บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์เชิญชมงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ครั้งที่ 18

โดย นักเรียนของวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์

ฉบับนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอกิจกรรมสังคมที่เป็นประโยชน์ และน่าสนับสนุนยิ่งนั่นก็คืองานแสดงดนตรี และนาฏศิลป์ ของคณะนักเรียนวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนียภาคเหนือ งาน Thai Classical Night ครั้งที่ 18 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2012 ณ Southern Alameda County Buddhist Church 32975 Alvarado Niles Rd. Union City, CA. 94587 บัตรราคา $25 รวมดินเนอร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 5.00 p.m. – 9.00 p.m. โดยจะเปิดให้เข้าในงานตั้งแต่เวลา 5.00 p.m. Dinner (Buffet) 6.00 p.m. การแสดง เริ่ม 7.00 p.m.

โดยในปีนี้ คณะครูอาสาประจำปีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสี่ท่าน คือ คุณครู ณวรรณ์ศา รักชาติ ครูลอยฟ้า สัมบุณณานนท์ ครูพลังสฤษฏ์ ชุนรักษา ครูฉัตรชัย พึ่งทองคำ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งานด้านนาฏศิลป์-ดนตรี และคีตศิลป์ รวมทั้งภาษาไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในต่างแดน


ภูมิใจเสนอ “เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม”

ผู้ชมจะได้ซึมซับวัฒนธรรมของระบำรำฟ้อนและดนตรีของไทยว่ามีความเป็นมาเช่นไรและจากที่ใด เริ่มจากกฎระเบียบของการแต่งกายในเวลาเรียนว่า นักเรียนจะต้องแต่งเสื้อผ้าอย่างไรให้เหมาะสม โดยจะมีการสาธิตศิลปะการนุ่งผ้าของไทย คือ การนุ่งโจงกระเบน ผู้ชมจะได้ชมตัวอย่างการแสดงเรียนฟ้อนรำขั้นพื้นฐาน เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว

จากนั้นจะนำท่านไปชมการแสดงชุดฟ้อนรำต่างๆ ว่าได้รับอิทธิพลจากประเทศใดบ้าง อาทิ ถ้าได้มาจากอินเดียก็มีการแสดงนาฏศิลป์ไทยผสมอินเดียด้วยการแสดงระบำชุดภารตนฤตา หรืออิทธิพลจากประเทศลาวก็จะมีการแสดงชุดลาวกระทบไม้ มาให้ชมกันเป็นต้น

ในด้านของดนตรี เริ่มจากเพลงจะเข้หมู่ เพลงเดี่ยวจีนขิมใหญ่ ที่บรรเลงโดยเด็กนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเข้าเรียน ไปจนถึงการบรรเลงขิมหมู่ เพลงเดี่ยวลาวแพนที่มีทำนองสนุกสนานโดยนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี หรือ การแสดงชุดพม่ากลองยาวจะมีการขับร้องเพลงกลองยาวโดยเด็กนักเรียนตัวน้อยๆ ในภาควิชาภาษาไทย เป็นต้น

ในด้านคลาสิคของนาฏศิลป์ จะเป็นการแสดงของคณะครูและนักเรียนรุ่นโต ในการแสดงเบิกโรงเชิดหุ่นคนเฉลิมพระเกียรติ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทุกข์

นอกจากนี้ คณะครูยังได้รังสรรค์นาฏศิลป์ประยุกต์เพลง “My Girl” อันเป็นเพลงของชาติตะวันตกนำเอาเนื้อเพลงมาปรับให้เข้ากับทำนองเพลงไทย รับประกันการแสดงชุดนี้ยังไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อนขอบอกค่ะ

โรงเรียนวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ์ เปิดการเรียนการสอนประจำปีตั้งแต่เดือนกันยายน และมาจบลงในเดือนมิถุนายนของทุกปี สำหรับการเรียนการสอนในปี ค.ศ. 2011 -12 ได้จบภาคเรียนไปแล้ว โดยมีนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตรจบการศึกษาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา และผลงานของการเรียนการสอนนั้นคณะครูที่มาประจำการในแต่ละปี จะสร้างสรรค์ผลงานนำมาให้ชมกันในงาน Thai Classical Night ให้ผู้ปกครองและผู้สนใจได้เข้าชมในทุกปี

ค่ะ.. อย่าลืมไปให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนวัดพุทธานุสรณ์ในปีนี้อีกครั้งนะคะ งานสืบสานวัฒนธรรมมีรากฐานที่ดีในประเทศนี้ไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนไทยในท้องถิ่นด้วยกัน

รักนาฏศิลป์ไทย รักดนตรีไทย รักภาษาไทย รักที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้อยู่ในใจของเด็กรุ่นใหม่ในอเมริกานี้ โปรดไปชมงานนี้นะคะ ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ วัดพุทธานุสรณ์ โทรศัพท์ 510-790-2294 กิ่งกาญจน์- เกียว โทรศัพท์ 510- 501-2243 และ นิทรา ฟอร์แมน โทรศัพท์ 510-301-4181

ฉบับนี้เชิญชมภาพจาก งานรับประกาศนียบัตรจบภาคเรียนประจำปี ของนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน


พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีค่ะ