บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์บันทึกจากเบย์แอเรีย 31 ธันวาคม 2559

บันทึกฉบับนี้เป็นทึกบทสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีที่ผ่านมาผู้เขียนได้เขียนมานับ ๑๔ บท ถือว่าน้อยนิด วันเวลาปีที่ผ่านมาผู้เขียนสารภาพว่าวัยเพิ่ม กำลังความคิดก็เริ่มถดถอย ขอบคุณกองบ.ก.ไทยแอลเอที่ดูแลงานเขียนของผู้เขียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ คุณวิรัช โรจนปัญญา น้องชายที่ให้ความเคารพและสนับสนุนงานเขียนนี้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้ผู้เขียน “ไม่กล้า” ที่จะบอกเลิกงานเขียนในหนังสือพิมพ์ไทยแอลเอไปได้นาน

สิ่งที่จะตอบแทนน้ำใจที่กองบ.ก.มีให้นั้น ก็คือจะพยายามส่งงานเขียนมาเท่าที่ยังมีความสามารถทำได้นะคะ...

มีข้อแจ้งแถลงไขเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ ทราบมาว่ามีผู้เข้าใจผิดว่าผู้เขียนเป็น “นักข่าว หนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ” ขอเรียนให้ทราบตรงนี้เลยนะคะ ว่าผู้เขียนถือว่าตัวเองเป็น “นักเขียน” ไม่ใช่ “นักข่าว”

นักข่าวกับนักเขียนต่างกันนะคะ ผู้เขียนเรียนจบจากคณะสื่อสารมวลชน (รุ่น ๑)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคณะนิเทศน์ศาสตร์) เอกประชาสัมพันธ์ เราได้รับการสอนมาว่า นักเขียนกับนักข่าว ต่างกัน นักเขียน เขียนอะไรก็ได้ นวนิยาย บทความ บทกวี สารคดี แต่นักข่าวนั้น รายงานข่าวที่เกิดขึ้น ตามข่าวจริงๆ ไม่แทรกความคิดอ่านลงไปในรายงานข่าว

ผู้เขียนไม่ต้องการเป็น “นักข่าว”เพราะว่าชอบเขียนไปเรื่อยๆ จะเพ้อเจ้อ จะสะท้อนความเห็นลงไปในงานเขียนก็ได้ ดังนั้นจึงเลี่ยงมาใช้ชื่อคอลัมน์ว่า “บันทึก” เพื่อบันทึกสัพเพเหระที่ผ่านมาในชีวิต  ซึ่งทางหนังสือพืมพ์ได้ลงแยกคอลัมน์นี้ให้ไปอยู่ใน “ข่าวสังคม” ได้เคยท้วงติงไป แต่ได้รับคำตอบว่า บ.ก.บริหาร ท่านเห็นว่าบางครั้งผู้เขียนนำเหตุการณ์และเรื่องราวของสังคมในชุมชนไทยเบย์แอเรียมาลง ก็เลยจำแนกประเภทงานเขียนมาเป็นข่าวสังคม ซึ่งจริงๆ แล้ว ผู้เขียนจะเขียนบันทึกทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเบย์แอเรีย และเวลาไปเมืองไทยก็เขียนเรื่องราวที่เมืองไทยมาให้อ่านกัน กึ่งสารคดีกึ่งเรื่องเล่าสนุกๆ ที่ชอบเขียนถึงมากก็คือเมื่อไปชมโขน ละคร หรือไปวัดวาอารามที่น่าสนใจในเมืองไทยก็จะเขียนมาลงที่นี่ 

ก็ขออธิบายเรื่องความเป็นนักเขียนที่ไม่ใช่นักข่าวมา ณ ที่นี้ หวังว่าคงเข้าใจนะคะ  และสำหรับปีหน้าอยากจะมุ่งงานเขียนเป็นบันทึกเรื่องราวทั่วไป และลงนวนิยาย มากกว่าเหตุการณ์สังคมในเบย์แอเรีย เพราะว่ามีคอลัมน์สังคมในเบย์แอเรียหลายคอลัมน์ให้ท่านได้อ่านกันแล้ว

สุดท้ายนี้ ขอส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๐ มายังท่านผู้อ่านทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิในสากลโลก จงดลบันดาลให้ปีที่กำลังมาถึงนี้ นำพาแต่สิ่งดีๆ มาให้ท่านผู้อ่าน ญาติสนิท มิตรสหายทุกท่าน มีทั้งความสุขสันต์ ความรักใคร่ให้กันและกัน มีสุขภาพที่ดี ตลอดปีใหม่ ๒๕๖๐ และตลอดไปนะคะ