ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรทางรอดจากภัยพิบัติและความตาย

สาธุท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ความประมาทเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ก็สามารถป้องกันได้โดยปฏิบัติตามมาตรการข้อแนะนำที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเรียนรู้ในสิ่งอันพึ่งรู้ กับภาวการณ์เยี่ยงนี้คำนี้น่าพินิจ "รู้เอาตัวรอด คือ ยอดคน"

ความประมาท คือ การขาดความรอบคอบ ขาดความยับยั้งชั่งใจ พลั้งเผลอรขาดสติ ไม่กำหนดจิต ไม่เจริญสติ ความไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อม ไม่รู้จักระวังจิต ระวังตัว ระวังคำพูดจาตนเองในสิ่งที่ควรระวัง กับเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต ความประมาทคือ (ปมาโท มจฺจุ โน ปทํ) ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 1) การปล่อยตัว 2) การปลอยใจ

(1) ปล่อยตัว คือ พาตัวไปกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบ อย่างที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน ปรับสูงสุดไม่เกิน 4 หมื่นบาท ซึ่งแสดงให้เห็นโทษของความประมาทโดยไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบบัญญัติไว้สูงมาก ดังนั้นจึงให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

(2) ปล่อยใจ ยิ่งน่าเป็นห่วงเพราะการที่จะควบคุมได้ แต่ถ้าใจประมาทแล้ว หรือใจไม่เคารพสิทธิ์ความปลอดภัยผู้อื่น ไม่รับผผิดชอบต่อสังคม คงยากที่จะสงบสุข หรือยากที่จะควบคุมการแพร่กระจ่ายของโรคได้โดยง่าย


ทางรอดจากภัยพิบัติและความตาย

ความไม่ประมาท คือทางรอดพ้นจากภัยพิบัติ หมายถึง การมีสติตื่นอยู่เสมอ รู้ว่ากำลังทำอะไรในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต ความประมาทเป็นสิ่งไม่ดี อเมริกา เมืองเสรีภาพแต่ ณ ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ Covid 19 มากที่สุดในโลก และความไม่ประมาทเป็นสิ่งดี การคัดกรองของแต่ละรัฐ แต่ประเทศเป็นการวางมาตรการด้วยความไม่ประมาท ซึ่งบางทีอาจมองว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ดังนั้นจึงควรเดินตามทางสายกลาง ความประมาทมีได้ทั้งทางโลกและทางธรรม

- ในทางธรรมนั้นการไม่ระวังตัวทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน คิดแต่เรื่องอกุศล ก็อาจเป็นทางให้เดินไปสู่ความชั่วได้โดยไม่ตั้งใจ

- ในทางโลกการไม่ระวังตัวขาดสติ ไม่รอบครอบ ไม่หาทางป้องกันอันตรายหรืออุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำกิจกรรมต่างๆ ก็อาจเป็นทางทำให้กิจการนั้นๆเสียหายหรือได้ไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าความประมาทเกิดกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบมากๆ ความเสียหายก็อาจเกิดขึ้นและกระทบถึงคนจำนวนมหาศาลได้ ความหมายทางธรรมกล่าวความไม่ประมาท เป็นทางเครื่องถึงอมตนิพพาน ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ชนผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายชนเหล่าใดประมาทแล้ว ย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้ว ฯ


กิจกรรมวันสงกรานต์

ความเข้าใจร่วมกันเรื่องกำหนดการ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 มีการแจกฎีกาแจกกำหนดการหรือที่แจกซองบอกบุญไปตามญาติธรรม ตลอดถึงท่านผู้มีจิตศรัทธาตามที่ต่าง ๆ นั้น มีผู้ถามมาว่าจะเลื่อนไหม? ตอบตรงนี้ว่าไม่เลื่อน (แต่ไม่มีการชุมนุมประมาทไม่ได้เมืองนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด) ส่วนรายละเอียดต่างๆ ของปีนี้คงต้องจัดผ่านเฟ็ซบุคไลน์ช่องทางนี้ ID : Wat Thongsethi CA 12 เมษายน ศกนี้คอยติดตามรับชมพบกัน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ (661) 946-3335, (562) 249-3789 Line ID : bmsn2008 FC : Wat Thongsethi CA ฉบับนี้ลาก่อน ฉบับหน้าพบกันใหม่ รูปขอจำเริญพร