ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรแม้ทางต้องเดินยังยาวไกล แต่จะพยายามพาใจไปให้ถึง

เจริเจริญพร ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย ชีวิตคือการเดินทาง ไม่รู้จะหยุดลงตรงไหน แต่ก็จะพยายามก้าวเดินด้วยหัวใจที่ไม่ยนย่อ ตราบใดที่มีกำลัง ตราบนั้นจะไม่ละทิ้งความหวังที่มีในหัวใจ แม้จะฝ่าคลื่นลมหรืออุปสรรคอันหนักหน่วงเพียงใด ใจก็จะใฝ่สิ่งรู้สู้สิ่งยากต่อไปจนกว่าชีวิตจะพ่ายพังดับสูญ

ท่านทั้งหลาย ศิษยานุศิษย์ ลูกหลาน สายบุญ ตอนนี้พระอาจารย์ลำบากมาก ๆ เหตุเพราะต้องรับภาระหนักจริงๆ ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน ต้องรับผิดชอบมีค่าใช้จ่าย 2 วัด ทั้งวัดเก่าที่เมืองเลควูด ที่กำลังทำผาติกรรม (ขาย) และที่วัดใหม่ที่เมืองแลงแคสเตอร์ ที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ รวมค่าใช้จ่ายแล้วร่วม ๆ หกพันดอลลาร์ต่อเดือน หากต้องอยู่ในภาวะนี้นานไปตะเกียงแห่งความหวังและปณิธานคงสูญเสียไปหมด เพราะหมดใจที่จะต่อสู้ดิ้นรนไปเพื่อใคร ชีวิตคงก้าวไปสู่ความว่างเปล่าเป็นแน่แท้


เหวห้วงแห่งทุกข์และสุขของพระสงฆ์ในต่างแดน

อยู่ลำพัง นั่งเพ่ง เล็งเห็นทุกข์
พร้อมเห็นสุข ว่าเป็น เช่นเปลี่ยนผ่าน
ทั้งสุข-ทุกข์ เวทนา มาแผ้วพาน
อยู่ไม่นาน กำหนดได้ ในภูมิรู้ ฯ

เดี๋ยวค่าแก๊ส ค่าไฟ ไหนค่าบ้าน
คงไม่นาน ต้องไป ใจหดหู่
หวังพึ่งใคร พึ่งได้ ใจนึกดู
กายนั่งอยู่ ทว่าใจ ให้กังวล ฯ

สร้างวัดใหญ่ ในต่างแดน แสนลำบาก
ทุ่มเทมาก ฝากเป็นทุน บุญกุศล
เป็นที่พึ่ง ทางใจ ให้ทุกคน
สืบยุบล การตื่นรู้ สู้หยัดยืน ฯ

หนึ่งน้ำใจ ท่านใดที่ มีศรัทธา
โปรดเข้ามา แบ่งเบา เฝ้าหยิบยื่น
ให้วัดรอด ปลอดภัย ในจุดยืน
เจริญรื่น เรืองรุ่ง ฟุ่งเฟื่องเทอญ ฯ


ประเทศไทยคืออู่ข้าวอู่น้ำอย่างแท้จริง

ไม่/อีก/กี่/วัน/จะ/ปิด/โลก/ภาย/นอก/ทั้ง/หมด/เพื่อ/ฟอก/จิต/ให้/ผ่อง/แผ้ว/

เหนื่อย/กับ/ภาระ/ที่/รับ/ผิด/ชอบ/แล้ว/เพื่อ/...........ไปต่อไม่ไหวคงต้องกลับหล่มสักคือบ้านเกิดและเรือนตายแน่แท้


คุณธรรมที่ควรใส่ใจ

- สติ ความรู้เท่าทัน

- ปัญญา ความรู้กันรู้แก้

- ศรัทธา ความเชื่อมั่นแท้ในเหตุผล

- สมาธิ ความหนักแน่นไม่กังวน

- การปล่อยวาง ความเข้าใจแยบยลเรื่องอนัตตา

- อริยสัจสี่ ความรู้จริงว่าสิ่งใช้ดับทุกข์

- สังคหวัตถุ ความพันผูกมีน้ำใจให้ผู้อื่น

- อิทธิบาทสี่ ความรู้ตื่นฝึกตนสัมฤทธิ์ผลในสิ่งหวัง

คุณธรรมเหล่านี้ที่กล่าวมา เป็นขุมพลังแห่งการหยั่งรู้ ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับการบริหารจิตและอารมณ์ แต่ตอนนี้อาตมากำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจภายในอย่างหนักหน่วง พูดขอยืมเงินคนแต่ละคนจนรู้ธาตุแท้ก็ว่าได้ รู้ว่าใครคิดอย่างไรพูดอย่างไรกับเรา เรียกว่ารู้เช่นเห็นชาติเลยล่ะ


- ให้ยืมก็เอาเราไปพูด

- ไม่ให้ยืมก็เอาเราไปพูด

พูดดีก็ดีไป แต่ส่วนมากจะให้ร้าย จนทำให้อาตมาได้เข้าใจความจนอย่างลึกซึ้งเลย


สมณะ - สมถะ

การปฏิบัติสมาธิภาวนา สมถะภาวนา และวิปัสสนาภาวนา เชาวน์ปัญญา คือ สติ ความระลึกได้ และสัมปชัญญะ ความรู้ตัวทั่วพร้อม เป็นต้นทุน ในการนำออกมาใช้ เป็นกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จ ความขาดแคลนจะทำลายปณิธานทุกอย่าง นี้เป็นสัจธรรม ยกตัวอย่างเช่น ส.ส. ขายตัว แล้วคนจนจะเหลืออะไร คนจนขายเสียงขายสิทธิ์

ความรัก

ท่านใดที่ใจยังมีความรักมีความเมตตาโปรดส่งต่อความรักและช่วยต่อลมหายใจให้วัดอยู่ได้พระสงฆ์อยู่ได้ด้วย ขาดอะไรก็ขาดได้ ตอนนี้อาจารย์จะขาดใจ ใจจะขาดแล้ว

ความสุข

ท่านใดมีความสุขได้โปรดแบ่งปันความสุข คือน้ำใจไปต่อลมหายใจให้วัดไปต่อได้ด้วยนะ วัดรอดพระสงฆ์ก็รอดเช่นกัน

ความสำเร็จ

ท่านใดที่ประสบความสำเร็จสามารถเดินหน้าได้อย่างไม่ต้องกังวลใจใด ๆ แล้วโปรดหยิบยื่นความหวัง/กำลังใจให้วัดที่ยังขาดแคลนด้วยนะ

ตอนนี้อาตมากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ในประเทศไทย หากแต่ใจยังไม่สามารถสงบลงได้เลย ด้วยเป็นห่วงวัดที่พึ่งจะย้ายของมาและยังจัดของไม่เสร็จด้วยซ้ำ ไปต่อไม่ไหวความหวังคงต้องอยู่ประเทศไทยถาวร เพราะอย่างน้อยก็บิณฑบาตพอได้ฉันเลี้ยงชีพให้รอดได้อยู่จนกว่าชีวีจะม้วยมอด

ฉบับนี้ขอระบายความกังวลใจเถิดนะ ขออภัยท่านผู้ติดตามทุกท่านด้วยความเคารพนับถือ หัวใจมันเหลือกำลังจะสงบนิ่ง สมณะ สมถะ อยู่ได้ยังไงในอเมริกา นั่งสมาธิอย่างเดียว อาตมาคิดว่าน่าจะไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ที่สุด

อนุโมทนาศรัทธาที่ถวายเลี้ยงส่งการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจเมืองไทย รวม $265 ดอลลาร์ มอบเป็นค่าใช้จ่ายของวัดใหม่ทั้งหมด ติดตัวมาเมืองไทย $30 เหรียญ ถ้าทางที่ต้องเดินไม่สามารถไปต่อได้ เหตุผลเดียวคือ ธุดงค์ในเมืองไทย ว่าง่าย ๆ จนกว่าจะสิ้นบุญ


รูปขอจำเริญพร