รู้ภาษาอังกฤษ ชีวิตก้าวไกล

Getting Ahead in Life by Mastering the English Language

ก่อนที่จะเล่าถึงบทเรียนและประสบการณ์การเป็นล่ามต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ขอขั้นจังหวะด้วยการแนะนำวิธีการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ หลายคนมักถามฉันอยู่เสมอว่าทำอย่างไรถึงจะเก่งภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรถึงจะเป็นล่ามได้บ้าง ฉันได้รวบรวมวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ตนใช้ไว้ในบทนนี้ ฉันได้ตั้งชื่อบทนี้ว่า "รู้ภาษาอังกฤษ ชีวิตก้าวไกล"

ฉันมั่นใจและกล้าที่จะพูดได้ว่าเหตุผลหลักที่ตัวเองได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะตนมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี มันทำให้ชีวิตของฉันก้าวไกลกว่าที่ตัวเองได้ฝันไว้เสียอีก

ฉันได้ตั้งใจศึกษาภาษาอังกฤษจากอาจารย์ที่โรงเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5 และได้ขวนขวายเพิ่มเติมด้วยตนเองอยู่เสมอ พอถึงชั้นมัธยมปลาย ฉันก็ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากการสอบแข่งขันด้านภาษากับเด็กที่เรียนสายศิลป์ในเขตการศึกษาสิบ ซึ่งเป็นคนที่ห้าของจังหวัดยโสธรที่ได้รับรางวัลนี้ และในปีเดียวกันฉันก็สอบทุนเอเอฟเอสได้จากการแข่งขันกับเด็กนักเรียนประมาณสามร้อยคนจากหลายจังหวัดในเขตอีสานใต้ ฉันได้ไปญี่ปุ่นเมื่อสามสิบที่แล้ว สมัยนั้นน้อยคนมากจากจังหวัดยโสธรที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศ การที่ฉันได้ไปญี่ปุ่นครั้งยังเป็นวัยรุ่นอยู่นั้น ทำให้ได้เปิดโลกทรรศน์ที่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อน ฉันได้ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่น สมัยนั้นยังไม่มีหนังสือให้คนไทยเรียนภาษาญี่ปุ่น ฉันจึงต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวช่วย เพียงไม่กี่เดือนฉันก็สามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ ทำให้ได้มีเพื่อนญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากและก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่จนปัจจุบันนี้

ตอนที่เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉันก็ได้ทำกิจกรรมหลากหลายและได้เป็นตัวแทนของภาคเข้าทำกิจกรรมต่างๆ กับชาวต่างชาติอยู่เสมอ ฉันได้เริ่มเขียนหนังสือ เรียงความ เรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ เรื่องสั้นที่ฉันเขียนเรื่องหนึ่งชื่อ A New Life ได้รับรางวัล Young Writer of the Year Award จากหนังสือพิมพ์ Student Weekly ในปี 2531 และได้เดินทางไปรับรางวัลนี้จากพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าวิมลฉัตรที่โรงแรมโอเรียนเต็ลพร้อมกับเยาวชนคนอื่นๆ ที่ได้รางวัลนี้ ฉันตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยได้ไปโรงแรมที่หรูๆ เห็นอะไรที่ตระการตาอย่างนี้มาก่อน

สามสิบปีต่อมา ฉันสามารถพูดได้หลายภาษา ทุกภาษาที่ฉันเรียน ฉันได้ใช้ตำราภาษาอังกฤษเป็นสื่อทั้งหมด ฉันก็ได้ไปท่องเที่ยวมามากกว่าห้าสิบประเทศแล้ว ฉันพูดสื่อสารภาษาสเปนได้ดีพอสมควร ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มละตินอเมริกาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ฉันชอบไปประเทศในแถบนี้ของโลกเพราะเป็นที่ที่คนไทยน้อยนักที่จะได้เดินทางไปถึง ส่วนมากที่ไปก็จะไปกับทัวร์ มีไกด์พาเที่ยวและไปในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ได้สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้นๆ และได้ไปแต่แหล่งท่องเที่ยว การที่เราพูดภาษาท้องถิ่นได้ ทำให้ได้เพื่อนใหม่ ได้สัมผัสชีวิตและวัฒนธรรมของเขาได้ดีกว่าที่ได้รับฟังจากไกด์หรืออ่านจากหนังสือเพียงอย่างเดียว ฉันได้ทำกิจกรรมหลากหลายกว่าคนทั่วไป เพราะตัวเองชอบการผจญภัย ชอบเดินทางไปที่ใหม่ๆ การรู้ภาษาทำให้ไม่กลัวว่าจะหลงทางหรือหิวข้าว มันเป็นอีกโลกหนึ่งที่ต้องเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเอง ยากที่จะบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร

เพื่อนๆ คนไทยรุ่นสี่สิบกว่าๆ ที่เป็นโสดหรือที่หย่าจากสามีคนไทยหลายคนได้ขอให้ฉันแนะนำแฟนต่างชาติให้ อันดับแรกฉันก็จะแนะนำให้เขาเรียนภาษาอังกฤษก่อน ต้องสื่อสารให้ได้พอสมควร อยากได้แฟนฝรั่งดีๆ เดี๋ยวนี้ต้องรู้ภาษาด้วย สมัยนี้ฝรั่งน้อยคนนักที่จะใจเย็นอดทนรอว่าเราจะพูดอะไร จะไปมัวพึ่งแต่ให้กูเกิลช่วยแปลก็ไม่ไหว ไหนจะต้องแข่งขันกับเด็กๆ ที่สาวกว่าสวยกว่า รู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีมากกว่า การพูดภาษาอังกฤษและความสามารถในการสื่อสารได้ดีจะทำให้เรามีสเน่ห์ หาแฟนง่ายขึ้น (แต่ก็ต้องตามด้วยการดูแลเรื่องหุ่น การแต่งตัวและเรื่องอื่นๆ ด้วย)

ฉันได้สังเกตดูบุคคลรอบข้างผู้ที่ประสบความสำเร็จในระดับอินเตอร์ เกือบทุกคนมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับค่อนข้างดีถึงดีมาก ส่วนผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน เช่น ในธุรกิจร้านอาหารในอเมริกา ก็มักจะได้เป็นผู้จัดการร้าน ภาษาอังกฤษดีน้อยหน่อยก็เป็นคนเสริฟ ไม่ได้อังกฤษเลย ก็ไปอยู่ในครัว เป็นต้น ดังนั้นการรู้ภาษาอังกฤษดีก็จะเพิ่มโอกาสของการได้งานดีๆ และมีรายได้มากขึ้น ไม่ต้องห่วงว่าจะตกงาน ถ้าเก่งอังกฤษมากๆ ก็มีสิทธิเลือกงานได้