ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรพระภูริทัตโพธิสัตว์

ท่านสาธุชน พุทธบริษัท ผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ธรรมบรรยายวันนี้ กล่าวถึงพระพุทธเจ้า ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัต ทรงบำเพ็ญศีลบารมี ความสำเร็จของมหาบุรุษ บางครั้งเส้นทางก็มิได้ก้าวข้ามมาโดยง่าย ทรงฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการ บางครั้งก็อาจถูกทดสอบบารมีอย่างแสนสาหัส อย่างชาดกเรื่องพระภูริทัตโพธิสัตว์ ผู้เคร่งคัดในศีลพรต


พระโพธิสัตว์ ก็มิอาจเลี่ยงหลักกรรม

สมัยหนึ่ง อดีตชาติพระโพธิสัตว์เคยเกิดเป็น พญานาค ชื่อ "ภูริทัต" เคยต้องมนต์ "อาลัมพายน์" แทบเอาชีวิตไม่รอด พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาคภูริทัตโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญหนักแน่นในศีลบารมีอย่างยิ่งยวด ยอมอุทิศตนเพื่อรักษาไว้ซึ่งศีลสุตาธิคุณ

อดีตนิทาน พระนางสมุททชา ราชธิดาของพระเจ้าพรหมทัต ได้อภิเษกกับพญาฐตรฐนาคราช แห่งนาคพิภพ มีพระโอรส 4 พระองค์ คือ

1. สุทัสสนกุมาร

2. ทัตตกุมาร

3. สุโภคกุมาร

4. อริฏฐกุมาร


ที่มาของชื่อ ภูริทัต

ทัตตกุมารฉลาดกว่าผู้อื่น พระบิดาจึงมอบหมายงานให้ทำมากกว่า คราวหนึ่ง ทัตตกุมาร ได้ติดตามพระบิดาและท้าววิรูปักษ์มหาราชเข้าเฝ้าท้าวสักกเทวราช แห่งตาวติงสาเทวโลก ทัตตกุมารได้แสดงความสามารถให้ท้าวสักกะเทวราชโปรดปราน จึงตั้งนามให้ว่า "ภูริทัตตกุมาร" (พระกุมารผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดิน) ภูริทัตตกุมารทราบว่าผลของการรักษาศีลจะได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรค์ จึงมุ่งมั่นที่จะรักษาศีล


ผจญภัยโลกมนุษย์ และในนาคพิภพ

ครั้งหนึ่งภูริทัตกุมาร พระองค์ขออนุญาตพระบิดาพระมารดามารักษาศีลบนโลกมนุษย์ พระองค์รักษาศีลอย่างเคร่งครัดใกล้ต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำยมุนา อธิษฐานจิตไว้มั่นคงว่า หนัง เอ็น กระดูก เลือดเนื้อ หากผู้ใดต้องการก็จงเอาไปเถิด ไม่ปกป้อง ไม่หวง ยินดีสละให้

พรานเนื้อชาวเมืองพาราณสีสองพ่อลูก ออกล่าเนื้อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ใกล้บริเวณที่ภูริทัตตกุมารจำศีลอยู่ เมื่อเห็นภูริทัตตกุมาร ก็เข้าไปสอบถาม ภูริทัตกุมารบอกตามความจริง แล้วพาพรานทั้งสองไปเที่ยวเสวยสุขในนาคพิภพ เวลาผ่านไป 1 ปี พรานทั้งสองลาพระภูริทัตกลับโลกมนุษย์


ต้องมนต์ "อาลัมพายน์"

ต่อมา มีพราหมณ์คนหนึ่ง เรียนมนต์จับงูจากฤาษีตนหนึ่ง มนต์นั้นชื่อ มนต์อาลัมพายน์ คนทั่วไปจึงเรียกเขาว่า "พราหมณ์อาลัมพายน์" อำนาจมนต์ช่วยให้ได้แก้ววิเศษจากพวกนางนาค พรานผู้เป็นพ่อเห็นเข้าต้องการได้ จึงแลกเปลี่ยนด้วยการบอกที่รักษาศีลของพญานาคภูริทัต พราหมณ์ทำพิธีจับพญานาคภูริทัตโพธิสัตว์ด้วยการทรมานวิธีต่าง ๆ เช่น จับหางกระชาก กดหัวแน่นง้างปากเอายาใส่ เขย่าให้สำรอกอาหาร จับฟาดกับพื้น ขึ้นไปเหยียบย่ำตัว พญาภูริทัตนาคราชเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส แต่ก็ไม่ยอมให้ความโกรธเกิดขึ้น เพราะต้องการรักษาศีล

ต่อมาพราหมณ์อาลัมพายน์ได้นำ พญานาคภูริทัตไปทรมานแสดงกลต่อไปอีก เรี่ยไรเงินได้จำนวนมาก ยิ่งได้มากยิ่งโลภมากไม่ยอมปล่อยพญานาคภูริทัตที่ไม่ตอบโต้รักษาศีลอยู่ ท่านสาธุชนทั้งหลาย "ความไม่โกรธนั้น จึงสามารถรักษาศีลไว้ได้"


รักของแม่ปกป้องคุ้มครองลูกเสมอ

คืนหนึ่งพระนางสมุททชาทรงสุบิน (ฝัน) ร้าย และไม่เห็นพญาภูริทัตมาเฝ้าดังเคย จึงแน่พระทัยว่าพระโอรสประสบภัย พระโอรสทั้งสามพระองค์ รับอาสาออกติดตาม สุทัสสนกุมารแปลงตัวเป็นฤาษี ติดตามไปจนพบพราหมณ์อาลัมพายน์ กำลังเปิดแสดงที่ประตูพระราชวังพาราณสี พญานาคภูริทัตเห็นฤาษีแปลงก็เลื้อยเข้ามาซบ ร้องไห้แทบเท้าพี่ชาย ฤาษีแปลงวางแผนช่วยเหลือ โดยท้าให้สู้กับพิษของเขียดซึ่งเป็นนางนาคแปลงมา พิษร้ายนั้นได้ถูกผิวหนังพราหมณ์อาลัมพายน์จนกลายเป็นโรคเรื้อน เขาตกใจ ยอมปล่อยพญานาคภูริทัตโพธิสัตว์


กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ประณีตต่างกัน

สุทัสสนกุมารพาพญานาคภูริทัตเข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสี กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่า เป็นพระโอรสของพระนางสมุททชาพระขนิษฐาของพระองค์ แล้วรีบกลับนาคพิภพ เพื่อไปหาพระมารดา พญาภูริทัตโพธิสัตว์นอนซมป่วยพักรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่ง สุดท้ายได้สิ้นชีพขาดใจ พระศาสดา ประชุมชาดกว่า มารดาบิดา (ของพระภูริทัต) ในกาลนั้น ได้มาเป็นศากยราชตระกูล อารัมพายน์พราหมณ์ มาเป็นพระเทวทัตเถระ พญาภูริทัตนาคราชโพธิสัตว์ มาเป็นพระศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า เราผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง อ้างอิง : ภูริทัตตชาดก พระเจ้า 10 ชาติ อรรถกถา - ขุททกนิกาย


กิตติประกาศอนุโมทนา

ขอเจริญพรขอบคุณขอบใจ ศรัทธาญาติโยมที่ได้นิมนต์คณะสงฆ์วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด 3 รูป ไปประกอบมงคลพิธี ทำบุญเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ และได้ถวายภัตตาหารเพลตามครรลองประเพณีไทย

ร้านตั้งอยู่ในตำแหน่งดี มีที่จอดรถสะดวก เจ้าของร้านคือคุณแม่อุไรวรรณ เจริญชาสี เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีย์ สังเกตจากที่ติดตามใส่บาตรทุกวันเสาร์ เป็นประจำ ที่ Thailand Plaza Hollywood CA การสนับสนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนา หลวงพ่อกล้าการันตีว่าลูกหลานจักจำเริญรุ่งเรือง โบราณบัณฑิตท่านกล่าวไว้อย่างนั้น หลวงพ่อได้เห็นความสุขบนใบหน้าคุณแม่อุไรวรรณ ปลื้มจิตปลื้มใจเป็นที่หนึ่งกับลูก ๆ ทั้ง 3 คนมาก คือ คุณปิยะพงศ์ ศรีโพธิ์, คุณทัพเทพ แก้วทองเจือ, และคุณธนศักดิ์ สองเมือง ที่พร้อมใจกันเข้าครัวทำอาหารอย่างมีความสุข "การทำในสิ่งที่รัก และการรักในสิ่งที่ทำ" ใครมีโอกาสผ่านไปก็ไปและกันนะ ร้านชื่อ "Miho Sushi" (คิดถึงความอร่อย คิดถึงมิโฮซูชิ) At Location : 18373 Ventura Blvd., Tarzana, CA 91356 Tel : 818.708.3220 สาธุขอให้จำเริญรุ่งเรือง รูปขอจำเริญพร