ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรธรรมะกับหัวใจนักพัฒนา

จำเริญพร ทักทายทักธรรมท่านทุกคน วันนี้เสนอแนวทางธรรมะกับหัวใจนักพัฒนา เพื่อเป็นการขอต้อนรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ท่านได้ตั้งใจเดินทางมาร่วมสู้ชีวิตในอเมริกา ชีวิตพระในทางสังคมที่หลากหลาย ก็มีมุมมองที่แตกต่าง ใครว่าพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการสบายๆ ให้คอยสังเกตว่าที่มาอยู่อเมริกา สำหรับท่านที่พึ่งมาเป็นครั้งแรกอาจมิได้เป็นอย่างที่จินตนาการ จึงจำเป็นที่ต้องเข้ารับอบรมตามหลักสูตร เพื่อให้เป็นการหลอมรวมอุดมการณ์และทัศนคติที่พร้อมจะทำงาน เป็นพระธรรมทูตก็ดี ตลอดถึงพระสงฆ์นักพัฒนานั้น สิ่งสำคัญต้องมีขันติธรรม ซึ่งเป็นธรรมะอันทำให้งดงามเบื้องต้นและที่สุด ตามโครงสร้างแล้วนั้นต้องทราบเรื่องเหล่านี้ คือ

1) ต้องทราบวัตถุประสงค์ของงานพระธรรมทูต

2) ต้องทราบถึงเป้าหมายของงานเบื้องต้นตลอดถึงที่สุด

3) ต้องมีความพร้อมทั้งกาย และจิตใจ ประดุจช้างศึกที่ลงสู่สนามรบ


จินตนาการ คือกลุ่มงาน ทางความคิด
คือภาวะ งานของจิต ที่คิดเห็น
เหตุปัจจัย เครื่องอาศัย ก่อให้เป็น
ถ้าอยากเห็น สรรค์สิ่งใด ใส่ความคิด ฯ


ความอดทนเป็นเครื่องอาศัยให้งาม

ความอดทนมีผลดีหรืออานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นมีมาก เป็นต้นว่า

1) ป้องกันตนเองให้ไกลจากบาป ด้วยความที่รู้ยับยั้งช่างใจ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

2) สร้างภาวะผู้นำ ภาวะนักพัฒนาให้มีความหนักแน่น มิหวั่นไหวต่ออกุศลธรรมที่มากระทบ

3) เป็นที่รักใคร่ต่อผู้ร่วมงานและผู้ได้ใกล้ชิด สามารถเป็นผู้นำทางความคิดจิตวิญญาณได้ดี

4) เป็นที่พึ่งของตนได้ พร้อมยังเป็นที่พึ่งของพวกพ้องบริวารได้

5) อยู่เย็นเป็นสุขทุกอิริยาบถ ไม่เดือดเนื้อร้อนใจในภายหลัง

6) ศีลและสมาธิตั้งมั่นไม่คลอนแคลน

7) มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อสังคม ย่อมมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า

8) ทำให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้โดยง่าย แม้มรรคผลนิพพานก็เช่นกัน


พระธรรมทูต ย่อมรู้และเข้าถึงความอดทนได้อย่างแท้จริง ดังนี้

- ความอดทนเป็นสัจจะที่จริงใจ

- ความอดทนเป็นศิลปะอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น

- ความอดทนเป็นอาภรณ์ที่งดงาม

- ความอกทนเป็นตบะอย่างยิ่ง


วัตรปฏิบัติ ข้ามฟ้า สง่าศาสน์
วัตรสงบ สะอาด สว่างใส
วัตรเบื้องต้น ท่ามกลาง เบิกบานใจ
วัตรสุดท้าย ที่สุด วิมุตธรรม ฯ


สัปดาห์นี้อนุโทนาคุณโยมจารุมาลย์ ระวานนท์ (Reisig) ถวายปัจจัย $100 สำหรับให้ซื้อผัก หรือของจำเป็นสำหรับเข้าครัว มีขนมปัง มีเนย มีมะเขือเทศ มีต้นหอมเป็นต้น และขออนุโมทนาบุญ ขอขอบคุณมายังร้านเดอะไทย เมืองแลงแคสเตอร์ โดยมีคุณแม่แอ๊ด คุณน้องแบค์ คุณแม่หน่อย ที่ปวารณาถวายภัตตาหาร พร้อมจัดซื้อน้ำดื่ม ข้าวสารและขนมต่างๆ นำไปถวายเป็นสังฆทานแก่พระสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี มา ณ โอกาสนี้ ด้วย

เทศกาลสัปดาห์แห่งวันวิสาขบูชา ศกนี้ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา มีความพร้อมเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับทางวัด และคณะสงฆ์ ขอเชิญทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ทางวัดกำหนดจัดกิจกรรมวิสาขบูชาใน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 อาจดูว่าไม่ตรงวันเพ็ญเดือนหกวิสาขะ ทั้งนี้กำหนดการตามปฏิทินนั้น ด้วยพระสงฆ์ต้องเดินทางไปประชุมลงอุโบสถ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รูปขอจำเริญพร

สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนบำรุ่งวัดพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ร่วมถวายวิหารทาน เป็นต้นฯ และในวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 26 ได้เดินทางมาถึงแล้ว เพื่อมาประจำอยู่จำพรรษาครบคณะสงฆ์ 3 รูป รวมพระสงฆ์จำพรรษานี้จำนวน 4 รูป ท่านใดมีใจเลื่อมใสศรัทธาร่วมถวายค่าตั๋วเดินทางพระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจพรรษานี้ กรุณา Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" หรือ อีกบัญชีหนึ่งชื่อ Wat Phrathat Thongsethi ส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้พร้อมนี้ 6763 East Avenue H. Lancaster CA 93535 ส่วนท่านที่สะดวก Transfer money with Zelle ก็โอนด้วยเบอร์ Tel: (562) 249-3789