การฝ่าฝืนกฎจราจรและอาชญากรรมที่เกิดจากการขับขี่พาหนะ Traffic Violations & Driving Crimes

ช่วงปีที่ผ่านมานี้ได้เป็นล่ามในศาลหลายเคาน์ตี้ในคดีเกี่ยวกับการทำผิดกฎจราจร จึงอยากนำเอาความรู้บางส่วนมาแบ่งปันให้กับผู้อ่านค่ะ

ศาลจราจร (traffic court) หลายแห่งตั้งอยู่ที่เดียวกับศาลอาญา การผิดกฎจราจรที่ไม่ร้ายแรง ถือเป็นโทษที่เสียแต่เฉพาะค่าปรับที่เรียกว่า infraction แต่ถ้าเป็นการผิดกฎจราจร เช่น การขับรถขณะมึนเมาหรือที่เรียกว่า DUI จะถือเป็นลหุโทษที่เรียกว่า misdemeanor จะถูกดำเนินคดีในศาลอาญา บางอย่างอาจถึงกับเป็นอาญาสถานหนักที่เรียกว่า felony

ถ้าคุณได้ใบสั่ง (ticket หรือ citation) จากการที่ถูกตำรวจเรียกให้หยุดรถ ตอนที่คุณได้ใบรับใบสั่งและวันนัดให้ไปศาลนั้น คุณสามารถบอกตอนนั้นได้เลยว่าต้องการล่ามภาษาไทย ถ้าคุณลืมบอกตอนนั้น สามารถแจ้งกับทางศาลภายหลังได้ว่าต้องการล่ามตอนขึ้นศาล (ควรแจ้งล่วงหน้าให้ไวที่สุด) คุณไม่ต้องเสียค่าล่ามเอง ทางศาลจะเป็นคนเสียค่าล่ามให้ ถ้าเป็นคดีที่ต้องให้ปากคำกับตำรวจ แต่คุณไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจว่าเข้าใจทั้งหมดหรือไม่ ให้ตำรวจโทรขอล่ามให้ได้ มีบริการล่ามสายด่วนที่ให้บริการทางโทรศัพท์ (แต่ล่ามภาษาไทยไม่ค่อยมีในช่วงกลางคืน) ในกรณีที่คุณถูกกักขังตัวตอนที่ถูกสัมภาษณ์ก็ขอล่ามได้เช่นเดียวกัน

การที่มีล่ามในศาลนั้นแปลให้คุณนั้นจะมีประโยชน์หลายอย่าง ส่วนใหญ่คดีเกี่ยวกับการจราจรมีวันละเป็นร้อยคดีและต้องแบ่งเป็นหลายรอบ หลายครั้งศาลจะเรียกคดีที่มีล่ามก่อนเพราะล่ามจำเป็นต้องไปแปลคดีอื่นๆ ดังนั้นใครมีล่ามก่อนก็จะเสร็จเร็ว และล่ามก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ เช่น พาไปห้องเสียค่าปรับ ช่วยแปลแบบฟอร์มต่างๆ ให้

ในสัปดาห์นี้ จึงอยากจะเขียนเกี่ยวกับการผิดกฎจราจรต่างๆ และคำชี้แจ้งเรื่องสิทธิ ต่างๆ ในศาล

นี่เป็นตัวอย่างการฝ่าฝืนกฎจราจรที่เกิดขึ้นเป็นประจำแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรง

- speeding การขับรถเร็วกว่าความเร็วที่กำหนดไว้

- running a stop sign or red traffic light การไม่หยุดที่ป้ายเตือนให้หยุดหรือการผ่าไฟแดง

- failure to yield to another vehicle with the right-of-way การไม่ยอมให้รถที่มีสิทธิผ่านทางไปก่อน

- failure to signal for turns or lane changes การไม่ปฏิบัติตามไฟสัญญาณเมื่อเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลน

- failing to drive within a single lane การที่ไม่ขับอยู่ในเลนของตน (การขับคร่อมเลน)

- crossing over a center divider การขับข้ามเส้นแบ่งกลางถนน

- driving on the shoulder where it is considered illegal การขับบนไหล่ถนนบริเวณที่ห้ามขับ

- failure to use a seat belt การไม่ใส่เข็มขัดนิรภัย

illegal use of window tints and obstructions การใช้ฟิล์มติดตั้งบนหน้าต่างไม่ให้เห็นข้างในตัวรถ

- failure to stop for a pedestrian in a crosswalk การไม่หยุดให้คนเดินเท้าข้ามตรงทางม้าลาย

- failure to stop for a school bus when children are boarding or exiting การไม่หยุดให้กับรถโรงเรียนขณะที่เด็กกำลังขึ้นหรือลงรถ

- failure to secure a load to a truck or lorry การไม่มัดสัมภาระหลังรถบรรทุกให้ปลอดภัย

- driving in a car pool lane illegally การขับรถในเลนสำหรับรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันหลายคน (คาร์พูล) อย่างผิดกฎหมาย

- operating a telecommunications device while driving การใช้เครื่องโทรคมนาคมขณะขับขี่รถยนต์

- driving a vehicle outside the conditions of one's license การขับขี่ยานพาหนะในสภาวะที่ไม่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาต

- driving a vehicle in a bus lane การขับขี่ในเลนของรถบัส

- blocking intersection การขวางชุมทางจราจร

ส่วนนี่เป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรที่ถึงขั้นรุนแรง

- driving under the Influence of alcohol (DUI & DWI) การขับขี่ขณะที่มึนเมาจากแอลกอฮอล์

- driving with a suspended license การใช้ใบขับขี่ที่ถูกห้ามให้ขับชั่วคราว

- driving with a revoked license การใช้ใบขับขี่ที่ถูกห้ามให้ขับถาวร

- driving with a license from a foreign country การใช้ใบขับขี่จากต่างประเทศ

- driving without a license การขับขี่โดยไม่มีใบขับขี่

- reckless driving การขับรถโดยประมาท

- hit and run การชนแล้วหนี

- exhibition of speed การแสดงการขับรถด้วยความเร็วสูงโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม

- vehicular assault การทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บจากการขับขี่พาหนะ

street racing การแข่งรถบนท้องถนน

- refusal to stop for an officer การไม่ยอมหยุดรถเมื่อถูกตำรวจเรียก

- vehicular manslaughter การทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตจากการขับขี่พาหนะ

- leaving the scene of an accident การหลบหนีจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุ

ADVICE OF RIGHTS - TRAFFIC VIOLATIONS

คำชี้แจงด้านสิทธิต่างๆ - การฝ่าฝืนกฎจราจร

การแจ้งสิทธิข้างล่างนี้เป็นการแจ้งสิทธิสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรของเคาน์ตี้แห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้นำมาแปลเป็นภาษาไทยให้ผู้อ่านได้อ่านไว้ เผื่อไปขึ้นศาลจราจรจะได้เข้าใจหากไม่มีล่ามไปแปลให้ ส่วนเคาน์ตี้อื่นๆ หรือรัฐอื่นๆ ก็จะมีการแจ้งสิทธิให้กับผู้ที่ได้รับใบสั่งซึ่งจะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับการแจ้งสิทธิข้างล่างนี้ แต่อาจจะแตกต่างเรื่องรายละเอียดอยู่บ้าง ค่าปรับและการลงโทษต่างๆ ก็จะแตกต่างกันไป

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA

ศาลสูงสุดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

The following represents a summary of the rights you have as a defendant of this Court.

ต่อไปนี้เป็นสิทธิที่คุณพึงมีในฐานะจำเลยของศาลแห่งนี้

IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RIGHTS, BE SURE TO REQUEST A FURTHER EXPLANATION FROM THE COURT.

หากคุณไม่เข้าใจสิทธิต่างๆ เหล่านี้ โปรดขอคำอธิบายเพิ่มเติมจากศาล

Each defendant has the following rights.

จำเลยทุกคนมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) To have the complaint or citation read in open court.

สิทธิที่จะได้รับฟังการอ่านคำฟ้องหรือใบสั่งในศาลเปิด

(2) To be represented by legal counsel at all stages of the proceedings and allowed a reasonable time to obtain an attorney.

สิทธิที่จะมีทนายความเป็นตัวแทนในทุกขั้นตอนของศาลและสิทธิที่จะได้รับระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อหาทนายความ

If you are charged with a misdemeanor and are indigent, the Court will appoint an attorney to represent you.

หากคุณถูกกล่าวหาด้วยคดีขั้นลหุโทษและคุณเป็นผู้ยากไร้ ศาลจะแต่งตั้งทนายความให้คุณ

(3) To plead guilty or not to guilty or nolo contendere.

สิทธิที่จะตอบข้อหาว่าผิดหรือไม่ผิด หรือไม่สู้คดี

A plea of a nolo contendere has the same effect as a plea of guilty except that it cannot be used against you in a civil action.

การตอบข้อหาว่าไม่สู้คดีนั้นมีผลเหมือนกับการตอบว่าผิด หากแต่การตอบข้อหาว่าไม่สู้คดี จะไม่สามารถนำมาเอาผิดกับคุณในคดีแพ่งได้

(4) To confront or cross-examine witness who would testify against you.

สิทธิที่จะเผชิญหน้าหรือการซักพยานฝ่ายตรงข้ามซึ่งจะให้การเพื่อเอาผิดคุณ

(5) To use a subpoena power of the Court to compel the attendance of the witness on your behalf.

สิทธิที่จะใช้อำนาจศาลเพื่อบังคับเรียกตัวพยานให้มาขึ้นศาลเพื่อเป็นพยานให้คุณ

(6) A constitutional privilege against self-incrimination; you cannot be compelled to be a witness about this matter.

สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะไม่กล่าวโทษให้กับตัวเอง ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ถูกบังคับให้เป็นพยานในคดีนี้

(7) To have your case tried within 45 days following your arraignment.

สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีภายใน 45 วันหลังจากวันที่ขึ้นศาลครั้งแรกเพื่อรับฟังข้อกล่าวหา

If you are not brought to trial within the time stated, your case must be dismissed unless good cause is otherwise shown.

หากคุณไม่ได้รับการพิจารณาคดีภายในเวลาดังกล่าว คดีของคุณจะต้องถูกยกฟ้อง เว้นเสียแต่ว่า [ฝ่ายอัยการ] มีเหตุผลที่ดีที่จะแสดงให้กับทางศาล

(8) If you are charged with a misdemeanor, you are entitled to a jury trial.

หากคุณถูกกล่าวหาในคดีลหุโทษ คุณมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยคณะลูกขุน

(9) If you plead guilty or nolo contendere (no contest), you have the right to delay sentencing for six hours and sentence must be imposed within five days.

หากคุณตอบข้อหาว่าผิดหรือไม่สู้คดี คุณมีสิทธิที่จะยืดเวลาในรับฟังคำตัดสินไปได้ 6 ชั่วโมงและการตัดสินจะต้องมีขึ้นภายใน 5 วัน

Since it may be inconvenient to return to court for sentencing, the Court will assume that you prefer to be sentenced immediately unless you request a later date.

เนื่องจากอาจมีความไม่สะดวกในการเดินทางมาศาลเพื่อรับฟังคำตัดสิน ศาลจะสันนิษฐานว่าคุณต้องการที่จะได้รับการตัดสินในทันที ยกเว้นว่าคุณจะขอให้ศาลตัดสินในวันหลัง

(10) If you wish to admit guilt and to give the explanation to the Court, you may do so after entering your plea of guilty.

หากคุณต้องการยอมรับผิดและต้องการให้คำอธิบายต่อศาล คุณสามารถทำได้หลังการคุณได้ตอบข้อหาว่าผิดเรียบร้อยแล้ว

Your plea guilty, however, is an admission of each element of the offense and your explanation will be considered only in determining the appropriate penalty.

อย่างไรก็ตาม การยอมรับผิดเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละอย่างของการทำผิดและคำอธิบายของคุณนั้น จะเพียงถูกนำใช้ในการพิจารณาโทษที่เหมาะสมกับความผิดของคุณเท่านั้น

A reduced or suspended fine appears as a conviction on your record.

ค่าปรับที่ศาลได้ลดให้หรือที่ได้รับการยืดเวลาในการจ่ายออกไปนั้น จะปรากฏในประวัติว่าคุณเคยทำผิดมาก่อน


MAXIMUM PENALTIES
โทษสูงสุด

If you are convicted of any infraction, you may be fined a $500.00 base fine plus penalty assessments.

หากคุณถูกตัดสินว่าผิดในข้อหาฝ่าฝืนกฎ (จราจร) คุณอาจถูกปรับตามที่กำหนดไว้ที่ 500 เหรียญ พร้อมกับการประเมินค่าปรับอื่นๆตามข้อหา

A fourth conviction within one year may be treated as a misdemeanor.

การที่คุณผิดสี่ครั้งภายในหนึ่งปี อาจถือเป็นความผิดในขั้นลหุโทษได้

Your license may also be suspended as a consequence of a conviction for certain violations.

ใบอนุญาตขับขี่ของคุณอาจถูกยึดเนื่องจากผลของการกระทำผิดในบางข้อหา

If you are convicted of a misdemeanor, you may be sentenced to one (1) year in jail and be fined a $1,000.00 base fine plus penalty assessments.

หากคุณถูกตัดสินว่าผิดในคดีขั้นลหุโทษ คุณอาจถูกสั่งให้จำคุกหนึ่ง (1) ปีและเสียค่าปรับที่กำหนดไว้ 1,000 เหรียญ พร้อมกับการประเมินค่าปรับอื่นๆ ตามข้อหา

Your license may also be suspended as a consequence of certain violations.

ใบขับขี่ของคุณอาจถูกยึดเนื่องจากผลของการกระทำผิดในบางข้อหา