บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์บันทึกจากเบย์แอเรีย 5 พฤศจิกายน 2559

งานวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลรัตนารามเบิร์กเล่ย์


บันทึกจากเบย์แอเรียฉบับนี้ ขอส่งประมวลภาพจากงานวันกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเล่ย์ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ซึ่งในวันนั้น คุณวัลลภ คชินทร เป็นผู้นำทอดถวายแก่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมงคลรัตนาราม เบิร์กเล่ย์ โดยมีพุทธศาสนิกชนในซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรียไปร่วมพิธีกันคับคั่ง ขอบคุณภาพจาก คุณนารีรัตน์ นครศรี และคุณเกศกนก รัตตกูล