ทำไมถึงคนอยากมาอเมริกากันนัก ตอนที่ 4

Immigrant Visa วีซ่าถาวรหรือวีซ่าสำหรับผู้อพยพไปอยู่อเมริกา

สปอนเซอร์โดยญาติที่ใกล้ชิด (หมายถึงพ่อแม่ พี่น้อง คู่สมรสและบุตร) และครอบครัว Immediate Relative & Family Sponsored

IR-1, CR-1 Spouse of a U.S. citizen สำหรับคู่สมรสของบุคคลสัญชาติอเมริกัน IR-1 สำหรับผู้ที่จดทะเบียนสมรสเกิน 2 ปี เมื่อมาอยู่ในอเมริกาก็จะได้รับกรีนการ์ด 10 ปี เมื่ออยู่ครบในอเมริกาครบ 3 ปี จะสามารถยื่นขอสัญชาติได้เช่นเดียวกัน CR-1 สำหรับผู้ที่จดทะเบียนสมรสต่ำกว่า 2 ปี เมื่อมาอยู่ในอเมริกาจะได้รับกรีนการ์ด 2 ปี และจะต้องต่ออายุกรีนการ์ดเป็น 10 ปี เมื่ออยู่ครบในอเมริกาครบ 3 ปี ก็จะสามารถยื่นขอสัญชาติได้

IR-3, IH-3, IR-4, IH-4 Adoption of orphan children by U.S. citizens สำหรับพลเมืองสัญชาติอเมริกันที่รับเด็กกำพร้ามาเป็นบุตรบุญธรรม ขั้นตอนนี้ซับซ้อน มีข้อจำกัดมาก ควรให้ทนายความผู้เชี่ยวชาญดำเนินเรื่องให้

IR2, CR2, IR5 Certain Family Members of U.S. Citizens สมาชิกครอบครัวบางคนของพลเมืองสัญชาติอเมริกัน IR-2 หรือ CR-2 สำหรับบุตรของซิติเซ่นที่อายุต่ำกว่า 21 ปี IR-5 สำหรับพ่อแม่ของซิติเซ่นโดยที่ซิติเซ่นคนนั้นต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี

F-1 (Family First Preference), F-2 (Family Second Preference), F-3 (Family Third Preference), F-4 (Family Fourth Preference) For specific, more distant, family relationships with a U.S. citizen and some specified relationships with a lawful permanent resident (LPR), subject to annual visa quotas สำหรับญาติบางคนที่ห่างออกไปของพลเมืองสัญชาติอเมริกันหรือของผู้อยู่อาศัยถาวร มีโควต้าจำกัดจำนวนในแต่ละปี F-1 สำหรับบุตรของซิติเซ่นที่ไม่ได้สมรสและบุตรที่เป็นผู้เยาว์ F-2 สำหรับคู่สมรส บุตรที่เป็นผู้เยาว์ และบุตรที่อายุมากกว่า 21 ปีที่ไม่ได้สมรสของผู้อยู่อาศัยถาวร (ผู้ถือใบเขียว) F-3 สำหรับบุตรของซิติเซ่นที่สมรสแล้วและคู่สมรสและบุตรที่เป็นผู้เยาว์ F-4 พี่น้องของซิติเซ่นและคู่สมรสและบุตรที่เป็นผู้เยาว์ ซิติเซ่นจะต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีขึ้นไป

F2A, F2B Second preference category for certain family members of lawful permanent residents, subject to annual visa quotas วีซ่าที่ให้ความสำคัญลำดับที่สองสำหรับสมาชิกครอบครัวบางคนของผู้อยู่อาศัยถาวร มีโควต้าจำกัดจำนวนในแต่ละปี F2A สำหรับคู่สมรสของผู้อยู่อาศัยถาวรและบุตรที่อายุต่ำกว่า 21 ปีและยังไม่ได้แต่งงาน F2B สำหรับบุตรของผู้อยู่อาศัยถาวรที่อายุมากกว่า 21 ปี

K-1 Fiancé(e) to marry U.S. Citizen & live in U.S สำหรับคู่หมั้นที่จะมาแต่งงานกับพลเมือง สัญชาติอเมริกันที่อาศัยอยู่ในสหรัฐ สถานทูตหรือกงสุลบางแห่งจัดวีซ่าประเภทนี้ไว้ในกลุ่มวีซ่าชั่วคราว

K-3, K-4 Spouse of a U.S. Citizen awaiting approval of an I-130 immigrant petition สำหรับคู่สมรสของพลเมืองสัญชาติอเมริกันที่กำลังรอรับการอนุมัติ I-130 ซึ่งเป็นการขออพยพเข้าเมือง K-3 กฎหมายการเข้าเมืองอนุญาตให้ คู่สมรสของซิติเซ่นและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีเข้าอเมริกาได้ขณะที่รอได้รับอนุมัติแบบฟอร์ม I-130 สามารถได้รับใบอนุญาตทำงานขณะรอได้ K-4 สำหรับบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ที่ไม่มีคู่สมรส

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร รวมทั้งค่าธรรมเนียมของวีซ่าแต่ละประเภทแตกต่างกันไปและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ประจำ กรุณาตรวจสอบข้อมูลและอ่านให้ละเอียดด้วยความระมัดระวังก่อนกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษหรือไม่แน่ใจ ควรถามผู้รู้หรือว่าจ้างผู้ที่เชี่ยวชาญที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการขอวีซ่าอ่านต่อตอนหน้า