บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์บันทึกจากเบย์แอเรีย 22 ตุลาคม 2559

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้า นางเพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์


บันทึกฉบับนี้มิอาจจะเขียนอะไรได้ นอกจากถ้อยคำแสดงความรู้สึกจากหัวใจของข้าพเจ้า และขอทำหน้าที่เป็นผู้ส่งภาพข่าวกิจกรรมของคนไทยในซานฟรานซิสโก และเบย์แอเรียในช่วงวันเวลาแห่งความทุกข์โศกนับแต่วันที่รับทราบข่าวพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์ได้ ๗๐ ปี

ผู้เขียนไม่มีความสามารถพอที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของชาวไทยในชุมชนนี้ได้ จึงขอให้ผู้อ่านได้ชมภาพซึ่งท่านจะมองเห็นและเข้าใจถึงความอาลัย ความโศกเศร้าของพสกนิกรในแคลิฟอร์เนียภาคเหนือได้อย่างไม่ต้องบรรยาย ชมภาพจากการรวมตัวกันของชุมชนไทยในซานฟรานซิสโก และเบย์แอเรีย ที่ซิตี้ฮอล ซานฟรานซิสโก เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย ในคืนวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และภาพจากพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่วัดมงคลรัตนาราม และวัดพุทธานุสรณ์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้บันทึกภาพ คุณนารีรัตน์ นครศรี และคุณเกศกนก รัตตกูล ค่ะ