ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรอารยธรรมทางปัญญา

พุทธบริษัทสาธุชน ท่านผู้สนใจในธรรมทุกท่าน คุณธรรมช่วยจรรโลงสังคมให้รอดพ้นภัยพิบัตินานับประการ ทรัพยากรมนุษย์สำคัญสูงสุด และยิ่งมนุษย์สำคัญต่อโครงสร้างทางสังคม กระบวนการทั้งหมดจำต้องตระหนักเรื่องคุณภาพทางศีลธรรม การศึกษาธรรมจึงกล่าวได้ คือ อารยธรรมทางปัญญา พวกเราชาวพุทธนั้นต่างเคยได้ยินเสมอมาว่า ศีลธรรมไม่กลับมา โลกจะวินาศ และหากศีลธรรมคือเป้าหมายของเราที่ต้องมุ่งไป ชาวพุทธทั้งหมดต้องยอบรับภารธุระที่จะพัฒนาตนสู่เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา การกำหนดคำจำกัดความหมายที่แฝงไว้ด้วยประสิทธผลทางการสอนก็สำคัญ เช่นคำว่า หน้าตาให้ดูดี หน้าที่ให้ดูงาม ถือเป็นอารยธรรมทางปัญญา


คนเข้ม ด้วยความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบในแต่ช่วงจังหวะ ในแต่ละหน้าที่คือระบบความสมดุล

- ปฐมวัย เริ่มจากแรกเกิด - ถึงมัธยมต้น พ่อแม่และครูมีบทบาทสำคัญต่อการอบรมเลี้ยงดู "ถ้าลูกหลานเกกมะเหรกเกเร ดื้อด้านอันธพาลบอกไม่ได้สอนไม่เอา สังคมเขาตราหน้าโทษพ่อโทษแม่สั่งสอนอบรมลูกไม่ได้" ครูชั้นประถมก็อุปไมเช่นนั้น เหมือนพ่อเหมือนแม่ที่คอยอบรมสั่งสอน เปรียบเหมือนช่างปั้นดินที่จะกำหนดให้เป็นไปในรูปใด ๆ เช่น ปั้นวัวให้คล้าย ปั้นควายให้เหมือน การสอนศีลธรรมอารยธรรมทางปัญญา โบราณหยิมยกเปรียบเทียบต่าง ๆ นานา เช่น บทคำกลอนสอนใจที่ว่า :-

ไก่ลูกอ่อน สอนลูก ให้คุ้ยเขี่ย
เสือตัวเมีย ฝึกลูก ให้ซุมซ่อน
มยุรา ฝึกลูก ให้รำฟ้อน* (*มยุเรศ มยุรา แปลว่า นกยูก)
ทุกพวกสอน ลูกเต้า ตามตระกูล ฯ

- มัชฌิมวัย วัยแรกรุ่นหนุ่มสาวถึงความก้าวสู่วัยเป็นผู้ใหญ่ เทียบได้จากมัธยมปลายถึงวัยเรียนปริญญาตรี - ปริญญาโท วัยแห่งการศึกษาเรียนรู้สู่ความเป็นผู้ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ถ้าการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ความมีคุณภาพก็ขาดประสิทธิผล ครูอาจารย์และสถาบันการศึกษาก็พลอยเละเทะ สังคมเขาตราหน้าด่าครูอาจารย์และโครงสร้างสภาบันการศึกษา ด่าไปถึงนโยบายป้ายไปถึงรัฐบาลผู้ปกครองประเทศ และด่าผู้มีอำนาจรัฐาธิปัตย์ ไม่สามารถพัฒนาแข่งรู้สู่นานาอารยประเทศได้ เพราะไร้ประสิทธิภาพการศึกษา จึงขาดประสิทธิผลการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านรัฐศาสตร์, หรือเศรษฐกิจ หรืออื่นใด เอาเป็นว่าทุกด้านเพราะขาดอารยธรรมทางปัญญา

- ปฉิมวัย วัยกล้วยไม้ (ใกล้ม้วย) วัยเข้าวัดพัฒนาศึกษาธรรมที่หลาย ๆ คนกล่าวเยี่ยงนี้ ที่จริงน่าจะเป็นตรรกะที่ผิด เพราะถ้าชาวพุทธได้น้อมพระพุทธพจน์ มาพิจารณา จะลึกซึ้งกับความว่า

โย จ วสฺสสตํ ชีเว อปสฺสํ อุทยพฺพยํ

เอกาหํ ชีวิตํ เสยโย ปสฺสโต อุทยพฺพยํ

บุคคลผู้เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไป (ของสังขารทั้งหลาย)

แม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่า บุคคลผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไป (ของสังขารทั้งหลาย) ถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี จาก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรค ข้อ 18

ความผาสุก ความสงบร่มเย็น ความซื่อสัตย์สุจริต ความรักความเมตตา ความสมัครสมานสามัคคี ความเจริญทางจิตวิญญาณ ความเจริญศีลเจริญธรรมของประชาชนในชาติ จึงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของพระสงฆ์ ดังนั้นพระสงฆ์จึงถือเป็นอารยธรรมทางปัญญาบุคคล ประชาชนในชาติขาดศีลขาดธรรม ขาดวุฒิภาวะทางปัญญา สังคมเขาด่าพระสงฆ์ ดังนั้นที่กล่าวกันว่า "ยังไม่ทันเฒ่าทันแก่เลยจะรีบเข้าวัดเข้าวาไปไหน จึงเป็นตรรกะที่ผิด"

เพราะฉะนั้น การเสกสร้างอารยธรรมทางปัญญา อย่าให้ปัญหาอยู่ที่วัย ศึกษาพระธรรมหล่อหลอมที่จิตใจ โรงเรียนที่ยิ่งใหญ่นานาชาติยอมรับ คือ ศีลธรรมของประชาชน สิ่งจำเป็นที่ชาวพุทธเราทุกคนควรใส่ใจ ต้องให้ความร่วมมือกันทุกฝ่ายในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ เผยแผ่ศีลธรรมนำความสุขนิรันดร์ พร้อมใจปลูกการศึกษาศีลธรรมแก่บุตรหลาน เพื่อดำเนินการร่วมธำรงพระพุทธศาสนาไปได้อย่างสมบูรณ์และสงบสุขปลอดภัย คือสันติภาพที่โลกต้องการ ทุกอย่างต้องประกอบเหตุปัจจัยที่ลงตัว เช่น มีพระสงฆ์ มีพระธรรมคำสอน แต่ไม่มีกระบวนการศึกษา ทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาก็เป็นได้เพียง "มายาคติ"

ความรู้ดี มีไว้ ในตำรา
หานับค่า ว่าเป็น ความรู้ไม่
ตำราดี มีค่า อย่าเก็บไว้
ศึกษาให้ แตกฉาน ผ่านลงมือ ฯ


“เห็นตรง แต่คิดไม่ตรงเห็น”

- พื้นที่อนุโมทนาบุญ วันหนึ่งหลวงพ่อทำงานอยู่ใต้ร่มไม้ (ลานวัด) มองเห็นรถของเจ้าหน้าที่ของอำเภอลอสแองเจลิส (District officials of Los Angeles) เป็นรถของ County of Los Angeles สีแดงเลือดหมู อุปกรณ์สื่อสารเพรียบ มาจอดหน้าประตูทางเข้าวัด

(ป๊าดดดด เห็นเป็นรถราชการตรวจพื้นที่ก็ไม่อยากปรากฏตัวให้ใครเห็น กลัวเขาถามมาเป็นภาษาฝรั่ง เว้านำเขาบ่เป็น เว้าได้ Yes / No / Okay/ Thank you ใจสั่นหมดเลย ย่านเขาเว้านำ)

- เสี้ยวนาทีนั้นก็เห็นซองจดหมายสีขาว Drop เข้ามาภายในกำแพงตรงหน้าประตูทางเข้า คิดอยู่ในใจว่าเขาคงจอดอ่านป้ายวัด คิดในใจว่าจดหมายเขาคงถามเรื่องป้าย หรือไม่ก็เรื่องหญ้าหน้าวัด สรุปไม่ถูกสักเรื่องเดียว

- “แต่เจ้าหน้าที่ใส่เงินสดไว้ในซอง $20 เจ้าหน้าที่น่าจะเป็นคนไทย หรือไม่ก็คงเป็นชาวพุทธ หรือไม่แน่อาจเป็นลูกศิษย์รับคำสั่งนโยบายให้มาสำรวจพื้นที่แถวๆ นี้ วิ่งผ่านวัดเลยทำบุญฝังทรัพย์ไว้ในแผ่นทองของพระพุทธศาสนา เลยได้อารมณ์วิปัสสนา สู่ชีวิตงาม สาธุ”


เราจะสร้างวัดกันนะ

ที่อยู่วัดใหม่ของเราก็ตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7859 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789 ขออนุโมทนา สาธุ รูปขอจำเริญพร