การเป็นล่ามทางโทรศัพท์ Phone Interpreting

การเป็นล่ามทางโทรศัพท์เป็นการแปลที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ในหลายๆ กรณี ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวล่ามมาแปล ณ จุดๆ นั้น

การเป็นล่ามทางไกลโดยผ่านทางโทรศัพท์นั้นมักจะใช้ในกรณีหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ได้เตรียมการมาก่อน หรือในกรณีที่หาล่ามในบริเวณใกล้เคียงไม่ได้ เช่น

- การแปลให้กับศูนย์รับโทรศัพท์ (call center) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น โทรเรียก 911

- การเข้ารักษาในโรงพยาบาลในกรณีที่ไม่มีล่ามประจำอยู่

- การแปลให้กับศาลในกรณีที่ไม่มีล่าม

- การแปลให้ตำรวจในขณะจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ไม่สามารถพูดภาษาที่เข้าใจกันได้

- การแปลให้กับบริษัท องค์กรหรือสถาบันต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ในกรณีที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร และจำเป็นที่ต้องใช้ล่าม ณ ตอนนั้น เช่น แผนกบริการลูกค้าของบริษัทต่างๆ ห้างร้าน สถานศึกษา ธนาคาร กองตรวจคนเข้าเมือง กรมสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ


ธุรกิจการแปลทางโทรศัพท์ขณะนี้เป็นธุรกิจการแปลที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะเราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ที่คนเดินทางไปทำมาหากินทั่วโลก เวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และภาษาเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร วิธีที่ง่ายที่สุดคือการโทรหาบริษัทที่มีล่ามที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาแปลให้

ในขณะนี้ได้มีแอพจำนวนหนึ่งที่สามารถโทรเรียกล่ามได้ทันทีที่มี บริการกว่าร้อยภาษาและสามารถเลือกที่จะให้เห็นล่ามทางวิดีโอหรือไม่ก็ได้ อีกไม่นานจะมีความต้องการล่ามผ่านบริการแอพนี้มากขึ้น


ข้อดีของการเป็นล่ามทางโทรศัพท์

- สามารถเลือกเวลาที่จะรับโทรศัพท์ ได้

- เป็นงานอิสระ ทำที่บ้านได้ เป็นนายตัวเอง

- รายได้ค่อนข้างดี ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ทำ

- ไม่ต้องเดินทาง

- ไม่ต้องแต่งตัว


ข้อเสียของการเป็นล่ามทางโทรศัพท์

- ไม่รู้ว่าจะมีงานเข้ามาเมื่อไหร่

- รายได้ไม่แน่นอน

- ไม่เห็นคนและสถานที่ที่เราแปลให้

- อาจมีปัญหาเรื่องการได้ยินที่ไม่ชัดเจน

- ได้รับฟังเรื่องราวที่เป็นลบจาก คนหลากหลายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจิตใจ


เทคนิคการเป็นล่ามทางโทรศัพท์

- การแปลทางโทรศัพท์นั้นล่ามมักจะใช้โหมดการแปลแบบต่อเนื่องเพื่อที่จะไม่เป็นการขัดจังหวะของผู้พูดและจะไม่เป็นการพูดในเวลาเดียวกัน

- ล่ามต้องมีสมุดบันทึกและปากกาไว้ จดโน้ตเสมอ การจดบันทึกโน้ตสำคัญมากในการทำงานแปลทางโทรศัพท์

- ควรมีอุปกรณ์เตรียมพร้อมไว้เสมอ เช่น โทรศัพท์ที่ชาร์จแบตไว้เพียงพอ หูฟัง พจนานุกรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

- จะต้องอยู่ในที่สงบ ไม่มีเสียงรบกวนหรือสิ่งใดที่จะทำให้เสียสมาธิ

- ล่ามจะต้องเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณและนำมาประยุกต์ใช้กับการเป็นล่ามทางโทรศัพท์สำหรับแต่ละสถานการณ์

- รับโทรศัพท์ตอนที่ร่างกายและจิตใจพร้อม

- ฝึกคำศัพท์และทักษะทางด้านภาษาที่ตนแปลอย่างต่อเนื่อง การแปลทางโทรศัพท์นั้นจะต้องรู้ คำศัพท์ที่หลากหลายในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน เพราะเราไม่รู้ว่าสายที่โทรเข้ามาต่อไปนั้นเป็นเรื่องอะไร

- ควรฝึกแปลและรับงานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้สะสมทักษะและวิธี การที่จะแก้ไขอุปสรรคที่เผชิญขณะที่แปล


ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจการแปลทางโทรศัพท์

- ในปี 2007 ธุรกิจการแปลทางโทรศัพท์มีมูลค่าถึง 700 ล้านเหรียญสหรัฐ และในจำนวนนั้นคาดว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐมาจากอเมริกา

- มีประชากรมากกว่า 63 ล้านคนในอเมริกาที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นั่นคือประมาณหนึ่งในห้าของประชากรของประเทศ

- ในอเมริกา การแปลทางโทรศัพท์ได้ใช้อย่างกว้างขวางในระบบศาลเฟดเดอรัล

- โรงพยาบาลแทบทุกแห่งในอเมริกาใช้ บริการล่ามทางโทรศัพท์อยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่ไม่มีล่ามประจำและในเวลากลางคืน

- กำลังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะให้มีการแปลผ่านทางวิดีโอสำหรับศาลในระดับรัฐ

- บริษัทแปลภาษา (เอเจนซี่) ชื่อ LanguageLine ที่มีล่ามทางโทรศัพท์ที่อยู่ในองค์กรกว่า 9,000 คนที่ให้บริการกว่าร้อยภาษาตลอด 24 ชั่วโมง

- ผู้อ่านท่านใดสนใจทำงานล่ ามทางโทรศัพท์หรือทำงานเป็นล่ามในสถานการณ์อื่นๆ สามารถปรึกษาได้ที่สถาบันภาษาไพบูลย์ (Paiboon Language Academy) www.paiboonlanguageacademy.com ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนวิชาการล่ามและการแปลทางออนไลน์แห่งแรกสำหรับชาวไทย


ล่ามเอ๋ เบญจวรรณ