ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรปันสุข ปลูกบุญ อบอุ่นไมตรี

เจริญพรท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน วันนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้า ข้ามวันนี้ไปก็จะก้าวเข้าสู่วัย 54 ปี แต่ก่อนเป็นอย่างไรไม่กล่าวถึง แต่วันนี้ซาบซึ้งมีความสุขอิ่มเอมเปรมปลื้มดื่มด่ำ กับคำอำนวยอวยพรจากบุคคลผู้เป็นที่เคารพนับถือ ที่ได้ให้คำอำนวยอวยพรแก่ข้าพเจ้า โดยตั้งแต่ตอนเช้าหลังสวดมนต์ทำวัตร ท่านหลวงพ่อ ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า ได้อวยพรธรรมมงคลให้เป็นกำลังใจในการประพฤติพรหมจรรย์ หลังจากนั้นเวลา 06.30 - 07.00 น. ท่านได้จัดรายการธรรมสมโภชให้แก่ข้าพเจ้าและคณะสงฆ์ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เวลา 10.30 น. ท่านหลวงพ่อจรรยา ได้บรรยายธรรมพิเศษแก่ศรัทธาสาธุชนอีกครั้งที่บริเวณลานพุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร ครั้งละ 30 นาที ท่านกล่าวธรรมเข้าใจได้ง่ายๆ แต่ลึกซึ้งจับใจ กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

อีกท่านที่เป็นกัลยาณธรรม เป็นมหามิตรที่เกื้อกูลอย่างซื่อตรง จริงใจ คือท่านพระครูพิศาลธรรมจารี เจ้าอาวาสวัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร เมืองซันวาเลย์ นำคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะญาติธรรมหมู่ใหญ่มาจากนครลอสแองเจลีส ข้าพเจ้ามิอาจจำซื่อได้หมดทุกคน จำได้ว่ามีคุณแม่นิอร คุณแม่วรินทิพย์ แจ้งดี (นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้) คุณพี่แหม่ม วิภาวดี มิลค์ คุณกล้า ศราวุธ ยุทธวงศ์ คุณมะรินด้า เป็นต้น

และที่ช่วยเป็นกำลังแบ่งเบาจัดหาคัดเลือกต้นกล้าพันธุ์โพธิ์อเมริกาให้มาปลูกที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี มีท่านหลวงตาน้อย มีท่านพระสมุห์สิทธิ์ จากวัดพระธาตุบัวหลวงไทย เมืองเทฮาชาพี ต้นใหญ่มากปลูกปีนี้ / ปีหน้าสามารถให้ร่มเงาได้เลย นาทีนี้จำต้องปลูกต้นโพธิ์อเมริกา เพราะต้นอื่นๆ นำมาปลูกไม่รอดเลย วันเกิดปีนี้เลยปลูกโพธิ์ 10 ต้น ทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้มงคลเป็นอนุสรณ์วัดคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้าในวันที่สุดแสนอิ่มเอมเปรมปรีด์


เจ้าภาพต้นประธานหลัก

ผู้รับภาระธุระเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ "จุลพน กัณฑ์ที่ 6" ซึ่งกล่าวถึงชูชกพราหมณ์ เข้าป่าไปขอ 2 กุมาร คือ ชาลี และ กัณหา พระโอรสพระธิดาของพระเวสสันดรกับพระนางมัทรี ที่เขาวงกต ได้ไปพบนายพรานเจตบุตร ผู้รักษาประตูทางเข้าไว้อย่างเข้มแข็ง โดยท่านพระอาจารย์เสมอ สำนักปฏิบัติธรรม โกมลวราราม จังหวัดระยอง ท่านเดินทางมาจากประเทศไทยเป็นองค์แสดงธรรมมหาชาติสำเนาทำนองภาคอีสาน โดยมีคุณแม่ปรียานุช นัทศิริ กิจกูล คุณน้องเอิร์ท 1 ต้น คุณแม่วรินทิพย์ แจ้งดี (นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้) 1 ต้น ท่านพระครูพิศาลธรรมจารี เจ้าอาวาสวัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร เมืองซันวาเลย์ โดยมีคุณแม่นิอร เป็นผู้แทนนำถวาย อีก 1 ต้น และคุณแม่ๆ เจ้าภาพอุปถัมภ์ทางฝ่ายเมือง Lancaster เมือง Rosamond เมือง California City และไกล้เคียงที่มาเป็นกำลังใจให้คำอำนวยพร มาร้องเพลงให้สุขสันต์วันเกิดให้ก็มีหลายท่านด้วยกัน เอาที่จำชื่อได้นั้นก็มี คุณแม่บุญโฉม คุณแม่จินดา คุณแม่นาเรน คุณแม่บานเย็น คุณน้องโบ ฮึ่ม...จำชื่อได้ไม่หมด ขอโทษจริงๆ เจริญพร


เรื่องน่าอนุโมทนา

ประธานทอดกฐินปีนี้คือ คุณแม่ทองดี Rice กำหนดการทอดกฐินปีนี้ ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ส่วนประธานทอดกฐินปีต่อไป (2565) คือ คุณแม่วรินทิพย์ แจ้งดี (นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้) กำหนดการจะประกาศให้ทราบในวาระหน้า เพื่อร่วมพัฒนากิจการพระศาสนาให้มั่นคงรุ่งเรืองสืบไป


วิปัสสนา สู่ ชีวิตงาม

วันนี้เสนอคำว่า :-

- สากลหลักคิด = หลักสากลว่าอย่างไร เราพึงรักษาสิ่งที่มหาชนยอมรับ

- ฟังมิตรที่หู = เป็นผู้ฟังที่ดี ฟังความให้ถ้วนถี่อย่าด่วนสรุปโดยความยังไม่ทันจบ

- เพียรดูที่ใจ = ดูใจตนเองให้ลึกซึ้ง ลดมานะ ละทิฏฐิ

- ส่งให้ด้วยสายตา = เมตตาธรรมกำเนิดที่ใจ ส่งผ่านให้ด้วยสายตา

- บอกราคาด้วยผลงาน = เป็นคนตรง ผลงานเห็นประจักษ์แก่สังคม

1. มั่นคงในพระรัตนตรัย เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ

- สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

- สิบปากเล่าไม่เท่าได้ยินได้ฟังเอง

2. สำรวมกายวาจา มีสติระลึกรู้เสมอว่า

- เราจักปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยสติ

- จักไม่ประพฤติตนด้วยอคติ

3. อย่าด่วนสรุปก่อนใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผล

- เราหยุดเพื่อฟัง

- เรานิ่งเพื่อทบทวน

- อย่าเชื่อมงคลตื่นข่าว

4. ไม่พยายามดั้นด้นค้นหาแสงดาวที่ตกลงมาในอากาศ แต่ให้ค้นหาข้อดี - ข้อผิดพลาด ในตัวตน
5. รักษาและบำรุงรากแก้วต้นไม้ที่อยู่ใกล้ตัว ให้มั่นคงแข็งแรง

ฟังหูไว้หูด้วย คำคน
ฟังเหตุปลุกจลาจล ย่อมได้
ฟังพินิจเหตุผล ตรองก่อน เชื่อนา
ฟังใจผู้เล่าให้ ถึงถ้อยร้อยความ ฯ
ธรรมเมตตาลองพิจารณาตรองดูกันนะ

ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติ ที่วัดจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันอาทิตย์ ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญเป็นเจ้าภาพได้ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789 รูปขอจำเริญพร