บันทึกจากเบย์แอเรีย
ผอ.นสพ.เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์พิธีไหว้ครู โขน ละคร ดนตรีไทย

บันทึกวันนี้ ขอนำข่าวและภาพจากพิธีไหว้ครู โขน ละคร ดนตรีไทย มาเล่าสู่กันฟัง ในความปลื้มใจ สุขใจ และตื้นตันใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์และดนตรีไทยวัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเล่ย์ โดยสภาวัฒนธรรมไทยฯ เบิร์กเล่ย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ถือว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์สำคัญของชุมชนไทยในซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรียก็ว่าได้ ที่ได้มีการจัดพิธีมงคลนี้ เนื่องจากพิธีนี้เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดจะต้องมีความพร้อม ไม่ว่าจะอาจารย์ชำนาญการที่ได้รับการถ่ายทอดให้อ่านโองการได้ เครื่องสังเวยเทพเทวดาตามประเพณีโบราณ ผู้มีความรู้ในการจัดพิธีกรรม ผู้มีความชำนาญในการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ เป็นต้น เหล่านี้มิใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายๆ ในต่างแดน ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ มีทั้งครู ศิลปิน นักแสดง นักเรียนนาฏศิลป์ และนักเรียนดนตรี เข้าร่วมพิธีกันมากมาย น่าชื่นใจ และขอขอบคุณผู้ที่ได้มีส่วนจัดงาน ประสานงานทุกท่าน ทำให้งานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ออกมาได้เรียบร้อยและประทับใจยิ่ง

พิธีได้เริ่มขึ้นในเวลา 10.09 น. โดยมี ดร.เพลินใจ กุนทีกาญจน์ เป็นประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น อาจารย์ อนันต์ สบฤกษ์ ซึ่งท่านได้บินโดยตรงมาจากประเทศไทย เป็นผู้อ่านโองการและประกอบพิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์และดนตรี โดยมีคณะครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ จากวัดมงคลรัตนาราม ร่วมกันบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ ขอเอ่ยนามผู้บรรเลงดังนี้ค่ะ

ครู บุญญรักษ์ มั่นมา บรรเลงปี่ใน ครู สุรพันธ์ ผลสุขา บรรเลงระนาดเอก ครู ศุภโชค พงศ์ธนานนท์ บรรเลงระนาดทุ้ม ครู สมประสงค์ เล่ากิมพงศ์สวัสดิ์ บรรเลงฆ้องวงใหญ่ ครู วุฒินันท์ บุษบกอ่อน บรรเลง ฆ้องวงเล็ก ผศ. รังสรรค์ บัวทอง ตีตะโพนและกลองทัด ครู วีสภัทร เรืองฤทธิ์ ตีกลองทัด ครู วิทวัส แสงรัตน์ ตีฉิ่ง

ขอให้ชมภาพประกอบในงานพิธี ซึ่งผู้เขียนมิสามารถนำมาลงทั้งหมดได้ทั้งๆ ที่อยากจะลงมากกว่านี้ เพราะเป็นภาพแห่งความสวยงาม แสดงถึงพลังรวมใจของศิษย์นาฏศิลป์และดนตรี และการอนุรักษ์ไว้ซี่งประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งมีมาแต่โบราณกาล มีอยู่ในทุกสาชาอาชีพของคนไทย โดยเฉพาะในวงการศิลปินแล้ว การเข้าร่วมพิธีไหว้ครูโขน ละคร ดนตรีถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณ คุณมนตรี พวงศรี คุณเกศกนก รัตตกูล ที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันภาพมาให้กับผู้เขียนด้วยค่ะ หากมีโอกาสต่อไปผู้เขียนว่าจะนำเรื่องราวของพิธีไหว้ครูโขน ละคร มาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะ