ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรโครงการจัดสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย เรื่องแจ้งให้ทราบต่อไป Logo วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด เริ่มจากที่เป็นเอกสารราชการจะเปลี่ยนไปใช้ Logo วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย จดหมายสำคัญ ๆ จะได้เริ่มโอน (Transfer) ไปลงที่อยู่วัดใหม่ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เลขที่ 6763 East Avenue H, Lancaster, CA 93535 การดำเนินกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ จะจดแจ้งลงบนมงคลนาม อันพระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ที่ท่านได้ประทานให้ พร้อมรับไว้ให้เป็นสาขาวัดหนองแวง พระอารามหลวง และให้อยู่ในการกำกับดูแลของท่านทุกประการ ต่อไปเมื่อก้าวสู่ปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาวของทุก ๆ ปี ก็จะมีเทศกาลไหว้พระธาตุ บนสโลแกนนี้เป็นเบื้องต้น ว่า


"เทศกาลไหว้พระธาตุทุ่งเศรษฐี ฤดูดอกป๊อปปี้สวยตระการ พระธรรมวิสุทธาจารย์อนุสรณ์ ศรีสุนทรปุณยเขตวิเศษสถาน ฯ"


ปณิธานที่มาของการสร้างพระธาตุ

พระธรรมวิสุทธาจารย์ ท่านดำริ
ปักหลักที่ แลงแคสเตอร์ เป็นที่สร้าง
พระธาตุทุ่งเศรษฐี เรืองรอง ส่องนำทาง
ณ ท่ามกลาง ทุ่งตะวันออก ดอกป๊อปปี้บานฯ


คำไหว้พระธาตุทุ่งเศรษฐี

อุกาสะ วันทามิ ภันเต เจติยัง สัพพัง สัพพัตถะฐาเน สุปะติฏฐิตัง สาริริกธาตุ มะหาโพธิง พุทธะรูปปัง สักกะลัง สะทา กายะสา วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต สะยะเน อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาปิ สัพพะทา ฯ (กราบ)

อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ฯ (กราบ)


แถลงการณ์ วัดทุ่งเศรษฐี
เรื่อง โครงการจัดสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลนแคสเตอร์ (Lancaster) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

เนื่องด้วยทางวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ซื้อที่ดินสร้างวัดแห่งใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์มาก ตั้งอยู่ที่เขตเมืองแลนแคสเตอร์ (Lancaster) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางคณะสงฆ์พอใจพื้นที่ที่สำรวจแล้วว่ามีความเหมาะสมด้วยประการหลายอย่าง เช่น พื้นที่ดังกล่าว มีเนื้อที่ขนาด 20.26 เอเคอร์ (ประมาณ 50 ไร่) พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ประกอบด้วย ดังนี้

1. บ้านเดี่นวชั้นเดียวมี 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง

2. บ้านรับรองอีก จำนวน 2 หลังๆ ละ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

3. อาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่อีก 1 หลัง

4. ประตูเกจทางเข้าด้านหน้าที่แข็งแรงควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและรีโมทคอนโทรล

5. มีพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ในบริเวณ 2.5 เอเคอร์

6. มีระบบน้ำบาดาลซึ่งขุดเจาะลึก 500 ฟุต พร้อมแทงค์น้ำขนาดใหญ่

7. มีระบบไฟฟ้า - ระบบแก๊ส - โทรศัพท์ - การสัญจรเดินทางเข้าถึง

8. มีพื้นที่พัฒนาเป็นที่จอดรถได้มากกว่า 500 คัน

9. มีพื้นที่พัฒนาเป็นที่ปลูกป่าให้เป็นสวนปฏิบัติธรรมได้อีกหลายยูนิท

10. มีพื้นที่พัฒนาสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ได้ในอนาคต เช่น อาคารที่พัก ศาลา อเนกประสงค์ หรือ สร้างอุโบสถ สร้างพระธาตุ ฯลฯ ได้อีกหลายยูนิท ฯลฯ

อีกประการหนึ่ง คือ บริเวณด้านหน้าของพื้นที่ดังกล่าวมีโรงเรียนถึง 2 แห่ง เป็นโรงเรียนเด็กเล็กเกรด 1 - 5 และโรงเรียนเด็กพิเศษ และข้อดีของพื้นที่แห่งนี้คืออยู่ไม่ห่างจากเขตชุมชน เดินทาง 5 นาที Exit from free way number 14 ไปถึงเขตวัดใหม่ นับเป็นพื้นที่สมบูรณ์และเหมาะสมมาก ในการที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นวัด เป็นศาสนสถาน เป็นพื้นที่รองรับบุญใหญ่ เป็นพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาให้เจริญรุ่งรืองสู่อนาคต

ด้วยคุณสมบัติเบื้องต้น ทางคณะสงฆ์และญาติโยมที่ได้ไปสำรวจ มีความเห็นพ้องกันว่าเหมาะ สม ด้วยประการทั้งปวงแก่การตั้งวัดขึ้นที่นี่ เพราะสามารถจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ได้อย่างครบถ้วน ประการสำคัญคือ สถานที่แห่งนี้มีพื้นที่กว้างพอที่จะสร้างองค์พระธาตุให้สง่างาม และโดดเด่นเป็นที่สะดุดตาน่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น พร้อมนี้ได้รับมงคลนามว่า "วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี" และรับเข้าเป็นสาขาวัดหนองแวง พระอารามหลวง จากพระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9, ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ,

ในขณะที่ได้สำรวจพบ ที่ดินแปลงนี้ได้ประกาศขายในราคา $498,000 (หรือประมาณ 15 ล้านบาทไทย) ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก แต่ด้วยความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนั้น ทางวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ที่ตั้งอยู่ ณ ปัจจุบันคณะสงฆ์จึงเห็นสมควรว่า จะทำการผาติกรรม (ขาย) เพื่อจะได้นำเงินที่ได้จากการขายนำไปสมทบทุนจ่ายค่าซื้อที่ดินแห่งใหม่ และเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจคือ การผาติกรรมพื้นที่ที่เมืองเลควูดนั้น มิได้เป็นการยุบหรือยกเลิกความเป็นองค์กรวัดทุ่งเศรษฐีแต่ประการใด หากแต่เป็นการเปลี่ยนหรือย้ายไปตั้งที่ใหม่ (Moving or change to new location)

บัดนี้ การดำเนินการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน 20.26 เอเคอร์ ณ เมืองแลงแคสเตอร์นั้น ได้สำเร็จเสร็จสิ้น (โดยทำสัญญาซื้อไว้ 30 ปี) พร้อมที่จะย้ายเข้าไปดำเนินกิจการงานพระศาสนาแล้ว นับแต่นี้ไปพื้นที่ 20.26 เอเคอร์เป็นสมบัติของวัดเรียบร้อยแล้ว การเริ่มต้นศาสนกิจของคณะสงฆ์ก็จะได้ย้ายเข้าอยู่อาศัยจำพรรษา ตลอดถึงพัฒนาสิ่งอื่น ๆ ได้ตามระเบียบขั้นตอนที่เหมาะสมต่อไป

จึงได้จัดทำหนังสือแถลงการณ์นี้ขึ้น เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัดแห่งใหม่ พร้อมแนะนำให้ชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ทราบที่อยู่ และกิจกรรมทางศาสนาตามวาระโอกาสต่าง ๆ ส่วนรายละเอียด และรูปถ่ายต่าง ๆ จะได้นำเข้าระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ทราบในโอกาสต่อไป

ด้วยเหตุนี้ทางคณะสงฆ์วัดทุ่งเศรษฐี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุนอนุเคราะห์ จากสาธุผู้ใจบุญทุกท่าน จึงขอเจริญพรเรียนเชิญทุกท่านได้สละทรัพย์บริจาค เพื่อให้มีส่วนร่วมสร้างบุญบารมีในการจัดซื้อที่ดินดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการสมทบทุนสร้างพระธาตุทุ่งเศรษฐี ให้เป็นที่ประดิษฐานไว้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นรมณียสถานส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น เป็นวัดไทยแห่งแรกในเมืองแลนแคสเตอร์ ประเทศสหรัฐ อเมริกาให้มั่นคงยาวนานสืบต่อไป


รูปขอจำเริญพร

พระครูธรรมธรไสว จันทวัณโณ (ชมไกร)

เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี รัฐแคลิฟอร์เนีย

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒