บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์อีกครั้งกับงานแสดงละครเรื่อง “นางเสือง"

ของศูนย์วัฒนธรรมวัดมงคลรัตนาราม เบิร์กเล่ย์


ฉบับนี้ขอเขียนเชียร์อีกครั้งกับงานละครฟอร์มใหญ่ของศูนย์วัฒนธรรมวัดมงคลรัตนาราม เบิร์กเล่ย์ “นางเสือง” ที่กำลังจะเปิดการแสดงบนเวทีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะ ไม่เขียนถึงคงไม่ได้เพราะว่าได้ไปเห็นการซักซ้อมของคณะครูและนักเรียนของศูนย์แล้ว บอกตรงๆ ว่าเห็นซึ่งความตั้งใจ ความอดทนเพื่อที่จะให้การแสดงออกสู่สายตาผู้ชมแล้วต้องขอชมเชยและ “ต้อง” เชียร์ค่ะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันที่ 22 กันยายน นั้น ทางศูนย์ฯ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูและบวงสรวง เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพและขอพรจากครูโขนครูละคร อันเป็นประเพณีที่นักเรียนนาฏศิลป์และดนตรีถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคน นอกจากนี้ ดร.เพลินใจ กุนทีกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ก็ได้อธิบายให้ผู้แสดงทุกคนได้ตั้งใจตั้งสมาธิรำลึกถึงพระมหาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทย เนื่องจากตัวละครในเรื่องมีจริงในประวัติศาสตร์การสร้างชาติไทยด้วย

ชมภาพจากงานพิธีบูชาครูประกอบนะคะ

นอกจากนี้วันนี้ก็จะขอถือโอกาสเขียนถึง และแนะนำคณะนาฏศิลป์จากประเทศไทยที่จะมาร่วมแสดงละครในครั้งนี้ด้วยค่ะ นั่นคือคณะนาฏยาภรณ์ เชิญอ่านเรื่องราวโดยสังเขปที่ดิฉันสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งคณะ คือคุณขนิษฐา และคุณเจริญ ถาปนะกุล มาให้ได้อ่านกันดังต่อไปนี้ค่ะ

คณะนาฏยาภรณ์มีความเป็นมาอย่างไรคะ

คณะของเราเกิดขึ้นจากการรวมตัวของบุคลากรหลากหลายอาชีพทั้งที่จบนาฏศิลป์โดยตรงและสาขาอื่นๆ อีกทั้งยังมีครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป์ โดยมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวปัจจุบันและผู้ที่อยู่ต่างแดน สนใจวัฒนธรรมของไทย ด้วยความเห็นดีเห็นงาม หรือด้วยความซาบซึ้งในเรื่องศิลปะการแสดงนาฏศิลป์อย่างโขนละคร ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เชิดหน้าชูตาเป็นศิลปะการแสดงประจำชาติ และได้ซึมซับอย่างเข้าใจในบท ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และตัวลิงในเรื่องนั้นๆ ประกอบกับการปลูกจิตสำนึกของนักแสดงให้มีจิตอาสาที่ต้องช่วยกันสืบสานมรดกนี้ไว้ เพราะคนรุ่นเก่าก็ย่อมร่วงโรยไปตามสังขาร

ก่อตั้งคณะมานานหรือยังคะ

ในช่วงแรกที่เริ่มก่อตั้ง ก็จัดการแสดงให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ติดต่อเข้ามาจนเป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่างๆ ในระดับหนึ่ง จึงมีแนวคิดที่จะทำให้คณะนาฏยาภรณ์เป็นที่รู้จักให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เราได้จดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามใบรับรองเลขที่ กรุงเทพมหานคร 5/2555 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 โดยใช้ชื่อว่า “นาฏยาภรณ์” ประเภทเครือข่าย ภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1. เพื่อเป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรม 2. เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกมีจิตอาสาที่ต้องช่วยกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทย 4. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

เหตุใดทางคณะจึงได้รับเชิญให้มาร่วมงานละครเรื่อง “นางเสือง” กับศูนย์วัฒนธรรมวัดมงคลฯ เบิร์กเล่ย์คะ

สืบเนื่องมาจากที่เมื่อปี พ.ศ. 2555 คณะนาฏยาภรณ์ ได้เดินทางมาแสดงโขน นารายณ์ปราบนนทุก / หนุมานจับนางเบญจกาย / ยกรบ / รำกิ่งไม้เงิน กิ่งทอง และพลองไม้สั้นในงานวันสงกรานต์ ที่วัดมงคลรัตนาราม โดยการประสานงานจาก คุณไอยศรา กิตติวัฒน์-เฮงตระกูล ซึ่งผู้ชมได้ชื่นชอบการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมฯ จึงได้เชิญให้มาเข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้ประกอบกับนักแสดงที่เดินทางมาครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยแสดงละครนางเสือง ที่กรุงเทพฯ มาแล้ว

นอกเหนือไปจากงานละครกับศูนย์วัฒนธรรมฯ แล้ว ทางคณะมีความตั้งใจจะนำการแสดงมาแสดงให้คนไทยในเบย์แอเรียได้รับชมหรือไม่คะ

หากมีผู้สนใจ คณะนาฏยาภรณ์สามารถจัดการแสดงได้ทุกรูปแบบ ยินดีร่วมเพียงแต่ขอให้บอกล่วงหน้าว่าต้องการการแสดงแบบใดเป็นพิเศษทางเราจะได้จัดให้ตรงกับความต้องการ สำหรับละคร นางเสือง มีผู้แสดงของคณะนาฏยาภรณ์ จำนวน 9 คน


ชมภาพตัวอย่างของคณะนาฏยาภรณ์ประกอบค่ะ

อย่าลืมไปให้กำลังใจนักแสดงทุกคนนะคะ ทั้งนักเรียนของศูนย์วัฒนธรรมเบิร์กเล่ย์ฯ และคณะจากนาฏยาภรณ์ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม ศกนี้ สถานที่แสดง Kofman Auditorium 2200 Central Ave. Alameda, CA 94501 เริ่มตั้งแต่เวลา 4 p.m. dinner 6.00 p.m. Show ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อัจฉรา วงศ์สาโรจน์ โทรศัพท์ 510- 520-1468


พบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีค่ะ