บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์ประมวลภาพจากงานมุทิตาสักการะ
และฉลองพัดยศ พระราชธรรมวิเทศ
ณ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนต์

ฉบับนี้ขอนำภาพแห่งความประทับใจจากการที่ได้เห็นสมาชิกวัดพุทธานุสรณ์และสาธุชนหลั่งไหลมากันเนืองแน่น ในงานมุทิตาสักการะแด่พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานี้

โดยงานฉลองเลื่อนสมณศักดิ์และมุทิตาพระราชธรรมวิเทศเมื่อวันที่ ๑๘ ที่ผ่านมานี้ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ มีพิธีทางสงฆ์บนอุโบสถ โดยมีพระเทพมงคลเวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส รับนิมนต์ไปร่วมงานพร้อมคณะสงฆ์จากเบย์แอเรียกว่าสามสิบรูป มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทอดและพิจารณาผ้าบังสกุล ถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ ถวายสังฆทาน กรวดน้ำรับพร

ด้านนอกโบถส์มีการแสดงของนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ์ แสดงรำและบรรเลงดนตรีในเพลงศรัทธาพุทธานุสรณ์ ด้วยผู้แสดงจำนวนกว่าห้าสิบคน สวยงามประทับใจผู้เข้ารับชมเป็นอย่างมาก

ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีแห่พัดยศรอบอุโบสถแล้วนำขึ้นสู่อุโบสถ และเมื่อสาธุชนพร้อมกันแล้ว กรรมการบอร์ดวัดพุทธานุสรณ์อ่านใบตราตั้งสมณศักดิ์พระราชธรรมวิเทศ พระสงฆ์สวดชยันโต จากนั้น กรรมการบอร์ดวัดพุทธานุสรณ์อ่านใบตราตั้งสมณศักดิ์พระราชธรรมวิเทศ พระสงฆ์สวดชยันโต จากนั้นกรรมการวัดพุทธานุสรณ์อ่านใบตราตั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คุณกิ่งกาญจน์ สมิตามร พระสงฆ์สวดชยันโต สาธุชนถวายเครื่องไทยทาน กรวดน้ำรับพร พระมงคลวิเทศ หัวหน้าคณะสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส กล่าวสัมโมทนียกถา

จบลงด้วยคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ และสาธุชนแสดงมุทิตาและถวายสักการะแด่พระราชธรรมวิเทศและสรงน้ำ

(พระราชธรรมวิเทศ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เลื่อนสมณศักดิ์จากพระวิเทศธรรมกวี เป็นพระราชธรรมวิเทศ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ )

เชิญชมภาพจากบรรยากาศประทับใจดังกล่าวค่ะ ขอบคุณ คุณมนตรี พวงศรี และคุณนารีรัตน์ นครศรี ค่ะ