บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์บันทึกจากเบย์เอเรีย 28 ตุลาคม 2560

ประมวลภาพส่วนหนึ่ง ของบรรยากาศจากงาน พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนียภาคเหนือ จัดและประสานงานโดยกลุ่ม Legacy of the 9th มีประชาชนไทย-อเมริกันในแคลิฟอร์เนียภาคเหนือไปร่วมงานกว่า ๑,๕๐๐ คน คณะกรรมการฝากกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ไปร่วมงานและให้ความร่วมมือด้วยดีในทุกด้าน

โดยงานสำเร็จลุล่วงไปอย่างสมพระเกียรติยิ่ง เป็นตัวอย่างที่ดีของความสามัคคีของชุมชนไทย ขอชื่นชมและขอให้กำลังใจคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน และทันทีที่พิธีเสร็จเรียบร้อย ทางกรรมการก็ได้ส่งตัวแทนนำดอกไม้จันทน์ทุกดอกไปประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีเผา ณ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ด้วย

ขอขอบคุณช่างภาพ คุณเกศกนก รัตตกูล คุณมนตรี พวงศรี และคุณ อมรวดี ปิณฑะแพทย์


เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์
รายงาน