ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรศาสนวิทยา เรื่องบุญสงกรานต์

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้แสวงหาสัจจะธรรมทั้งหลาย เดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีเทศกาลฉลองปีใหม่ตามคติของพี่น้องชาวไทย บางครั้งก็มีคำถามว่าบุญสงกรานต์ เป็นประเพณีทางศาสนาหรือทางวัฒนธรรม ความจริง จริง ๆ เป็นอย่างไร? เพราะทางเมืองไทยมีสำนักงานพระพุทธศาสนา และมีกระทรวงวัฒนธรรม "ทำงานคล้าย ๆ ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน" หลวงพ่อไม่อธิบายเหตุผลให้มากความไปนักหรอกนะ แต่จะโฟกัสไปตรงที่ว่า "ทำงานคล้าย ๆ ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน" มันคงเป็นเรื่องที่สบายใจมากกล่าวจะฝันธงไปว่าอะไรเป็นอะไร เพราะส่วนตัวเชื่อว่า บุญสงกรานต์ เป็นเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม


คำอวยพรฝากอนุโมทนา

ก่อนแต่จะกล่าวถึงคติและสาระความสำคัญต่าง ๆ ของตำนานวันสงกรานต์ หลวงพ่อขอประการอนุโมทนาคณะศรัทธาที่พร้อมใจกันเสียสละทรัพย์ปัจจัย ทอดผ้าป่ามหากุศลสุทธิจำนวน $16945 US Dollars ถวายเป็นกองทุนให้กับวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ทุกท่านต่างมีความยินดีสนับสนุนกิจการงานพระศาสนาให้เป็นที่ประดิษฐานมั่นคง จึงต้องกล่าวคำอวยพรฝากอนุโมทนามา ยังคณะศรัทธาทุกท่านเป็นต้นว่า คุณนิภาพร ขจรคำ ประธานสรงกรานต์ และประธานทอดผ้าป่า ตลอดถึงทุกคนทุกท่าน ที่ได้ช่วยสนับสนุนซื้อสลากการกุศลครั้งนี้ หลายท่านได้รางวัลสร้อยคอทองคำ และรางวัลปลอบใจอย่างเปรมปริ่ม งานนี้ต้องขออนุโมทนาไปยังผู้สนับสนุนรางวัลทั้งหมด จากทางสถานี โทรทัศน์ ISTV Thai TV Shopping มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอให้ประสบโชคสำเร็จสมปรารถนา ความเจ็บไข้อย่าได้มีมาเบียดเบียนบีฑา ขอให้ทุกท่านจงวัฒนาสถาพรทุกประการ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง ขอให้ความสุขสมหวัง มีสตังค์ มีความปลอดภัย ขอให้เจริญศิริวิไล มั่นคงก้าวหน้า ตลอดปีตลอดไปเทอญ


พิธี ไหว้ครู กตัญญูบูชา

บุญสงกรานต์วัดทุ่งเศรษฐี ปีนี้จัดให้มีพิธีไหว้ครู กตัญญูบูชา สวดมนต์และสรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัยพระประธานของวัด และสรงน้ำพระสงฆ์พร้อมด้วยพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ บุญสงกรานต์ปีนี้โดยได้จัดเป็นพิธีใหญ่ มีหลายส่วนงานหลายส่วนบุคคลที่มาร่วมพิธี ไหว้ครู กตัญญูบูชา และได้ประดิษฐานองค์พระพรหมมหาเทพ และได้ประกอบพิธีอ่านโองการไหว้ครูกตัญญูบูชา มังคลาภิเษก มหาเทวาภิเษก พระสงฆ์และพราหมณ์พร้อมด้วยศานุศิษย์พร้อมยังโรงพิธีประชุมเทพพรหม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา


ต่อมาเมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา

ศานุศิษย์โทรศัพท์ปรึกษาว่า ท่านผู้จัดการใหญ่ของ The Gardens Casino 11871 Carson St. Hawaiian Gardens, CA 90716 (562) 860-5887 โดยท่านผู้บริหารชาวอเมริกัน MR. PHILL HEWITT และท่านผู้บริหารชาวเวียดนาม MR.PHI NGUYEN ได้มอบหมายให้คุณเจน คุณมด คุณใหญ่ เป็นผู้ธุระจัดการหาพราหมณ์ ผู้กระทำพิธีเพื่อประดิษฐานพระพรหม (ตั้งศาลพระพรหม) ขึ้น ณ แท่นบูชาบริเวณใจกลางของ The Gardens Casino เมือง Hawaiian Gardens

หลวงพ่อตรวจดูว่ามีฤกษ์เป็นมหามงคลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจใหญ่ คุณศศิญา เชียงกราว เป็นผู้รับธุระจัดทำบายศรีและเครื่องไหว้ คุณก้อง จรัสพงษ์ วิจิตรสุนทรกุล ศิษย์ก้นกุฏิของวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด รับธุระเรื่องพราหมณ์ผู้กระทำพิธี งานนี้ได้รับความพร้อมใจจากหลายท่านช่วยกัน โดยมีคุณอรทัย อังสโวทัย (คุณอุ๊) คุณแม่มาลี ยามาท คุณแม่จิรา คุณน้อย คุณเบ๊นซ์ อีกหลายท่านจากวัดทุ่งเศรษฐี งานนี้คุณสุพจน์ สารีบุตร ผู้สื่อข่าวไทยแอลเอ และคุณแพนด้าผู้สื่อข่าว MT News ลงพื้นที่พร้อมกับผู้สื่อข่าวของ The Gardens Casino เก็บภาพนำข่าวมาฝาก ส่วนรายละเอียดของข่าวมีความคืบหน้าอย่างไรจะติดตามมาเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป


คำนิยามเกี่ยวกับฤกษ์ประกอบการ

"ในวันพุธที่ 12 เมษายน แรม 1 ค่ำ เดือน 5 กาลโยคดิถี วันอธิบดี เทศาตรีฤกษ์ สัปตฤกษ์ ลาภะ" "เทศาตรีฤกษ์" แปลว่า คนต่างถิ่น ผู้ท่องเที่ยว เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ งานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น งานด้านต่างประเทศ ต่างชาติ ภาษาต่างประเทศ กิจการทัวร์ ธุรกิจนำเข้า ส่งออก เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง Business Casino ตลาดและศูนย์การค้า การประกอบอาชีพนอกสถานที่ อาชีพคนจรไปมา อาชีพที่ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่เสมอ


ความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้พระหรพม
ความเชื่อแต่ละทิศ

ทิศเหนือ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง อาชีพ หน้าที่การงาน

ทิศใต้ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง เกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง

ทิศตะวันตก บูชาเพื่อขอพรเรื่อง อนาคต

ทิศตะวันออก บูชาเพื่อขอพรเรื่อง ครอบครัว

พระพรหม (ไทย: พระพรหมจากภาษาสันสกฤต: ปรพรหม) การนมัสการของพระเจ้ามักนำเสนอธูปเทียนดอกไม้ดอกมะลิหรือมาลัยดอกมะลิและน้ำกะทิที่มีน้ำอยู่ในนมัสการโดยปกติแล้วจะมีการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ก่อนทั้งสี่ด้านของพระพรหมซึ่งแต่ละใบหน้าจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ; เชื่อกันว่าพระพรแต่ละด้านมีพระพรต่างกัน

Phra Phrom (Thai: พระพรหม; from Sanskrit: Para Brahma) Worshipers of the god usually offer incense, candles, jasmine flowers or jasmine garlands and young coconut milk (with water in them) in their worship, usually placing these offerings before all four heads of Phra Phrom, each faces representing a different aspect of the deity; it is believed each side of Phra Phrom offers different blessings.


ชาวพุทธกราบไหว้สักการะเทวรูปพระพรหม

ตำนานพระพุทธศาสนากล่าวว่า เป็นมหาเทพที่ทูลอาราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อแรกที่พระองค์ตรัสรู้ ให้ทรงเมตตาโปรดแสดงธรรมแก่เวไนยชนผู้มีธุลีในดวงตาน้อยให้บรรลุมรรคผล ให้สำเร็จตามปรารถนา ระลึกถึงพรหมวิหารธรรม เป็นหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรม มีไว้ประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐ และบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ผู้ปก ครอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่

เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า

กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์

มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป

อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำ เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน เป็นต้น


ความหมายศาสตราวุธของพระพรหม

ลูกประคำ คือ การสวดมนต์ภาวนาต่อพระพรหมเพื่อแผ่เมตตาไปยังสรรพชีวิต

ดอกบัว คือ ความสวยงามของธรรมะ ความดีงาม พระองค์ทรงสอนให้มนุษย์กระทำในสิ่งที่ดีงามและมีเมตตาต่อผู้อื่นเสมอ

คัมภีร์ คือ การตั้งตนอยู่ในความดีความชอบ การศึกษาบทสวดเพื่อมุ่งตรงสู่พระผู้เป็นเจ้า

หม้อน้ำ คือ กมัณฑลุ ที่นักพรตตวงน้ำจากแม่น้ำคงคา ไปใช้ในพิธีกรรมบูชาเทพต่างๆ (น้ำมนต์บริสุทธิ์)

ศาสตราวุธทั้ง 4 คือ ศาสตราวุธหลัก แต่ก็ยังมีศาสตราวุธอีกมากมาย แล้วแต่ช่างจะจินตนาการปั้นหรือวาด เพื่อเสริมความหมายขึ้นมา เช่น ธนู หอก กระจก แตร สังข์ ดาบ มีด กริซ ช้อนตักน้ำมันไฟ จักร คฑา ตลอดจนเครื่องดนตรีต่างๆ โอกาสหน้าจะเล่าให้ฟังใหม่


ส่วนคติของฮิดู พระพรหมเป็นผู้ให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท

พระพักตร์ทั้ง 4 ของพระพรหมจึงหมายถึง พระเวททั้ง 4

-พระพักตร์ด้านตะวันออก คือ ฤคเวท

-พระพักตร์ด้านใต้ คือ ยชุรเวท

-พระพักตร์ด้านตะวันตก คือ สามเวท

-พระพักตร์ด้านเหนือ คือ อาถรรพ์เวท


เรื่องราวกำลังสนุก หมดพื้นที่ซะแล้ว ฉบับนี้หลวงพ่อขอปิดคอลัมน์ด้วยคำอำนวยพรของ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน พระองค์ทรงอำนวยพรในโอกาสวันปีใหม่ไทย พ.ศ. 2560 ดังนี้

"ด้วยอำนาจแห่งกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ทำตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญไปแล้วแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ดี ขอน้อมกุศลแห่งความดีที่ได้กระทำมาแล้วอำนวยพรให้เป็นพรปีใหม่แบบไทยๆ โบราณของเราแด่ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขกายสบายใจ ที่ท่านทั้งหลายประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสัมฤทธิ์ตามประสงค์ ทุกประการ" เทอญ