บันทึกจากเบย์แอเรีย
ผอ.นสพ.เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์บันทึกจากเบย์เอเรีย 15 มิถุนายน 2567

บันทึกฉบับนี้ขอเพิ่มเติมภาพจากงานละครเรื่อง สี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัล (ฉบับพิเศษ ) ของสภาวัฒนธรรมไทยเมืองเบิร์กเล่ย์ และวัดมงคลรัตนารามเมืองเบิร์กเล่ย์ เพิ่มเติมนะคะ เนื่องจากมีภาพสวยงามและมีผู้ติดตามชมขอให้ลงเพิ่มเติม และเนื้อที่ฉบับที่แล้วมีไม่เพียงพอนะคะ

ขอขอบคุณช่างภาพ คุณเกศกนก รัตตกูล คุณนารีรัตน์ นครศรี และ คุณพิศมัย มาคา ค่ะ