Happy New Year 2016

ปีใหม่ 2016 นี้ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลให้คุณผู้อ่านมีความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสติปัญญาที่ปราดเปื่องนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคอลัมน์นี้มาตลอด

ปีที่ผ่านมา ฉันได้ไปเป็นล่ามให้คนไทยจำนวนมากในหลายรัฐทั่วอเมริกา ส่วนมากจะเป็นงานล่ามกฎหมาย แต่เนื่องจากได้ทำเรื่องการบาดเจ็บส่วนบุคคล (personal injuries) จึงได้แปลศัพท์ทางการแพทย์ควบคู่กันไปด้วย

ครั้งหนึ่งไปเป็นล่ามที่สำนักงานทนายความ ทนายถามลูกความที่บาดเจ็บในที่ทำงานว่า "What kind of pain do you have?" "คุณเจ็บ/ปวดแบบไหน" ลูกความตอบว่า "ที่หัวปวดตุบๆ ปวดแบบเป็นๆ หายๆ ที่ขาปวดจี๊ดๆ ปวดตลอดเวลา" กว่าจะคิดเป็นภาษาอังกฤษได้ก็นานเหมือนกัน ศัพท์แบบนี้ก็พบบ่อยเวลาเป็นล่ามให้กับหมอและคนไข้ เลยรวมรวมไว้ข้างล่างนี้ค่ะ


Pain Descriptors การบ่งชี้ถึงอาการปวด

acute pain ปวดเฉียบพลัน

chronic pain ปวดเรื้อรัง

burning pain ปวดแสบปวดร้อน

constant pain ปวดตลอดเวลา

cramps, cramping pain ปวดเกร็ง ปวดแบบเป็นตะคริว

crushing pain ปวดแบบบีบรัด

cutting pain ปวดเหมือนถูกของมีคมบาด

dull pain ปวดตื้อ ๆ

electrical pain ปวดเเหมือนไฟชอร์ต

gnawing pain ปวดเหมือนถูกแทะ

intermittent pain ปวดแบบเป็นๆหายๆ

numbing pain ปวดร่วมกับอาการชา

pins and needles sensation ความรู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทง

periodic pain ปวดเป็นพักๆ

pulsating pain ปวดตามจังหวะชีพจร

radiating pain, radicular pain ปวดบริเวณผิวหนังที่เส้นประสาทมาเลี้ยง

sharp pain ปวดแปล๊บ ปวดจี๊ดจิ๊ด

shifting pain ปวดที่หนึ่งแล้วย้ายไปปวดอีกที่หนึ่ง

shooting pain ปวดแบบเจ็บเสียวแปลบร้าว

tingling sensation ความรู้สึกเหมือนมีอะไรไต่หรือโดนกัดต่อย

throbbing pain ปวดตุบๆ

muscle spasm กล้ามเนื้อหดเกร็ง

stabbing pain เจ็บแบบเสียดแทง

visceral pain ความเจ็บปวดในบริเวณกว้าง


ปัจจุบันนี้ แพทย์คนเดียวมักจะไม่รักษาคนไข้ทุกขั้นตอน มักจะส่งคนไข้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจหรือเพื่อขอความคิดเห็นเพื่อช่วยในการรักษา นี่เป็นรายการของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่ผู้เขียนได้รวบรวมไว้ข้างล่างนี้


Medical Specialists ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ

allergist, immunologist หมอโรคภูมิแพ้

anesthesiologist, anesthetist วิสัญญีแพทย์ หมอยาสลบ

cardiologist หมอโรคหัวใจ

dermatologist หมอโรคผิวหนัง

emergency care specialist แพทย์ชำนาญทางกรณีฉุกเฉิน

gastroenterologist หมอโรคทางเดินอาหาร แพทย์ระบบทางเดินอาหาร

geriatrist, geriatrician แพทย์คนชรา|หมอคนแก่

hematologist นักโลหิตวิทยา

hospitalist แพทย์ที่รักษาเฉพาะคนไข้ในโรงพยาบาล

infectious disease specialist แพทย์ทางโรคติดต่อ

intensivist แพทย์รักษาคนไข้เฉพาะในไอซียู

internist, internal medicine physician หมออายุรกรรม อายุรแพทย์

neurologist หมอทางประสาทวิทยา

neurosurgeon หมอรักษาโรคทางสมอง, ศัลยแพทย์สมองและเส้นประสาท

obstetrician สูติแพทย์ หมอสู หมอสูติ

obstetrician and gynecologist, OB-GYN, OBGYN สูตินารีแพทย์

gynecologist นรีแพทย์

neonatologist แพทย์เฉพาะเด็กแรกคลอด

nephrologist แพทย์ทางโรคไต หมอไต

nurse-midwife พยาบาลผดุงครรภ์

midwife หมอตำแย

occupational medicine physician หมอรักษาโรคหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน

oncologist แพทย์เฉพาะมะเร็ง หมอโรคมะเร็ง

ophthalmologist จักษุแพทย์, หมอตา

odontologist หมอที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างฟัน

oral and maxillofacial surgeon หมอศัลยกรรมช่องปาก

orthopedist|orthopaedist แพทย์โรคกระดูก หมอกระดูก

otolaryngologist โสตศอนาสิกแพทย์ หมอหูคอจมูก

pathologist พยาธิแพทย์

pediatrician กุมารแพทย์ หมอเด็ก

plastic surgeon ศัลยแพทย์ตกแต่ง หมอศัลย์

podiatrist หมอเท้า

psychiatrist จิตแพทย์

pulmonologist, pulmonary medicine physician แพทย์ทางระบบหายใจ

radiotherapist, radiation onconlogist รังสีแพทย์ทางมะเร็ง

radiologist รังสีแพทย์

rheumatologist แพทย์ทางโรคข้อ

urologist ศัลยแพทย์ทางระบบปัสสาวะ

surgeon ศัลยแพทย์ หมอผ่าตัด

cardiac surgeon ศัลยแพทย์หัวใจ

colon and rectal surgeon, colorectal surgeon ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

general surgeon ศัลยแพทย์ทั่วไป

hand surgeon ศัลยแพทย์มือ

oral surgeon ศัลยแพทย์ช่องปาก

pediatric surgeon ศัลยแพทย์เด็ก

plastic and reconstructive surgeon ศัลยแพทย์ตบแต่ง

thoracic surgeon ศัลยแพทย์ช่องอก

trauma surgeon ศัลยแพทย์ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

vascular surgeon ศัลยแพทย์เส้นเลือด

assistant surgeon ผู้ช่วยศัลยแพทย์