ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรกบิลธรรม - กบิลเมือง

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้เจริญทุกท่าน ขออภัยวันนี้ ขอใช้ภาพประกอบบทความที่มิได้มีความเกี่ยวข้องหรือพัดพ้องกันแต่ประการใด พอดีมาเจริญพุทธมนต์ฉันเพลแถวเมือง Santa Anna ร้านข้าวสารไทย พอดีตรวจสอบว่าบทความที่ส่งตอนเช้า Not Completed เลยต้องแวะมาที่ Office ทำงานอยู่กับท่านอาจารย์สุพจน์ สาริบุตร

วันนี้ ขอคุยถึงกรณีหลวงปู่แสง ยโสธร ใครที่ล่วงเกินพึงตรองให้ละเอียดอ่อนนิดนะ “เป็นห่วงภาพลักษณ์ของพระมหาเถระที่ทำความเพียรมาตลอดชีวิตท่านเสร็จแล้วกลับมาเจอเรื่องยุ่งใจ” จึงอยากให้พุทธชนผู้เล็งเห็นภัย ไตร่ตรองเรื่องหลวงปู่แสง ให้ประณีตบรรจง รอบคอบ รอบด้าน รอบโลก รอบธรรมวินัย ด้วยใจผ่องใสปราศจากอคติ ถึงวิธีการระงับปัญหา วิวาทาธิกรณ์ หรืออธิกรณ์สงฆ์ใดๆ ก็ดี

พึงยึดมาตรฐานทางพระธรรมวินัย เช่น สัมมุขาวินัย เป็นต้น ส่วนผู้ร้องทุกข์ทางกฎหมายบ้านเมืองก็ให้ใช้สิทธิ์ทางกฎไปตามกบิลเมือง จงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ด้วยเทอญ


กบิลธรรม - กบิลเมือง

ธรรมะสมสมัยวันนี้ โดยหลวงพ่อไสว ได้เขียนไปตามกระแสที่ได้ชมข่าวพระทางเมืองไทย ในข่าวหลวงพ่อไม่รู้จักใครเลย แต่กระเทือนถึงวิญญาณบริสุทธิ์ของชาวพุทธทั่วโลกเลย


พระสงฆ์งาม นิยามรู้ ผู้ทรงศีล ผ่องโสภิณ กลิ่นศีลทวน หวนกระแส ลมเพพัด สะบัดโบก โลกผันแปร พระสงฆ์แท้ แน่แน่วนัก หลักปรัชญา ฯ

บางองค์เลื่อม อปโลก หมกความผิด ขาดยั้งคิด จิตทโมน ปล้นศาสนา เฝ้าพิทักษ์ ไม่หนักแน่น แผนมายา ดั่งภาษิต ว่ารู้หน้า ไม่รู้ใจ ฯ

หลวงปู่แสง ตามแหล่งข่าว คล้ายกล่าวตู่ คำข่มขู่ รู้ก้าวล่วง ทวงสงสัย ต้องอาญา ผิดกล้ารับ จับกันไป อย่าตัดสิน ความผิดใคร ไปก่อนศาล ฯ

เรื่องพระสงฆ์ สมควรแจ้ง องค์การสงฆ์ อย่าทะนง จงใจเข้า เฝ้าหักหาญ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ใช่ดักดาน บริหาร ใช้การต่อ ข้ออธิกรณ์ ฯ

ผิดต่อทรัพย์ กลับรู้คิด ผิดต่อใจ ผิดวินัย ให้ปลดปลง สงฆ์ย่อหย่อน ขอนำคำ ภาษิตไทย ไว้แซกซ้อน อย่าริสอน สังฆราช อ่านหนังสือ ฯ

หากท่านป่วย Alzheimer เผลอยกฟ้อง คุณปกป้อง ศาสนาไทย ไว้ไหวหรือ อาจเป็นตาม ภาษิตชน คนรำลือ ว่าคุณคือ ผู้ล้างผลาญ กิจการสงฆ์ ฯ

เรื่องเร่งด่วน ควรสั่งสอบ ทั้งโยมพระ จบปัญหา ตามขั้นตอน อธิกรณ์สงฆ์ ด้วยเป็นห่วง พระผู้เฒ่า ก่อนเข้าโลง อย่าปล่อยปลง ให้หมองวัตร สัตถุธรรม ฯ

ติณะวัต - ถาระกะวินัย (*) จบปัญหา ทั้งสองฝ่าย ให้เลิศล้ำ เชื่อสามารถ รักษามั่น ศาสตร์ผู้นำ ฉลาดธรรม ฉลาดโลก โชคเจรจา ฯ

ค้นความจริง อย่าปล่อยสื่อ กระพือเสีย ปาราชิก พระมีเมีย เสียสิกขา ขาดสติ ส่วนพลั้งผิด เพราะฤทธิ์ยา ต้นแบบว่า อาทิกัมมิกะ น่าไตรตรอง ฯ

ครรลองพระ สืบรักษา ศรัทธาล้น โลกรอดพ้น วิกฤตเย็น เน้นผุดผ่อง วิสุทธิ์ธรรม สมตติสงฆ์ พงศ์เรืองรอง โลกผุดผ่อง เน้นฝึกใจ ไกลมลทิน ฯ

พระพรรษา เกิบถึงร้อย เฝ้าคอยนับ ปลงสังขาร กาลล่วงลับ ดับแดดิ้น เตรียมสังขาร หอบร่างฝืน คืนสู่ดิน แต่กลับมี บาปมลทิน สิ้นพระดี ฯ


(*) ติณวัตถารกวินัย ระเบียบดังกลบไว้ด้วยหญ้า

ได้แก่ กิริยาที่ให้ประนีประนอมกันทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องชำระสะสางหาความเดิม เป็นวิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์ ที่ใช้ในเมื่อจะระงับลหุกาบัติที่เกี่ยวกับภิกษุจำนวนมาก

ต่างก็ประพฤติไม่สมควรและซัดทอดกันเป็นเรื่องนุงนังซับซ้อน ชวนให้ทะเลาะวิวาท กล่าวซัดลำเลิกกันไปไม่มีที่สุด จะระงับวิธีอื่นก็จะเป็นเรื่องลุกลามไป

เพราะถ้าจะสืบสวนสอบสวนปรับให้กันและกันแสดงอาบัติ ก็มีแต่จะทำให้อธิกรณ์รุนแรงยิ่งขึ้น จึงระงับเสียด้วยติณวัตถารกวิธี

คือแบบกลบไว้ด้วยหญ้า ตัดตอนยกเลิกเสีย ไม่สะสางความหลังกันอีก

เขียนไว้วันที่ 13 พฤษภาคม 2565