ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรวิสาขบูชา บุญสร้างศาลารวมใจ

พุทธบริษัทสาธุชนท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย "เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา" ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญออนไลน์ ต่ออายุ ต่อชีวิต ต่อลมหายใจ ให้เป็นการเติมบุญกุศล สั่งสมบารมีไว้ในบวรพระพุทธศาสนา “สร้างศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี” ซึ่งสามารถช่วยกันประกาศบอกต่อขยายบุญไปตามสายบุญญาติโยมผู้มีศรัทธาให้ได้มีส่วนร่วมบุญอนุโมทนา การอนุโมทนาก็เป็นบุญประการหนึ่ง

หรือจะร่วมบุญถวายปัจจัย สามารถติดต่อขอบริจาคร่วมบุญสร้างซุ้มหลังคาครอบมุงกั้นแดดกั้นฝน ให้องค์พระพุทธชินราช และเพื่อเป็นที่รองรับศรัทธาผู้มาถวายสักการะบูชา ติดต่อขอร่วมบุญมา และต้องการโอนเงินเข้าบัญชี คุณณิชมล เดินทางมาร่วมบุญ และได้ติดตั้ง Venmo app สามารถส่งมาได้ทางโทรศัพท์ได้เลย เพียงท่านดาวน์โหลด Venmo app ติดตั้งอย่างง่ายมาก และ Barcode ที่ส่งมาในไฟล์นี้สามารถสแกนร่วมบริจาคได้ ขออนุโมทนาสาธุ

หรืออีกช่องทางหนึ่งคือโอนทาง Zelle บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ 562-382-3767 ทั้ง 2 ช่องทางในการที่ท่านโอนทุกครั้ง เงินที่ท่านทำบุญก็จะเข้าบัญชีของวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ (ชื่อบัญชียังเป็นชื่อเดิม คือ Buddhist meditation Society of Norwalk) ยังใช้บัญชีของเดิมทุกอย่าง ส่วนท่านที่ต้องการส่งเช็คไปร่วมบุญก็เพียงส่งไปที่อยู่ใหม่คือ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี 6763 East Avenue H Lancaster CA 93535 เบอร์วัด 661-946-3335 การบริจาคของท่านทุกครั้ง ทางวัดออกอนุโมทนาบัตรให้ ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ทุกรายการ


พื้นที่อนุโมทนาบุญ

ขออัฟเดตอนุโทนาท่านผู้บริจาคร่วมบุญมาร่วมสร้าง "ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี" : ขออนุโมทนาสายบุญศรัทธาทุกคนทุกท่าน วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ ได้รับการมอบถวายพระพุทธชินราช พระประธานองค์ใหญ่ ขนาด 69 นิ้ว 1 องค์ ได้นำมาตั้งเด่นเป็นสง่า ตั้งประดิษฐานทำแท่นไว้ทางเข้าวัดด้านหน้า แล้วเสร็จมาตั้งแต่บุญทอดกฐิน เดือนพฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2562 โดยมีท่านพระอาจารย์

พิศาล สาระ เป็นประธานดำเนินการนำมาถวาย ปัจจุบันตากฝนตากฟ้าอยู่กลางแจ้ง ศรัทธาญาติโยมร่วมด้วยช่วยคิดบริจาคคนละนิดเพื่อสร้างศาลาชุ้มมุงบังกั้นแดด กั้นลม กั้นฝน กั้นร้อน-หนาว ถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นประโยชน์สาธารณะแด่ผู้มาสักการะบูชา โดยอาตมาให้ชื่อศาลานี้ว่า "ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี"


อานิสงส์ผู้สร้าง

ในกินททสูตรแสดงไว้ว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาสร้างที่พักอาศัย โบสถ์วิหาร ศาลา ให้แด่สมณะพราหมณ์ และสาธารณชน เป็นต้น ย่อมถึงพร้อมด้วยความสุขกาย-ใจ มีกัลยาณมิตร ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน ทั้งอริยะทรัพย์นับถวิล สมปรารถนาทุกประการ ขอให้สำเร็จทุกอย่างด้วย เทอญ

รายนามผู้ร่วมบริจาค

- โยมตั้ว และคณะ โยมสมหมาย ร้านศาลาทิพย์ Lancaster CA อิฐ 1,000 ก้อน

- โยมศศิญา เชียงกราว $185 ทำบุญทุกอย่าง

- โยมอาร์ท $100 ทำบุญทุกอย่าง

- โยมชลลดา $50 ทำบุญทุกอย่าง

- ลูกสายไหม สุโทสา $100 เสาเอก 1 ต้น

- ร้าน The Thai Restaurant $999 Lancaster CA ทำบุญทุกอย่าง

- ลูก Lynn Rada ลาสเวกัส $50 ทำบุญทุกอย่าง

- แม่วัน $20 ทำบุญทุกอย่าง

- หลวงลุงพิสิษฐ์ $20 ทำบุญทุกอย่าง

- โยมทองดี ลาสเวกัส $3,000 ทำบุญทุกอย่าง

- โยมซู Sue + Bruce ครอบครัว Lancaster CA ทำบุญสร้างหลังคา $49.99

- ร้านนพเก้า East Avenue S Lancaster CA ครอบครัว ชิมมิลีกี้ $50

- อีก 3 ท่าน ไม่ประสงค์ออกนาม มีท่าน $50 / $20/และ $10 รวม $80

- ร้าน Thai Dawn Bistro (Victorville CA) ทำบุญถวายเครื่องตัดหญ้า $500


รายการจองเป็นเจ้าภาพ

ขอเชิญเลือกร่วมทำบุญได้ตามเจตจำนงเพื่อร่วมสร้าง “ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ มีรายการดังนี้

6 ต้น (เสาเอก - เสาโท) ต้นละ $99.99

6 ตัว (ทุ่นเหล็กตอม่อตั้งหัวเสา) ตัวละ $29.99

12 แผ่น (ไม้อัดอย่างหนาปูพื้น) แผ่นละ $29.99

28 ตัว (ไม้เครื่องล่างเครื่องบน) 2x6 ตัวละ $19.99

60 ตัว (ไม้โครงหลังคา) 2x3 ตัวละ $4.99

1 ลังใหญ่ (ตะปูเกลียว) ลังละ $49.99

24 ตัว (น็อตล็อกต้นเสา) ตัวละ $8.99

20 ถุง (ปูนแห้งเร็ว) ถุงละ $14.99

18 กล่อง (แผ่นยางมุ่งหลังคา) กล่องละ $48.99

3,000 ก้อน (กระเบื้องปูพื้นและบริเวณ) ก้อนละ $1.99

และสัปดาห์ที่ผ่านมาขอขอบคุณขอบใจพิเศษสำหรับร้าน The Thai Restaurant ทำกับข้าวไมเลี้ยงพระสงฆ์และศานุศิษย์ที่ไปลงแขกช่วยสร้างศาลา ขอบคุณครอบครัว "ชูชม" คุณวิว คุณวอม คุณหนิ่ง และพ่อกับแม่ ขอบคุณคุณก้อง คุณดีดี้ ร้านลีลาไทย Silver Lake Los Angeles ตลอดทุกท่านที่มาร่วมบุญกับทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7859 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789, 562-382-3767 (The first Buddhist Thai Temple of Lancaster California USA) ขออนุโมทนา สาธุ รูปขอจำเริญพร