บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์พบกับครูอาสาโครงการจุฬาฯวัดพุทธานุสรณ์ ปี ค.ศ. 2012-13

สามปีที่ผ่านมาดิฉันถือเป็นหน้าที่ที่จะแนะนำคณะครูที่อาสามาทำหน้าที่สอนให้กับบุตรหลานของไทย ในวัดไทยเบย์แอเรีย ทั้งวัดมงคลรัตนารามและวัดพุทธานุสรณ์ เพราะถือว่าครูอาสาทั้งหลายเป็นบุคคลากรกลุ่มสำคัญที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย บังเอิญว่าปีนี้ดิฉันไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพฯ เสียนาน ทั้งๆ ที่คณะครูเดินทางไปอเมริกาตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็เลยมาแนะนำครูๆ ช้าไปหน่อย คณะครูที่ไปประจำปีที่วัดพุทธานุสรณ์ไปถึงตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2012 และคณะครูที่ไปประจำปีที่วัดมงคลรัตนาราม ไปถึงตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 ซึ่งดิฉันจะทยอยนำมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะแม้จะช้าไปหน่อย

ขอเริ่มด้วยครูจากโครงการส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของวัดพุทธานุสรณ์สี่คนก่อนนะคะ เพราะไปถึงเบย์แอเรียก่อน และขอแนะนำฉบับละ 2 คนเพราะเนื้อที่จำกัดนะคะ

ครูอาสาคนแรกพบกับคุณครูสอนวิชานาฏศิลป์ ครูแก้ม-สุขนิสา วรประยูร ครูคนสวยใจดีคนนี้เป็บุตรคนเดียวของ คุณพ่อสุขประเสริฐ และคุณแม่สารี่ วรประยูร เป็นคนกรุงเทพฯ เรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และเรียนระดับอุดมศึกษาจากภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีแรงบันดาลใจอย่างไรจึงเลือกศึกษาสาขานี้ึคะ

เนื่องจากเป็นลูกคนเดียว คุณแม่เลยพาไปทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยกิจกรรมหนึ่งที่ได้ทำคือ เรียนนาฏศิลป์ไทยที่สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้เริ่มเรียนตั้งแต่อายุประมาณ 8 ขวบ ทำให้เกิดความชอบ และอยากที่จะศึกษาต่อ คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขดีค่ะ

มีประสบการณ์ในด้านการสอนมาก่อนที่จะมาสอนที่วัดพุทธานุสรณ์หรือไม่คะ

มีค่ะ..เคยสอนนาฏศิลป์ไทยทุกๆ วันเสาร์ที่โรงเรียนบ้านครูพรรณจันทร์ เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี และสอนนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียนต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ด้านการแสดงนาฏศิลป์ละคะ มีประสบการณ์ที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังอย่างไรบ้างคะ

ค่ะ.. เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครปฐม เชียงราย เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยงานดนตรีไทยอุดมศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์โปงลางที่ประเทศจีน มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย รัสเซีย กับสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน

อยากให้ครูยกตัวอย่างการแสดงหรือผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุด

การแสดงที่ภูมิใจมากที่สุดคือการสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน เพลงปันหยีแต่งตัว ได้รับการถ่ายทอดท่ารำจากอาจารย์ นงลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่อยู่ในละครในเรื่องอิเหนา ตอนประสันตาต่อนก เป็นการรำแต่งตัว เนื้อเพลงจะบรรยายถึงความงามของเครื่องประดับแต่ละชิ้นที่จะแต่งก่อนไปออกศึก นอกจากนี้ยังเป็นเพลงที่นับว่าได้อวดฝีมือของผู้แสดงอย่างมาก มีลีลาท่ารำนุ่มนวล สง่างามตามแบบตัวพระ

มีแรงจูงใจอย่างใดจึงอาสามาสอนที่สหรัฐอเมริกา และรู้จักวัดพุทธานุสรณ์มาก่อนหรือไม่คะ

คิดว่าอยากจะนำสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จัก และสอนให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยเพื่อจะได้ช่วยกันรักษาให้คงอยู่ต่อไป และนอกจากนี้ยังอยากจะหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับตัวเองด้วยค่ะ และเพิ่งจะได้รู้จักวัดพุทธานุสรณ์เมื่อเข้าโครงการนี้ค่ะ

ตอนนี้ครูแก้มก็ได้มาสอนและใช้ชีวิตอยู่ที่เบย์แอเรียมาหกเดือนกว่าแล้ว คิดอย่างไรกับงานอาสาครั้งนี้คะ

คิดว่าเวลาช่างผ่านไปเร็วมากค่ะ การเป็นครูอาสาที่นี่เป็นงานที่สนุกและท้าทายตัวเองมากๆ ค่ะ ได้ทำงานในหลายๆ แบบที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนค่ะ ขอบคุณวัดพุทธานุสรณ์และโครงการครูอาสา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มากๆ ที่มีโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นมาค่ะ

สิ่งใดที่คิดว่ายากที่สุดในการมาสอนครั้งนี้

ในตอนแรกคิดว่าการทำหน้าที่ครูอาสาเป็นสิ่งที่ยาก เพราะไม่รู้เลยว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ไม่มีภาพในหัวเลยว่าวัดไทยในอเมริกา สังคม และผู้คนที่นี่เป็นอย่างไร แต่ในท้ายที่สุด เมื่อได้ทำงานนี้จริงๆ ก็ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านต่างๆ ความเป็นกันเองรวมถึงได้รับกำลังใจจากเด็กๆ และผู้ปกครอง ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ ขอบคุณทุกๆ คนมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ

หากมีโอกาสพบครูที่จะอาสามาปีต่อไป ครูมีข้อแนะนำอะไรที่อยากจะเน้นรุ่นน้องบ้างหรือไม่อย่างไรคะ

อยากให้น้องทำให้เต็มที่ เวลา 1 ปี ในฐานะครูอาสา อาจดูเหมือนนาน แต่จริงๆ แล้วเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน อยากให้น้องทำทุกวันที่นี่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเมื่อมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนมันกลับคืนมาได้ แล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังว่าทำไมวันนั้นเราไม่ทำอย่างนั้น อย่างนี้ เป็นต้นค่ะ

ในอนาคตครูคิดว่าเมื่อกลับไปถึงประเทศไทยแล้ว จะไปทำงานอะไร และคิดว่าประสบการณ์ที่ได้จากการมาสอนครั้งนี้จะช่วยในหน้าที่การงานในอนาคตหรือไม่อย่างไรคะ

อยากจะทำทัวร์พร้อมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว โดยจะมีการสอนรำไทย ดนตรีไทย ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน ทำอาหารไทยอย่างง่ายๆ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ ให้กับผู้ที่มาเข้าพัก มีบริการรับส่งไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ใกล้ที่พัก โดยผู้ที่มาเข้าพักที่นี่จะได้เรียนรู้และซึมซับศิลปวัฒนธรรมของไทย เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว และอยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยให้กับชาวต่างชาติหรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้ คิดว่าประสบการณ์การเป็นครูอาสาสามารถนำมาใช้กับงานตรงนี้ได้อย่างมากค่ะ

นี่แหละค่ะคุณครูนาฏศิลป์ประจำปีของนักเรียนวัดพุทธานุสรณ์ปีนี้ ครูแก้มได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อเด็กนักเรียนได้ดีในระบำรำฟ้อนอยู่ตลอดเวลา เอ้า..ไม่นับการทำหน้าที่นอกเหนือสอนเด็กๆ ครูแก้มยังจัดโปรแกรมสอนผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุให้มาฝึกท่ารำขั้นพื้นฐาน คือเพลงช้าเพลงเร็ว เพราะนอกจากจะได้หัดรำแล้วยังได้ออกกำลังกาย แบบไทยๆ ที่มีผลให้นักเรียนวัยส.ว.หลายๆ คนกลับบ้านไปด้วยอาการสะบักสะบอม โฮ..งานนี้หินยิ่งกว่าการออกกำลังกายแบบโยคะเสียอีก ขอบอก (ก็เพราะดิฉันเป็นหนี่งในนักเรียนกะเขาด้วย)

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอให้ความตั้งใจดีในการทำงานอาสาในปีนี้จงบันดาลให้ครูแก้มประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และหวังว่าในอนาคตอันไม่ไกลเราจะได้เห็นผู้บริหารและเจ้าของกิจการทัวร์แบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นสมปรารถนาของครูค่ะ

เขียนเพลินเนื้อที่หมดอย่างไม่รู้ตัว การที่เราแนะนำใครสักคนจะเขียนสั้นๆ ก็เหมือนไม่ให้คนได้รู้จักตัวตนของคนให้สัมภาษณ์คงไม่ใช่สไตลน์ของดิฉันนะคะ ดังนั้นจึงขอยกบทสัมภาษณ์ของครูฝ่ายหญิงอีกคนไปตอนหน้านะคะ

ชมภาพสวยๆ ของครูแก้มและครอบครัว รวมทั้งภาพประทับใจจากงานวันเกิดของ คุณยายทองใบ วิทยรัตน์ ครบ 100 ปี โดยคณะลูกหลาน เหลน ญาติสนิทมิตรสหายหลานๆ นิมนต์พระสงฆ์จากวัดมงคลรัตนาราม วัดนครธรรม และวัดพุทธิวงศมุนี และวัดพุทธานุสรณ์ รับนิมนต์มาให้ศีลให้พรในวันนั้นด้วย ขอให้คุณยายอายุมั่นขวัญยืนไปอีกกาลนานนะคะ

และก่อนจะอำลาไปในฉบับ นี้ ฝากเรื่องกิจกรรมของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ งานสงกรานต์ที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ฉบับที่แล้ว อีกครั้งนะคะ อย่าลืมชักชวนญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง จูงลูกหลานไปร่วมงานปีใหม่ของไทย สงกรานต์ ค.ศ. 2013 ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน นี้ ที่ S. Salvador @ 1st Street, San Jose, California และประชาสัมพันธ์งาน คุณโป่ง อัจฉรา ฝากเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่า

งานนี้ขอเชิญสาวไทยที่มีบุคลิกภาพ และมีความมั่นใจในตัวเอง อายุ ส่งรูปถ่ายและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ thainorcal.org ก่อนวันที่ 15 เมษายน ศกนี้ ชิงเงินรางวัล 400 เหรียญ มงกุฎ สายสะพาย และขันน้ำพานรองเป็นของรางวัล รองอันดับ 1 รางวัล 300 เหรียญ และมิสป๊อปปูลาร์ เงินรางวัล 200 เหรียญ ค่ะ มาร่วมสนุกกันนะคะ สำหรับปีนี้เป็นปีแรก ไม่มีการเก็บค่าสมัครค่ะ หรือสามารถสมัครได้ที่ อัจฉรา วงศาโรจน์ โทร. 510-520 1468 ค่ะ


พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ