ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสว่างธรรมท่ามกลางสโนว์ที่ปกคลุม

เจริญพรถึงท่านผู้มีใจเป็นกุศล ตลอดถึงสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ธรรมะสมสมัยฉบับนี้มารายงานตัวให้ทุกท่านทราบว่า ณ ท้องทุ่งกว้างแห่งเมืองแลงแคสเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สัปดาห์นี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน จากอากาศที่ร้อน ๆ ที่กำลังเปลี่ยนผ่าน กับบันดาลฝนห่าใหญ่ให้ตกลงมาเพียงข้ามวัน ก็พลันกลายเป็นหิมะเต็มลานวัด บริเวณศาสนสถานลานธรรม

ส่วนชีวิตและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ปลอดภัยดีทุกอย่าง ปัจจัยสี่ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และหยูกยา ก็ยังเป็นไปตามสมควรแก่อัตตภาพ สัปดาห์นี้โชคดีได้คุณโยมแม่แอ๊ดพร้อมกับคุณแบงค์ (ลูกชาย) จากร้าน The Thai Restaurant ให้ความอนุเคราะห์หลายอย่าง เป็นต้นว่า ช่วยเป็นธุระเรียกหาช่างซ่อมห้องน้ำพร้อมออกค่าใช้จ่ายให้สอง - สามร้อยเหรียญ ช่วยติดต่อขอสัญญาณอินเตอร์เน็ตมาติดตั้งให้ ติดตามผลอย่างใส่ใจ ทั้งยังทำภัตตาหารถวายใส่ตู้ไว้ให้ฉันตลอดสัปดาห์ อีกพร้อมอาหารแห้งที่คุณแม่วรรณและคุณป้าพะเยาว์ซื้อฝากมาจาก Los Angeles ก็เป็นเสบียงบุญอย่างอบอุ่นท่ามกลางความหนาวเหน็บแยะเยือกเย็นบนพื้นผิวที่มีแต่หิมะท่วมกลางท้องทุ่งกว้างในรอบสัปดาห์นี้


ฤดูกาลเปลี่ยนผ่าน

ฤดูกาลหมุ่นเวียน กาลเวลาหมุนไปอย่างรวดเร็ว ชีวิตและวัยก็เช่นกันต้องตั้งสติกันให้ดี จริงอยู่แม้ที่อยู่อาศัยจะเป็นปัจจัยได้พึ่งพิงเพื่อหลบลม หลบร้อน หลบฝน และซุกซ่อนกายให้ปลอดภัยจากความเย็นของสโนว์หรือหิมะนั้น ท่ามกลางท้องฟ้ามืดมิดจากแสงตะวัน เมฆฝนตั้งเค้านำพาน้ำฝนหลั่งรินลงมาจากฟากฟ้า ศาสนสถานบริเวณลานวัด ลานธรรม ตัดขาดจากผู้คนที่จะสัญจรเข้าไปสั่งสมบุญ พระสงฆ์ก็ต้องตั้งสติ ญาติโยมก็ต้องตั้งสติ

เหตุผลตามหลักเศรษฐศาสตร์เรื่องอุปสงค์อุปทานเชิงพุทธ ตัวแปรที่เหตุปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ เกิดขึ้นตามฤดูกาล ตลอดถึงการตัดสินใจหลาย ๆ อย่าง ต้องพิจารณาถึงความเป็นอยู่ของพระสงฆ์กับความห่างไกลจากเขตุชุมชนไทยอย่างระมัดระวัง เช่น

- เสบียงอาหาร และปัจจัยค่าใช้จ่ายค่าบ้าน ค่าต่าง ๆ เป็นเรื่องจำเป็นเฉพาะหน้า ความตั้งอยู่ของวัด และความสัปปายะที่จะให้พระสงฆ์สามารถเบาใจกับการปฏิบัติศาสนกิจได้ไม่เกิดข้อกังวล เปรียบเหมือนร่างกายที่ต้องดูแล ส่วน

- เสบียงบุญ ทั้งเป็นเรื่องจำเป็นเฉพาะหน้า ทั้งเป็นเรื่องจำเป็นในอนาคต ท่านทั้งหลายถ้าปัจจุบันเราทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ อนาคตก็จะไม่ขัดสน ไม่กังวลใจในเรื่องใด ๆ เพราะทุ่งสิ่ง ทุกหน้าที่นั้นมีความสมบูรณ์เต็มพร้อมทุกด้านแล้ว

มหาตมคานทีภาษิต กล่าวไว้ "คนทุกคนย่อมต้องการแสวงหาในสิ่งที่ขาดไป" ณ โอกาสนี้อาตมภาพจึงขอแสดงเจตจำนงต่อทุกท่านที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศล ได้ช่วยกันสละทรัพย์ปัจจัยตามกำลังศรัทธา ช่วยรับเป็นเจ้าภาพค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้า ช่วยค่าผ่อน Mortgage เช็คสั่งจ่ายบัญชีเดิมได้ คือ Buddhist Meditation Society of Norwalk เลขที่บัญชี Account Number : 0005-0147-1774 เพราะยังมี Check Book อยู่เยอะ หรือเป็นความสะดวกขึ้นสำหรับทุกท่านที่จะบริจาคผ่านธนาคาร ก็คือไปที่ธนาคาร Bank of America ได้ทุกสาขาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

สำคัญคือทางวัดสามารถใช้ทุกอย่างได้เหมือนเดิม ขณะที่อยู่ในระหว่างเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ ตอนนี้เราประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรได้ก็จะพยายามยืนให้มั่นในจุดเริ่มต้นเรื่อย ๆ ไปก่อน เพราะ Account และ Number ทุกอย่างยังใช้อันเดิม จะเปลี่ยนก็แต่ที่อยู่เป็นที่อยู่ใหม่ ถ้าท่านส่งไปทางเมล์ กรุณาส่งไปที่ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี 6763 East Avenue H., Lancaster CA 93535

กิจการใดที่ท่านทั้งหลายกระทำด้วยจิตผ่องใสแล้ว ขอให้การงานนั้น ๆ จงเป็นที่ประทับใจในหมู่ชนทั้งผองให้เกิดเป็นความรัก ความภักดี มีจิตใจเคารพน้อมยินดี พร้อมพลีตอบรับสนับสนุน กิจการนั้น ๆ ให้ลุถึงเป้าหมายให้จำเริญรุ่งโรจน์โชติช่วงสว่างไสว ด้วยอานิสงส์แห่งบุญทานการกุศลที่สร้างทำสำเร็จแล้วนั้น รวมมาเป็นตบะ เดชะ พลวะปัจจัย สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เทอญ รูปขอจำเริญพร


อนุโมทนาภาษากลอน

สาธุการ ด้วยใจ ให้สัมฤทธิ์
จงพิชิต ผองภัย ได้ประสงค์
บุญกุศล ผลทาน งานดำรง
ให้มั่นคง พูนทรัพย์ นับเงินตรา ฯ

สาธุคือ ดีพร้อม ทุกประการ
บริวาร น้อบนับ รับอาสา
ค้ำชูเช่น เป็นมิตร จิตเมตตา
โมทนา ความดี นำชี้ทาง ฯ

สาธุน้อม พร้อมมิตร จิตยินดี
ด้วยไมตรี มีให้ ไว้เคียงข้าง
จงแกล้วกล้า บารมี ชี้ส่องทาง
เป็นแบบอย่าง คนดี ศรีสังคม ฯ