ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรบุญปักเสากินข้าวห่อ

ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ธรรมะสมสมัยวันนี้จะได้เล่าเรื่องราวข่าวคราวกิจกรรม "บุญปักเสากินข้าวห่อ" ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร ก่อนที่จะคุยกันเรื่องนี้ สืบเนื่องจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะสร้างศาสนสถานให้เป็นเอกลักษณ์หลักชัยของชาวพุทธ ใครไปใครมาจากที่ไหน ๆ จะได้เป็นที่พิงพัก เป็นที่พึ่งที่ระลึกเหนี่ยวนำให้ทั้งที่เป็นชาวพุทธ และเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ เพราะปัจจุบันพระพุทธ ศาสนานั้นมิใช่เป็นสมบัติของผู้ใด ชาติใดแล้ว พระพุทธ ศาสนาของคนทั้งโลก เหตุที่กล่าวอย่างนั้นเพราะว่า โลกต่างรู้จักมหาบุรุษที่ทรงพระนามว่า "พระพุทธ เจ้า" (Buddha of the world) ก็พอดีมีโยมผู้มีจิตเป็นมหากุศลได้ถวายที่ให้สร้างวัด 2 เอเคอร์ แต่พอปรึกษา สถาปนิก (Architect) แล้วนั้น จึงทราบว่าอย่างน้อยต้องมี 5 เอเคอร์ และท่านผู้มีจิตเป็นมหากุศลท่านนั้น ก็ยอมเสียสละอุทิศพลีให้แก่พระพุทธศาสนา และครูอาจารย์ที่ตนเคารพ

ดังนั้น ในนามพระธรรมทูตของพระพุทธเจ้า หลวงพ่อจะได้ทุ่มเทจิตวิญญาณทั้งหมด ทั้งความรู้ ความเชื่อว่าสิ่งที่เราสร้างไว้ ทำไว้จะเป็นมรดกธรรมสืบต่อไปถึงลูกหลาน ต่อให้มีอุปสรรคน้อยใหญ่ร้อยพันก็จะอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องลูกหลาน มอบไว้ให้โลกงดงาม อุปสรรคใด ๆ ก็มิอาจให้มาทำลายขันติธรรม และความมุ่งมั่นที่จะปักธงชัยขยายธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อเชื่ออย่างนี้ และจะทำอย่างที่ตนเชื่อนั้นจนกว่าจะเกิดผล

ท่านทั้งหลาย หลวงพ่อทราบว่าพระสงฆ์บางวัดท่านลำบาก ต้องเช่าบ้านเบ็นวัด (นี้หลวงพ่อเข้าใจเพราะผ่านจุดนั้นมาแล้ว) ท่านพระสงฆ์เหล่านั้นยังต้องแสวงหาที่สร่างวัดกันอยู่เลย ส่วนหลวงพ่อไสวมาถึงวันนี้มีโยมผู้ใจบุญได้ถวายที่ดิน 5 เอเคอร์ให้แล้ว จะไม่ลงมือสร้างที่แห่งนี้ให้เป็นรมณียะสถานคงจะต้องอายฟ้าอายดินแน่เลยเชียว นี่แหละเหตุผลที่จะเล่าเรื่องกิจกรรมปักเสากินข้าวห่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา บุญปักเสากินข้าวห่อ หลวงพ่อไสว ชมไกร เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี ได้นำคณะสงฆ์ คณะศรัทธาญาติโยม ไปทำบุญปักเสากินข้าห่อ ประกอบพิธีมหามงคล ยกเสาเอกรั้วแก้วกำแพงวัดทุ่งเศรษฐี สาขา 2 เมือง Lancaster รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีท่านพระอาจารย์ ดร. พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ (คงจินดา) เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา โพโมน่า เมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ปักเสาแรกเสาหลัก ทั้งยก ทั้งแบก ทั้งหาม วันนี้พวกเราได้เห็นความจริงใจของท่านผู้เป็นประธานสงฆ์ วันนั้นทั้งเหนื่อยทั้งปลื้มในความเมตตาอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงของพระมหาเถระ ทุกขั้นทุกตอนท่านพระอาจารย์ ดร.พระมหาจรรยา ท่านเป็นที่ปรึกษาเป็นกัลยาณมิตร และที่ประทับใจมากคือขณะที่ปักเสาท่านให้พวกเรากล่าวว่า "จิรํ ติฏฺฐตุ โลกสฺมึ สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนํ" มีความหมายว่า ขอพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงดำรงอยู่ในโลกสิ้นกาลนาน

ภาพกิจกรรมปักเสากินข้าวห่อ ยกเสาเอกรั้วแก้วกำแพงวัดทุ่งเศรษฐี สาขาสอง ที่เมือง Lancaster California เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 มีโยมหัวใจเพชรมาร่วมงาน 24 ท่าน และมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั้งหมด 14 รูป รวม 38 ชีวิต ได้รับผ้าป่าในโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล 2560 กอง วันนี้ได้ต้นบุกเบิก 36 ต้น (คราหน้าจะรวบรวมรายชื่อมาให้ร่วมด้วยช่วยสาธุ) ปักเสา ทั้งหมด 5 ต้น เตรียมไป 10 ต้น พระหมดแรงผสมปูน พอดีปูนก็หมดมือ)

ในวรโอกาส แปลว่า โอกาสอันประเสริฐนี้ หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพสร้างรั้วแก้วกำแพงวัดไปยัง คุณโยมศิริวรรณ อิสสระชัยยศ ได้รวมสร้างน้ำทำบุญ สร้างบารมีเป็นศรีสง่า ได้สร้างวัดวาในต่างแดนแผ่นดินลุงแซม (สหรัฐอเมริกา) กับหลวงพ่อมาเป็นจำนวนเงิน 160,112.70 (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยสิบสองบาท เจ็ดสิบสตางค์) และได้มีพี่น้องญาติโยมพร้อมทั้งลูกหลานเราชาววัดทุ่งเศรษฐี ก็ได้ร่วมเป็นสร้างรั้วมากับหลวงพ่อด้วยเหมือนกัน คราหน้าจะรวบรวมรายชื่อมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ท่านทั้งหลาย การสร้างสร้างวัดในประเทศก็ว่ายากแล้ว แต่ละวัดกว่าจะสำเร็จในแต่ละชิ้นงาน ก็ใช้เวลาหลายปี บางวัดสร้างอุโบสถสักหลังให้แล้วเสร็จ เจ้าอาวาสมรณภาพไป 2-3 รูป จึงจะได้ใช้ประโยชน์ แต่นี้เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้องระเอียดทุกขั้นตอน ต้องได้อนุญาตอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ ทุกเรื่องทุกรายละเอียดจึงลงมือสร้างได้ ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ใช้เงินเท่าไหร่ อันนี้เราพอคำนวนออกมาได้ค่อนข้าง 100% ทว่าเงินอยู่ไหน จะมีเงินมาจากที่ไหนมาสร้าง จะลงมือก่อสร้างได้เมื่อใด หลวงพ่อบอกได้เลยว่าเมื่อใดที่เรารู้รักสามัคคีตามพระราชปณิธานพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ความ สำเร็จอยู่แค่เอื้อม พระราชปณิธานหลายอย่างของพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ยังคงเป็นพลังใจให้หลวงพ่อขับเคลื่อนศรัทธาหน้าที่ไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อ หากทุ่มเททั้งชีวิตจิตวิญญาณ ไม่นานคงไปสู่เป้าหมายที่ใฝ่ฝัน

เฉกเช่นที่หลวงพ่อปลูกต้นมะละกอไว้หน้าวัด ก็ไม่ทราบหรอกว่ามันจะออกผลไห้เมื่อใด ก็ดูแลมันไปเลื่อยด้วยความรัก และห่วงใย และอีประการหนึ่งคือความไม่ทอดทิ้ง ไม่ทอดธุระ ปลูกมาเป็นปี ออกลูกมาให้ได้กินแล้ว แถมยังได้แจกชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดอีกด้วย รายละเอียดมีมากมายมหาศาลจริง ๆ วันนี้หากพี่น้องมัวมาทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน อิจฉาพยาบาทกัน ประหัตถ์ประหารแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบกัน ข่มแหงรังแกกัน ดูถูกถากถางเหยียดกันอยู่ อย่าว่าแต่สังคมไม่สงบ สังคมไม่น่าอยู่ โลกทั้งหมดก็ไม่น่ายินดี ความสำเร็จทุกอย่างเริ่มจากความรัก รู้รักษาความดีงามนี้ไว้เป็นมรดกธรรม

"รู้รักสามัคคี รู้รักสามัคคี รู้รักสามัคคี" คือคาถาที่วิเศษที่สุด สามารถสร้างโลกสร้างสังคมให้ สงบร่มเย็นอย่างงดงาม วันนี้คงจบไว้เพียงนี้รู้สึกแสบตามาก ๆ รูปขอจำเริญพร