อยากมีแฟนฝรั่ง ฟังทางนี้ ตอนที่ 7

ถ้ายังจำเป็นต้องทำข้อตกลงนี้อยู่... IF YOU STILL NEED AN AGREEMENT...

ถึงแม้ผมได้กล่าวอธิบายข้างต้นให้คุณฟังแล้ว แต่คุณยังจำเป็นต้องเซ็นข้อตกลงนี้อย่างเร่งด่วนและไม่มีเวลาที่จะเตรียมการเพื่อปกป้องสิทธิของแต่ละฝ่ายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คุณสามีและภรรยาจะทำอย่างไรได้บ้าง?

BUT, when all this is said and it is still urgent to sign an Agreement, but there is no time to take the care necessary to properly protect the parties’ rights, what can the Husband and Wife do?


1. คุณสามารถทำข้อตกลงหลังการสมรสได้ ซึ่งคุณจะมีเวลามากมายและไม่ต้องรีบร้อน ถ้าทั้งสองฝ่ายไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทั้งสองไม่จำเป็นที่จะต้องทำข้อตกลงนี้ก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส ถ้าฝ่ายหนึ่งอยากทำหลังจากที่จดทะเบียนแต่งงานกันไปแล้ว แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากทำ ทั้งสองก็ไปจดทะเบียนหย่ากันได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ไม่รู้จะแต่งงานกันกันไปทำไม

2. ทำข้อตกลงดังกล่าวได้ แต่กำหนดเวลาว่าจะหมดอายุเมื่อไหร่ พอหมดอายุแล้ว ให้ถือเป็นโมฆะ แต่ทั้งสองฝ่ายสามารถทำข้อตกลงใหม่ขึ้นมาได้ คุณอาจจะกำหนดอายุข้อตกลงนี้สัก 3 หรือ 4 ปีหรือเมื่อฝ่ายภรรยาตั้งครรภ์ (หรือมีบุตร) แล้วหรือเมื่อฝ่ายภรรยาเกิดพิการขึ้นมา ไม่ควรที่จะมีการสละสิทธิที่จะได้รับค่าเลี้ยงดูเป็นการชั่วคราวเขียนอยู่ในข้อตกลงนั้น ควรมีย่อหน้าที่เขียนไว้ว่าฝ่ายภรรยาจะต้องได้รับเงินจำนวนที่พอเพียงขณะที่เธอยังสมรสอยู่ (เช่น 5,000 เหรียญสหรัฐเป็นต้น) เพื่อที่จะให้เธอสามารถกลับเมืองไทยและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ เงินจำนวนนี้ควรจะเก็บไว้ในบัญชีของฝ่ายภรรยาแยกไว้ต่างหากและจะต้องไม่แตะต้องเงินก้อนนี้ขณะที่ข้อตกลงนี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่ อย่าแตะเงินก้อนนี้เด็ดขาด


1. Consider signing a Post-Marital Agreement. That leaves plenty of time for the parties to negotiate a real Agreement. If the parties trust each other, they do not need an Agreement before they marry. If one party wants one after the marriage, but the other does not, they can easily divorce–perhaps they should not have married at all.

2. Have an Agreement, but put a time limit on it. After that time limit expires, it would be of no effect, but the parties could make a new one. The limit could be 3 or 4 years, or when the Wife becomes pregnant (or has a child), or if the Wife becomes disabled. There should be NO waiver of temporary spousal support; there SHOULD be provision for the Wife to receive at the time of marriage enough money ($5,000?) to enable her to return to Thailand and re-establish her life there. That money should be placed in Wife’s separate account and NEVER touched while the Agreement is in force. DO NOT TOUCH THIS MONEY.


หลังจากแต่งงานกันไปแล้ว AFTER MARRIAGE

ทางฝ่ายภรรยาก็จะต้องเตรียมพร้อมเสมอว่าโอกาสที่สามีจะเสียชีวิตหรือพิการ หรือโอกาสที่จะมีการหย่าร้างกันนั้นมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

Finally, the Wife should always be prepared for the possibility of Husband’s Death or Disability. THE WIFE SHOULD ALWAYS BE PREPARED FOR THE POSSIBILITY of this or of divorce.


1. ผู้เป็นภรรยาควรมีงานทำเพื่อหาเงินได้ด้วยตนเองในกรณีที่ฝ่ายสามีเสียชีวิต พิการหรือว่ามีการหย่าร้างเกิดขึ้น ฝ่ายภรรยาไม่ควรทำงานในธุรกิจของสามียกเว้นว่าเป็นหุ้นส่วนกันและมีหนังสือสัญญาว่าด้วยการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือว่าเป็นลูกจ้างอย่างเป็นทางการที่ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการ ถ้าเป็นไปได้ ฝ่ายภรรยาควรหางานอื่นทำเพื่อที่จะได้เป็นตัวของตัวเอง

2. ผู้เป็นภรรยาควรใช้เวลาของตัวเองอย่างฉลาดในช่วงที่แต่งงานกันใหม่ๆ พยายามใฝ่หาความรู้ให้ได้มากที่สุด พยายามพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ควรมีเพื่อนเป็นชาวอเมริกันหลายๆ คนและใช้เวลากับเพื่อนๆ ชาวอเมริกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณอาจจะอยากใช้เวลาส่วนใหญ่กับเพื่อนๆ คนไทยมากกว่าแต่มันจะไม่ช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น


1. The Wife needs to work, to be able to earn her own money, in case the Husband dies, becomes disabled, or the parties divorce. The Wife should not work in the Husband’s business except as a part owner, with a written agreement regarding ownership, or as a formal employee, with normal wages and benefits. It is much better for the Wife to work elsewhere, for greater self-reliance.

2. The Wife needs to make the best use of her time during the early years of marriage. She should get all the education she can. She should work to improve her English as quickly as possible. In particular, she should try to make as many American friends as possible and spend as much time as possible with them. It is tempting to spend a lot of time with Thai friends, but that will not improve Wife’s English ability.


แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษโดย เบญจวรรณ ภูมิแสน

ขอขอบพระคุณคุณ Edward W. Holland, Jr. (ewhollandjr@aim.com) อีกครั้งสำหรับบทความข้างต้น