ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรเดินหน้าอย่างปลอดภัย ก้าวไปอย่างระวัง

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ เข้าสู่แดนเกษมคือพระนิพพาน อันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนทุกท่าน หลายท่านวิตกกังวลกับภัย Covid 19 ที่กำลังคุกคาม ความวิตกกังวลนี้ทำให้จิตใจแปรปรวนลังเลสังสัยฟุ้งซ่านรำคาญใจเอามากๆ หวั่นไหวต่อภัย อาการเหล่านี้เป็นธรรมชาติของมนุษยชาติทั่วๆ ไปไม่ว่าชาติใด ภาษาใดย่อมเกรงกลัวต่อภัยที่จะมาถึงตัวทั้งสิ้น ธรรมชาตของภัยที่จะมาถึงตัว ธรรมชาติเหล่านี้ไม่ต้องไปศึกษาให้ไกล เพียงแค่นั่งๆ อยู่บริเวณวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แลงแคสเตอร์ก็ได้เห็นประจำ

มนุษย์ และ สัตว์ ต่างเกรงกลัวต่อภัย ต้องการความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

มนุษย์ และ สัตว์ ต่างต้องการสถานที่ปลอดภัย เพื่อหลับนอนพักผ่อนให้เกิดพลังงานด้านกายภาพและจิตภาพ

มนุษย์ และ สัตว์ ต่างต้องการอาหารเพื่อดำรงชีพ ระดับเศรษฐีนอนนั่งอยู่เฉยๆ ก็มีกระแสเงินทองไหลเวียนมาหาอย่างไม่ต้องกังวัลใจ แต่คนระดับปุถุชน-สามัญชน ต้องทำงานแลกมาใช้ได้เป็นรายวัน No Business, No Job, No money, No Rental ย่อมวิตกกังวลใจเป็นธรรมดา

มนุษย์ และ สัตว์ ต้องมีความสุขในโลกียารมณ์ ต้องสืบพันธุ์ บางทีเราก็ได้เห็นสัจจธรรม เห็นอำนาจของตัณหาราคะที่บดบังตาบังใจของผู้ตกอยู่ในห่วงโลกียารมณ์นั้น

มนุษย์ และ สัตว์ แตกต่างกันด้วยคุณธรรม คุณงามความดีทางจริยศาสตร์สุนทรียะ ศีลธรรมที่เป็นระเบียบแผนทางสังคม ศิลปะในการอยู่ร่วมกันทางสังคม การทำงานในองค์กร บริษัทห้างร้าน ศิลปะในการครองเรือน การคบมิตร มนุษย์ได้รับคุณธรรมที่ยิ่งยวดว่าเป็นผู้ประเสริฐมีสถานะทางจิตใจที่สูงส่งด้วยคุณธรรม-ศีลธรรม-จริยธรรม-และสุทรียะ

ความหวั่นไหวและกังวลใจจนเกิดคำคมเปรียบเปยว่า "โรคโควิด 19 กับโรคประสาท อะไรจะมาก่อนกัน" หรืออีกหลายคำเช่น "พบผู้ป่วยด้วยโรคโควิด 19 แทบตะเข็บชายแดนพม่า 3 ราย แต่พบผู้ป่วยด้วยโรคประสาท 100 ราย" นี้คำเหล่านี้มีให้เห็นในสังคมออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าการสะท้อนปัญหาทางสังคมเขาเดือดร้อนเรื่องปากท้องมากกว่า เรียกว่าประชาชนก้าวข้ามความกลัวกันแล้ว ในขณะเดียวกันจำนวนผู้ติดเชื้อยิ่งมากเพิ่นทวีคูณขึ้นเลื่อยๆ อย่างน่ากลัว

เมื่อครู่กล่าวถึง วิตกกังวล ต่อไปต้องทำความเข้าใจว่าใช้คำในสถานะที่ต่างกันคือ วิตกจริต ความหมายที่ใช้ต่างกัน ลักษณะของคนวิตกจริต คนวิตกจริตเป็นคนชอบคิดมากกว่าพูด พูดมากกว่าทำ หนักไปในทางฟุ้งซ่าน คนวิตกจริตมีลักษณะทั่วไป คือชอบย้ำคิดย้ำทำ บางครั้งนึกว่าป่วยเป็นโรคประสาทเสียอีก


ภารกิจวันนี้คือ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

Update Covid 19 ถิ่นอาศัย
ขอให้อยู่ ปลอดภัย ไม่สุ่มเสี่ยง
"Stay home Save lives" ให้หลีกเลี่ยง
แหล่งสุ่มเสียง ชุมชน คนพลุกพล่าน ฯ

ที่ไม่เหมาะ ไม่ควร อย่าได้ไป
รัฐประกาศ ห้ามไว้ ให้อยู่บ้าน
เอกสิทธิ์ แห่งรัฐ ประกาศ "มันส์"
จะกินอยู่ อย่างไรกัน ละทีนี้ ฯ

ประกาศห้าม โบสถ์คริส และสุเหร่า
วัดไทยเรา เขารวมไว้ อยู่ในนี้
ฝ่าฝืนจับ ปรับสินไหม ได้ทันที
Bylaws นี้ เป็นอาญา ตราแผ่นดิน ฯ

หลายท่านนั้น ห่วงใย ในพระสงฆ์
จะดำรง ชีพอย่างไร ไม่หมองศีล
เตือนให้คน ไม่เข้าวัด ทั่วแผ่นดิน
ไม่มีกิน สงฆ์จะอยู่ กันอย่างไร ฯ

เกิดเป็นพระ เดินดิน บิณฑบาต
เช้าโปรดสัตว์ ตามมรรคา ถิ่นอาศัย
พระประสงค์ ธำรง อารยวินัย
ให้เห็นภัย ในวัฏฏะ ละมลทิน ฯ

กิจกรรม Indoor ห้าม ทำ Worship
รัฐเร่งรีบ ปกป้องชีพ และทรัพย์สิน
ควบคุมการ แพร่เชื้อ ทั่วแผ่นดิน
โลกยลยิน มาตรการ การป้องกัน ฯ

กิจกรรม Outdoor พอจัดได้
แต่ต้องให้ เว้นห่าง 6 ฟิตมั่น
รักกันชวน สวมหน้ากาก เข้าหากัน
ความสำคัญ รับผิดชอบ ต่อมวลชนฯ

ป้องกันภัย ไม่ให้โรค แพร่ระบาด
ใจจะขาด เงินผ่อนวัด ดูขัดสน
ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เกินจะทน
อยากหลุดพ้น เปลื้องบรรเทา เข้านิพพาน ฯ

บุญส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่

1) จัดสวดมนต์ / และใส่บาตร 2 วัน และจัดเฉพาะกลางวัน คือ วันพฤหัสฯ ที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2564 (ส่วนท่านที่อยู่ไกลและตั้งใจจะนำรถนอนไปจอดนอนที่วัด เพื่อร่วมกิจกรรมก็เห็นสมควรอนุญาต)

2) ทางวัดมีสวดมนต์เตรียมให้ และอนุญาตให้นำไปเก็บไว้ที่บ้านได้ด้วย

3) 31 ธันวาคม 2563 มีพิธีสวดถอด-สวดถอน ย้ายเทวภูมิ แล้วบรรจุเข้าไปใหม่ (ใครไม่เคยเห็นพิธีแบบเก่าโบราณต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมไปร่วมศึกษา)

4) 1 มกราคม 2564 กิจกรรมปีใหม่ จะมีพิธีลงเสาเขตขอบขันฑสีมา รอบที่ดินวัด 20.26 เอเคอร์ พร้อมกับประดับธงบอกเขต ทั้ง 4 ทิศ

5) กิจกรรมทุกอย่างจัดกลางวัน เดี๋ยวเร็วๆ นี้ มีกำหนดการรายละเอียดเพิ่มเติม สาธุๆ


รูปขอจำเริญพร

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย USA เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789