ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรชวนศรัทธาร่วมสร้างศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย " วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกเมืองแลงแคสเตอร์ ของเรา คณะสงฆ์เราถือว่ามาเริ่มต้นที่เมืองแลงแคสเตอร์ นับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ฯ

พระสงฆ์รุ่นบุกเบิกทุกรูป ญาติโยมรุ่นบุกเบิกทุกคน ทุกท่านที่กล่าวถึงนี้ "ทุกท่านหัวใจยิ่งใหญ่มาก" โชคดีวัดของเรามีพระสงฆ์เป็นผู้นำดีมีเมตตา ญาติโยมมีศรัทธาเกิดกุศลตั้งใจ ปวารณาอุปถัมภ์อุปฐากเอาใจใส่ หมั่นถามไถ่เสมอมาว่า ที่วัดขาดเหลืออะไร แล้วพากันจัดนำไปถวาย ส่วนมากก็จะนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อวัดและพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็อนุโมทนาขอบคุณขอบผู้มีกุศลน้ำใจทุกท่าน

จริง ๆ พระสงฆ์ท่านเกรงใจด้วยเพราะต้องรักษาสมณสัญญาเป็นผู้มักน้อย รักสันโดษ ถ้าเป็นญาติเป็นโยมที่ได้รู้เห็น ได้เข้าถึงความขาดแคลนด้วยความใหม่ต่อการก่อตั้งวัด ทุกอย่างก็ยังจัดระบบระเบียบเลื่อยมาจนกว่าจะเข้าที่ให้ดีที่สุด ญาติโยมทราบถึงความจำเป็นนี้แล้ว บุญก็ได้เกิดขึ้นท่านทั้งหลายได้เริ่มปวารณาต่อพระสงฆ์ เพราะการแสดงปวารณาประหนึ่งว่าเป็นญาติผู้ใกล้ชิด ว่ากันตามพระวินัยแล้ว ญาติโยมกระทำได้แม้กระทั่งซักสบงจีวรให้ยังได้ นี้คือความยิ่งใหญ่ของการเป็นผู้กล่าวปวารณา หลวงพ่อจึงได้บอกว่า ทุกท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากจริง ๆ

จึงอยากบอกถึงท่านผู้เป็นญาติเป็นปวาราณาว่า เงินเป็นปัจจัยตัวแปลสำคัญมาก เปลี่ยนบริขารเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการถวายปัจจัยบำรุงวัดไว้สำหรับเป็นการจ่ายค่าน้ำ ค่าแก็ส ค่าไฟฟ้า ค่าผ่อนวัดบ้างก็ดี (Mortgage) ที่พระสงฆ์ท่านสามารถกล่าวขอเยี่ยงนี้ได้ ต้องกล่าวกับญาติโยมผู้เป็นญาติ ผู้เป็นปวาราณาเท่านั้นนะถึงจะงาม ตอนนี้วัดอยู่ไกลเมืองไกลชุมชนไทย หลวงพ่อจำต้องกล้าพูด เพื่อจะอยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี อยู่ให้มีประโยชน์ ต่อวัด ต่อศาสนา และต่อศรัทธาพุทธศาสนิกชน (วัดไทยในอเมริกา ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้จริง ๆ นี่หลวงพ่อพูดเรื่องปวารณาแค่นี้นะ ลองนำไปวิเคราะห์กันดู)

ความเป็นมาการสร้างศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ท่านพิศาล สาระ (พระอาจารย์แขก) ได้มอบถวายพระพุทธชินราช หน้าตัก 69 นิ้ว ให้เป็นสมบัติของวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เพื่อประดิษฐานไว้ ณ เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย คุณแดน และคุณนารี โจลีน จัดหานำรถไปบรรทุกมาให้ พร้อมบริจาคเหล็กถวายให้เป็นอุปกรณ์ทำแท่นวางองค์พระ (ฐานตั้งองค์พระพุทธชินราช) โดยการขนย้ายได้ใช้แรงงานพระสงฆ์ และเมื่อมาถึงที่วัดใหม่เมืองแลงแคสเตอร์ ได้มีญาติโยมคอยช่วยอยู่อีกหลายท่าน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้ถูกตั้งไว้หลายเดือน ตากน้ำค้าง ตากแดด ตากลม และตากหิมะที่ตกหนักมาในรอบทศวรรษ

ต่อมา คุณโยมตั้ว เมืองปาล์มเดล, คุณโยมแอ๊ด ร้าน The Thai, คุณโยมพี่หมาย ร้านศาลาทิพย์ คุณโยมโจ ร้านนพเก้า และขยายผลไปยังคุณโยมทองดี ลาสเวกัส พร้อมบุญเกิดการร่วมระดมทุนไปยังผู้มีจิตศรัทธาทั้งที่เป็นส่วนบุคคลและที่เป็นคณะสายบุญ คุณก้อง ร้าน ลีลาไทย สายบุญคุณโยมสุพจน์ สารีบุตร ที่ตลาด LAX - C ไทยซุปเปอร์มาเก็ต ตามมาด้วยแรงบุญ แรงใจ แรงศรัทธา มากมาย

แม้นกระว่าจากต่างรัฐก็มี คุณแม่เล็กทีมงานบุญจากเมืองไทยก็ร่วมปัจจัยมาด้วย ไว้ให้รวบรวมมาเสนอให้ทราบจะนำรานามผู้ร่วมบุญสลักลงแผ่นป้ายแสตนเลส สั่งทำจากเมืองไทย ทั้งป้ายรายนามผู้บริจาค และป้ายชื่อศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี ประเมิณราคาขั้นต่ำไว้ที่ $1,000 นี้เป็นที่มาของทุนตั้งต้น กุศลตั้งใจการเริ่มต้นที่ดี สำเร็วไปกว่าครึ่ง อนุโมทนา สาธุ

ตอนนี้ญาติโยมสายบุญได้มีกุศลศรัทธา พากันเดินทางไปช่วยออกแรกสร้างศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีผู้ขอเป็นเจ้าภาพถวายคนละ $100 สร้างศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี คือ

- คุณพรอุมา โลณวัณต์

- คุณพรพิรุณ เชยเอี่ยม(โลณวัณต์)

- คุณยายก้อย เมือง Oxnard (อายุ 90 ปี)

- คุณตูน $50.00

- คุณ Amy Thonglai $100.00

- คุณ Koi $50.00

- คุณ Nattaya $50.00

- คุณ Nattanit $50.00

- คุณ Saranya Jada $20.00

- คุณหน่อย ชลลดา ครอบครัว COX $50.00 (ทำบุญทุกอย่าง)

ช่วงนี้ต้องการอิฐเพิ่ม ประมาณ 12-15 Pallets พาเลทละ ประมาณ $250 จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคปัจจัยถวายซื้อก้อนอิฐ ขนาด 10x10 “ สร้างลานธรรม ทั้งนี้ต้องการอีกประมาณ 2 พันก้อน หรือท่านจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ 1 ก้อน 2 ก้อน ก็ได้ ทำบุญก้อนละ $1.99 อนุโมทนาบุญ ขอขอบคุณ - ขอบใจ สาธุๆ


ทุนตั้งต้น กุศลตั้งใจ

หนึ่ง ศรัทธา คุณค่า พระรัตนไตร

สอง เลื่อมใส ยินดี ทวีแสน

สาม กตัญญู รู้คุณ หนุนตอบแทน

สี่ กตเวทิตา มั่นแม่น ทดแทนคุณ ฯ

ร่วมทุนสร้าง โดดเด่น เห็นประจักษ์

ศาลา พัก ร่มเย็น เห็นอบอุ่น

ซุ้มเสมา หลักแหล่ง แสวงบุญ

เศรษฐี ทุน ตั้งต้น ผลรุ่งเรือง ฯ


ที่อยู่วัดใหม่ของเราก็ตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7859

Tel : 661-946-3335, 562-249-3789, 562-382-3767

(The first Buddhist Thai Temple of Lancaster California USA)

ขออนุโมทนา สาธุ

รูปขอจำเริญพร