ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสายบุญสานสัมพันธ์

ขออำนวยอวยชัยท่านทั้งหลาย เสียงตอบรับจากศรัทธาสาธุชนเตรียมตัวตั้งใจ ที่จะเดินทางไปร่วมบุญทอดกฐินครั้งแรก ปีแรก วัดไทยแห่งแรกของเมืองแลงแคสเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน ศกนี้ อย่างน่าอบอุ่นใจ ไว้เสร็จงานทางคณะสงฆ์จะนำภาพบรรยากาศในงาน มานำเสนอให้ได้ร่วมอนุโมทนากันอีกครั้ง หนังสือพิมพ์ออกวางวันเสาร์คาดว่าบางท่านที่จะเดินทางไปร่วมบุญวันถัดไป คงทั้นได้ถ่ายภาพบรรยากาศเก็บตกได้อยู่นะ บอกอีกครั้งโดยทั่วกันว่าปัจจุบันพระสงฆ์อยู่ประจำที่เมืองแลงแคสเตอร์แล้ว เลขที่ 6763 East Avenue H Lancaster CA 93535 โทรศัพท์ 661-874-5315, 562-249-3789


เจตนารมณ์คือปณิธาน

ข่าวการย้ายวัดทุ่งเศรษฐี ไปที่เมืองแลงแคสเตอร์ เป็นที่ทราบในเจตนารมณ์เดียวกันว่า เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ เป็น "วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี" มงคลนามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" ท่านตั้งให้ "เจตนารมณ์คือปณิธาน ปณิธานคือเจตนารมณ์ ตอนนี้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่างตื่นตัวกันมากที่ได้มีวัดอยู่ใกล้บ้าน ต่างพากันติดต่อสอบถามไปที่วัดขอทราบรายละเอียดมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เบาใจ อบอุ่นใจขึ้น

ต่างจากเมื่อเดือน - สองเดือนที่ผ่านมา ทางวัดเก่าก็เล่ากันไปว่าวัดย้ายไปแล้วไม่มีพระอยู่แล้ว แหม ๆ ชาววัดเก่าก็บอกว่าย้ายไป ชาววัดใหม่ก็ยังไม่ทราบว่ามา ร่วม 2 เดือน มาแล้วพระสงฆ์ต้องฉันมาม่า/ปลากระป๋อง ซาบซึ้งถึงความลำบากมาก ๆ เลย ตอนลำบากให้นึกถึงแต่พ่อแม่บุพการีชน และญาติโยมผู้มีอุปการคุณ ได้สภาวะธรรมอย่างลึกซึ้งมาก โบราณว่า เห็นทุกข์ เห็นธรรม ก็อย่างนี้นี่เอง แต่ก็เฮอะ ชีวิตคือการต่อสู้ อุปสรรคศัตรูคือยากำลัง ภาษิตว่า ฟ้าไม่มืด เห็นดาวได้ไม่มาก แต่พอฟ้ามืดมิดเราจะเห็นดวงดาววิจิตรพราวสะพรั่งอยู่บนท้องฟ้านภากาศ

เออ...! ความคิดติดตลกว่า ต่อไปถ้าเจอความทุกข์ เจอปัญหาก็เป็นองค์ความรู้ได้หลากหลาย เป็นประสปการณ์ชีวิตได้ดีมากเลย เจริญพร วันหน้าถ้าเดือนมืด ๆ ที่วัดแห่งเมืองแลงแคสเตอร์ เป็นทุ่งกว้าง อาตมาจะชวนญาติโยมซื้อไฟฉายไปส่องดูดวงดาวด้วยกัน ที่วัดใหม่มีดาวเยอะมากเลย ไม่เชื่อลองไปทดลองดูนะ แล้วจะรู้ว่าอาตมาพูดความจริง "แต่อย่าลืมซื้อไฟฉายไปด้วยนะ เดี๋ยวไม่มีอะไรส่องดูดาว"

อีกประการหนึ่ง พระจันทร์ที่เมืองแลงแคสเตอร์ดวงใหญ่มากเลย ถ้าท่านได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมวัดใหม่ ก็อย่าลืมสังเกตดูนะ เมืองแลงแคสเตอร์เวลาท่านมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะเห็นพระจันทร์ แต่ถ้ามองเข้าไปวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีนั้นจะเห็นพระสงฆ์เนื้อนาบุญจ้า พรรษานี้ พระสงฆ์ของเรามี 4 รูป ญาติโยมอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็ช่วยกันบอกต่อด้วยนะ พระของเรา วัดของเรา ศาสนาและวัฒนธรรมของเรา วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ของเรา กำลังเตรียมบุญใหญ่เปิดให้ญาติธรรมทุกท่านรับจองเป็นเจ้าภาพต้นสน เราจะปลูกต้นไม้สร้างลานธรรมกันเป็นเบื้องต้น ฯ (ต้นสน หรือไม่ก็สนฉัตรดีที่สุดเขียวตลอดกาล) หรือใครท่านใดมีคำแนะนำทางหลวงพ่อและคณะสงฆ์ขอรับฟังขอเสนอแนะจ้า


ปัจฉิมลิขิต

ในท้ายที่สุดธรรมะสมสมัยฉบับนี้ ขออนุโมทนาบุญไปยังร้าน Sushi Mafia 649 E., Broadway, Long Beach, CA 90802 ถวายต้นกฐินสมทบร่วมสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" ประธานอุปถัมภ์เมตตารับเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินไตรเอก โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 3 รูปมารับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารที่ร้าน เนื่องในวาระโอกาสทำบุญเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น จัดร้านได้สวยมากลูก หลวงพ่อขอชื่นชม และชื่นชมทุกคนที่มาร่มบุญด้วยนะ ความศรัทธาของพี่น้องไทยเรานั้น เวลามีบุญมีทานต่างก็ได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร / ปัจจัย ดังนั้นจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารไทย ๆ ก็อุดมสมบรณ์ท่ามกลางร้าน Sushi Mafia (ซูชิมาเฟีย)

อีกประการหนึ่งวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน วันทำบุญตรงกับวาระวันคล้ายวันเกิดเจ้าภาพมีเพื่อน ๆ ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นอันมากอย่างน่าชื่นใจ หลังจากเสร็จพิธีทุกอย่างแล้ว ก่อนลาโยมกลับหลวงพ่อก็ได้มอบพระสิวลีผู้อุดมด้วยโชคลาภ ให้ไว้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบกิจการค้าขายให้เจริญรุ่งเรื่องไปเบื้องหน้า พระสิวลีซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธต่างเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ใครได้บูชาสักการะแล้วจะมีโชคลาภร่ำรวย ๆ

สาธุ ๆ ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยคุ้มครองรักษาให้ปลอดภัย พร้อมกับให้โชคลาภจากการประกอบธุรกิจการค้าขายสมความมุ่งมาดปรารถนาจงทุกประการ

สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ อิทํ ผลํ
เอตสฺมึ รตนตฺตยสฺมึ สมฺปสาทนเจตโส

ด้วยใจที่เสื่อมใสในพระรัตนตรัยแห่งท่านทั้งหลาย ขอให้สำเร็จตามมโนปณิธานโดยชอบทุกประการโดยทั่วกันทุกท่านด้วย เทอญ ฯ รูปขอจำเริญพร