ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรบุญสงกรานต์เปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตงาม

ขอความสวัสดีในธรรมจงมีในทุกท่าน เรื่องราวเกี่ยวกับสงกรานต์ สื่อผ่านเทศกาลแห่งน้ำที่กำลังจะเข้ามาถึง ชาวพุทธเราเชื่อกันว่าส่วนหนึ่ง สงกรานต์มีอิทธิพลเกิดมาจากศาสนา กล่าวถึงความหมายสำคัญบางตอน ในความเป็นมาของบุญสงกรานต์ งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

"สงกรานต์" สันสฤกตว่า สํ-กรานต แปลว่า การเคลือนย้าย คือพระอาทิตย์ เคลื่อนที่ สู่ราศีใหม่ หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ 13, 14, 15 เมษายน ทุกปี วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เป็นวันเนา วันที่ 15 เป็นวันเถลิงศก


ประกาศสงกรานต์ ปี 2562

จุลศักราช 1381 ปีกุน เอกศก จันทรคติ ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน วันมหาสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน เวลา 15 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที จันทรคติ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน

นางสงกรานต์ปี 2562 นามว่า นางทุงสะเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช (ทับทิม) ภักษาหารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่ง มาเหนือหลังครุฑ เป็นพาหนะ

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปี 2562 นี้ พฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ ปฐวี (ธาตุดิน) น้ำอุดมสมบูรณ์ดี

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีกุน นาคราชให้น้ำ 5 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีน้อย แต่ปลายปี มากแล ฯ

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะ ได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอัน มากแล ฯ

วันเถลิงศก ตรงกับ วันอังคารที่ 16 เมษายน เวลา 19 นาฬิกา 12 นาที 0 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันอังคาร ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน


บัณฑิตาสุภาษิต

ประกาศสงกรานต์จะมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตหรือไม่ อย่างไรนั้น บัณฑิตนักปราชญ์ต่างมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องศีลธรรมของประชาชน นิทานธรรมเรื่อง "ธรรมบาล" ที่ท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังมาทุกปีนั้น ก็มุ่งเน้นเรื่องศีลธรรม สำหรับวันนี้ไม่เล่านิทาน แต่จะบอกท่านว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสากล ขอเชิญพิสูจน์ได้ทุกเวลา เช่น บัณฑิตาสุภาษิตที่ว่า

"ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ"

"โลกอยู่รอดได้ ด้วยศีลธรรม"

"ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก" ฯลฯ

ส่วนท่านที่สนใจนิทานธรรมก็ขอเชิญติดตามรับชมรับฟัง Facebook Live ของพลวงพ่อ ดร.พระมหาจรรยา วัดพุทธปัญญา ซึ่งท่านนำมาเทศนาทุกปี ก็สรุปว่า สงกรานต์เป็นการเคลื่อนที่ของกาลเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน หลวงพ่อเขียนบทร้อยกรองกวี ให้ไว้พิจารณานะ

กาลเวลาผ่านไป สอนให้รู้
ชีวิตอยู่ต้องสู้ทน จนสมหวัง
มีสิ่งใดในโลกนี้ ที่จิรัง
เท่าความหวังของเรา ที่เฝ้ารอ ฯ

เป้าหมายการต่อสู้ อยู่ที่กล้า
พร้อมรักษากำลังใจ ไม่ย่นย่อ
สู้หนักแน่นดังขุนเขา คนเฝ้ารอ
หากเราท้อรอหวัง คงร้างไกล ฯ

ก้าวเถิดก้าวก้าวไป สู่ความหวัง
ดีกว่ายังไม่รู้ใจ ไปอยู่ไหน
เพราะอย่างน้อยให้ได้รู้ ว่าก้าวไป
ฝันให้ไกลไปให้ถึง หนึ่งในล้าน ฯ


ซื่อสัตย์คุณธรรมสู่ชีวิตงาม

พุทธศาสนสุภาษิตว่า "วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา" หมายถึง เป็นคนควรพยายามเรื่อยไป จนกว่าจะพบความสำเร็จ "ความซื่อสัตย์อยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั่น" ความซื่อสัตย์ ..คือ..แก่นแท้ของความสำเร็จ เพื่อนแท้ต้องมีความจริงใจ ความจริงใจ...คือ...ความซื่อตรง

คำว่า ซื่อสัตย์ ประกอบด้วยคำว่า ซื่อ แปลว่า ตรง และ สัตย์ แปลว่า จริง ซื่อสัตย์ หมายถึง ประพฤติตรงโดยยึดถือความจริง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ปิดบังอำพรางสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปั้นน้ำเป็นตัว เช่น สื่อมวลชนต้องเสนอข้อเท็จจริงอย่างซื่อสัตย์ นักวิจัยที่ดีต้องซื่อสัตย์ ไม่บิดเบือนผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

นอกจากหมายถึงประพฤติตรงโดยยึดถือความจริงแล้ว ซื่อสัตย์ ยังใช้ในความหมายว่าไม่คดโกง ไม่ฉ้อราษฏร์บังหลวง เช่น คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของข้าราชการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ กล่าวคือ การทำงานแบบตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่แสวงหาผลประโยชน์อย่างไร้คุณธรรม นอกจากนั้น ซื่อสัตย์ ยังหมายถึง ไม่หลอกลวง

ชีวิตสมรสจะไม่มีปัญหาหากสามีภรรยาซื่อสัตย์ต่อกัน จริงใจ ฝึกตน อดทน เสียสละ เป็นต้น ฯ

เขียนความซื่อสัตย์แท้ ตรงคำ
เขียนออกเป็นบทนำ เรียกร้อง
เขียนหลักพิทักษ์ความ มั่นแน่ว
เขียนขึ้นปฏิบัติพ้อง กู่ร้องต้องการ ฯ

เขียนความซื่อสัตย์แท้ จริงใจ
เขียนออกให้ใครใคร กล่าวอ้าง
เขียนหลักด้วยมั่นใน ความสัตย์
เขียนขึ้นประกาศอ้าง อยู่ด้วยคุณธรรม ฯ


อนุโมทนาภาพประกอบคำบรรยาย

ภาพในงานบุญพิธีมงคลสมรส ระหว่าง MR. GEOFF HOLPUCH & SANDY ROMSRI เจ้าภาพคือ ลุงนิค ป้าปุ้ย สมศรี ร่มศรี ยินดีกับวันมงคลสมรสของลูกสาว พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระปริตรมงคล ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พ่อแม่ผูกข้อมือคู่บ่าว-สาว ถวายอาหารบิณฑบาตแด่คณะสงฆ์ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2019 ที่ผ่านมา รูปขอจำเริญพร