ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรปีใหม่ อย่างไรก็ยิ้มสู้

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ปีใหม่แล้ว ต่อไปตั้งใจให้ดี อย่าให้จมอยู่ในวังวนเดิมๆ ใครที่อยากเป็นเศรษฐี ต้องหมั่นสร้างคุณความดี ตั้งอยู่ในศีล ทาน ภาวนา แล้วจะเป็นเศรษฐีแน่นอน เพราะความเป็นเศรษฐีที่แท้นั้น คือต้องเป็นผู้ให้ ยิ่งให้มาก ยิ่งได้มาก ก้าวเป็นเศรษฐีผู้สูงศักดิ์ ที่เค้าเรียกกันว่าอัครมหาเศรษฐี คือต้องมีความประเสริฐ มีการแจกจ่ายแบ่งปัน

อย่าดูถูกคน

อย่าดูถูกงาน

อย่าเกียจคร้าน

อย่าผลาญสมบัติ

อย่าตัดทางอนาคต

อย่าหมดความอดทน

อย่าเบื่อฝึกฝนตัวเอง


ผลแห่งทาน ยังให้ก้าวสู่สมบัติเศรษฐี

1) การบริจาคทานด้วยความเลื่อมใส จะมีผลทำให้ได้รับความเคารพนับถือ และเป็นที่รักจากผู้คนรอบข้าง ชีวิตดีมีความสุข จิตใจเบิกบานผ่องใส

2) การบริจาคทานตามกาลเวลา คือรู้จักให้ทานในเวลาที่เหมาะสมและให้เป็นประจำ ผลก็จะทำให้ไม่เป็นผู้ขาดแคลนในทรัพย์ ในเวลาคับขันจะไม่ต้องตกทุกข์ได้ยาก ในเวลาที่เดือดร้อนมักจะได้รับความช่วยเหลือเข้ามาเสมอ

3) การบริจาคทานด้วยมือตนเอง มีผลทำให้นิ้วมือเรียวงามน่าสัมผัสจับต้อง เมื่อจิตใจดี ร่างกายผ่องพรรณงามสง่า บุคลิกภาพหน้าตาดูดีเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั้งหลาย เรียกว่าได้มนุษสมบัติทันตาเห็น

4) การบริจาคทานด้วยการเคารพนับถือต่อผู้รับ จะได้รับความยกย่องนับถือตอบ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง ผู้คนชื่นชมสรรเสริญ ไม่มีใครกล้านินทาว่าร้ายให้เสื่อมเสีย หากมีบริวารก็จะเชื่อฟัง อบรมสั่งสอนได้ง่ายไม่ต้องเป็นทุกข์ทางกายและใจ เป็นต้น ฯ

จำเริญพร จำเริญพร จำเริญพร