บันทึกจากล่าม 13 กุมภาพันธ์ 2559

มีผู้อ่านและแฟนหนังสือหลายท่านได้ขอร้องให้ช่วยแปลข้อสอบและแปลคำศัพท์สำหรับธุรกิจร้านนวด ฉันจึงได้รวบรวมและแปลไว้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้สอบใบอนุญาตประกอบการนวดและนำไปใช้สื่อสารกับลูกค้าได้


รวมคำศัพท์และวลีสำหรับธุรกิจนวดของชาวไทย

I want to have a massage. อยากไปนวด

I want a foot massage. อยากไปนวดเท้า

I want to have a traditional Thai massage. อยากนวดแผนไทย

Where can I have a Thai massage? จะไปนวดแผนไทยได้ที่ไหน

Where is a good massage shop? ที่นวดดีๆ อยู่ที่ไหน

Please come in. กรุณาเชิญข้างใน

Welcome to Smile Thai Massage. ยินดีต้อนรับสู่สมายล์ไทยมัสสาจ

How much is it per hour? ชั่วโมงละเท่าไหร่

Sixty dollars per hour. ชั่วโมงละหกสิบเหรียญ

How much is it for a two-hour massage? นวดสองชั่วโมงเท่าไหร่

Please change your clothes. ช่วยเปลี่ยนชุดด้วย

Please take your shoes off. กรุณาถอดรองเท้า

I will wash your feet for you. จะล้างเท้าให้คุณ

Please come this way. เชิญทางนี้

Have you had Thai massage before? คุณเคยนวดไทยมาก่อนมั้ย

How many times have you had Thai massage? คุณเคยนวดไทยกี่ครั้งแล้ว

Where are you sore? คุณปวดตรงไหน

I have problems with my lower back. ปวดเอว

I have problems with my legs. ปวดขา

I have a problem here. ปวดที่นี่

Massage here. นวดตรงนี้

Don't massage here. อย่านวดตรงนี้

I'm very tight here. ตรงนี้ตึงมาก

If it hurts, please let me know. ถ้าเจ็บให้บอกด้วย

It hurts. เจ็บ

It doesn't hurt. ไม่เจ็บ

Harder, please. แรงกว่านี้

Softer, please. เบาๆ ด้วย

Please massage me gently. ช่วยนวดเบาๆ ด้วย

Please massage here a little longer. ช่วยนวดตรงนี้อีกหน่อย

How do you like your massage? ชอบให้นวดแบบไหน

I like a soft massage. ชอบนวดเบาๆ

I like it not too soft or too hard. ชอบนวดพอดี

I like a hard massage. ชอบนวดแรงๆ

Please don't arch my back. ไม่ต้องดัดหลัง

Please don't do that. อย่าทำอย่างนั้น

Relax. อย่าเกร็ง ปล่อยตัวให้สบาย

Is this hard enough? หนักพอมั้ย

Is this OK? โอเคมั้ย

Lie face up. นอนหงาย

Lie face down. นอนคว่ำ

Lie on your side. นอนตะแคง

Move up. ขยับขึ้นมา

Move down. ขยับลงมา

Turn over. พลิกตัว

Grab my wrists. จับที่ข้อมือ

Give me your arms. ขอแขนคุณด้วย

Put your legs here. เอาขาคุณวางไว้ที่นี่

Do like this. ทำแบบนี้

I don't do that kind of massage. ฉันไม่นวดแบบนั้น

Massage only. นวดอย่างเดียว

No sex. ไม่มีเซ็กซ์

You give a very good massage. คุณนวดดีมาก

I like how you massage. ชอบแบบที่คุณนวด

I feel good. รู้สึกสบาย

I feel much better. รู้สึกดีขึ้นมาก

This is your tip. นี่ทิปให้คุณ

I will be back again. จะมาอีก

Thai massage นวดแผนไทย

foot massage นวดเท้า

hand massage นวดมือ

head massage นวดหัว

neck and shoulder massage นวดคอและบ่า

body massage นวดตัว

Reflexology นวดกดจุดสะท้อน

Swedish massage นวดสวีดิช

Shiatsu massage นวดแบบชิอัตสึ

deep tissue massage นวดเนื้อเยื่อลึก

acupressure massage pressure point massage นวดกดจุด

hot oil massage นวดน้ำมันหอมระเหยร้อน

hot herbal ball massage นวดประคบ

hydrotherapy massage นวดวารีบำบัด

Tui na massage นวดทุยหนา การนวดบำบัดแบบจีน

craniosacral massage นวดกะโหลกศีรษะ

aromatherapy massage นวดน้ำมันหอมระเหย นวดอโรมา

hot stone massage นวดหินร้อน

Hawaiian massage นวดฮาวาย

Breema bodywork นวดบนพื้นโดยผู้ถูกนวดยังสวมเสื้อผ้าปกติ

Rolfing นวดแบบรอล์ฟฟิ่ง

myofascial release therapy นวดรักษาเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน นวดคลายพังผืด

deep tissue massage นวดดีปทิชชู นวดเนื้อเยื่อลึก

foot massage นวดเท้า

Swedish massage นวดสวีดิช

นวดสวีดิชสี่วิธี

-effleurage การลูบเบาๆ แบบลากยาวๆ

-petrissage การนวดแบบเคล้นกล้ามเนื้อ

-hacking การนวดแบบตบหรือทุบ

-crossing การนวดแบบตัดกัน

chair massage การนวดด้วยการนั่งเก้าอี้

sport massage การนวดให้นักกีฬา

shiatsu การนวดกดจุด

therapeutic massage นวดรักษา นวดบำบัดรักษา

aromatherapy กลิ่นบำบัด

Reiki treatment การบำบัดด้วยพลังธรรมชาติ

massage therapist หมอนวดรักษา

massage practitioner หมอนวดฝึกหัด

certified massage practitioner (CMP) หมอนวดฝึกหัดที่มีใบอนุญาต

certified massage therapist (CMP) หมอนวดรักษาที่มีใบอนุญาต

acupuncture การฝังเข็ม

acupuncturist หมอฝังเข็ม

cupping การครอบแก้ว การบำบัดด้วยถ้วย

gua sha การกัวซา

contraindication ข้อบ่งห้ามในการนวด เช่น ไข้สูง อัมพฤก อัมพาต มะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคติดเชื้อ เป็นแผลในกระเพาะอาหาร

work safety ความปลอดภัยในที่ทำงาน

professionalism การเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

working with clients การทำงานกับลูกค้า

good working conditions สภาพการทำงานที่ดี

avoiding personal injuries at work หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในที่ทำงาน

keeping a clean work environment การรักษาความสะอาดในที่ทำงาน

sanitation สุขอนามัย

permit หรือ license ใบอนุญาตประกอบการ