ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรบุญกฐินพัฒนา ตามกติกาสังคม

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ คือพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่รู้ทุกท่านไม่ว่าเราจะอยู่ ณ ที่แห่งใด ประเทศไหน เรื่องกติกาสังคม ระเบียบ กฎหมายบ้านเมืองนั้น ๆ พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ปฏิบัติตามกติกาสังคม ระเบียบ กฎหมายบ้านเมือง อยู่กันด้วยกติกาอยู่ได้ง่าย ขัดกันด้วยความเห็นต่างแต่ไม่ทำลายกติกา ก็ยังถือว่ากติกายังอยู่ กติกาไม่ล้ม แต่ที่เป็นปัญหาเพราะล้มกติกาจึงเป็นเหตุให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายยุ่งเหยิง (Chaos, Chaotic)

เดิมทีเดียวแต่โบราณมานั้น ศีลธรรมศาสนาเป็นเรื่องที่ควบคุมพฤติกรรมทางสังคมได้ดีเยี่ยม สมัยก่อนให้เครดิตไว้เป็น 100% ได้เลย หวังว่าท่านคงเคยได้ยินคำกล่าวเหล่านี้ "ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ - ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก" คำเหล่านี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสใช้แสดงธรรมจนลมหายใจสุดท้าย "ปัจจุบันประเทศไทยขาดอะไร ประชาชนในสังคมก็กำลังเรียกร้องโหยหาสิ่งนั้น ๆ นี้เป็นความจริง"


พิธีทอดกฐินต้องพัฒนาเข้ากับสังคม

พิธีทอดกฐินต้องพัฒนาให้ได้ตามกติกาทางสังคม เพราะสังคมต้องอยู่รวมกัน เราจึงต้องมีใจให้ความรับผิดชอบทางสังคม ยิ่งไปกว่านั้นคือ เพราะสังคมต้องอยู่รวมกัน เราจึงต้องช่วยกันสร้างสรรค์ศีลธรรม สังคมต่างตื่นรู้อยู่ร่วมกันแบบ New Normal

สังคม New Normal จะไม่มีความสำคัญเลยถ้าเราอยู่ภายในครอบครัวของเราเอง อยู่อย่างปราศจากการติดต่อบุคคลภายนอก เพราะความเป็นครอบครัว ต้องอยู่อาศัยในบ้านของตน ใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคร่วมกัน มีกิจกรรมร่วมกันทั้งนอกมุ้ง - ในมุ้ง ซึ่งเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา เป็นปรกติสุขอยู่ตามธรรมชาตินั้น แต่ก็นั่นแหละ จะให้ Stay at Home Save Lives อยู่บ้านไม่ไปไหนนาน ๆ มันก็ผิดธรรมชาติ ดังนั้นสังคมยุคสมัยใหม่ New Normal จึงควรใส่ใจ

ดังนั้น ทางวัดจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันกับท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะเดินทางไปร่วมบุญพิเศษ "บุญพิธีทอดกฐินสามัคคี - และพิธียกช่อฟ้า ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี ทางฝ่ายจัดสถานที่ของทางวัดเราไม่มีความกังวลใจ เนื่องจากมีพื้นที่โล่งกว้าง 20.26 เอเคอร์ จึงมีการวางแผนวางโต๊ะ/เก้าอี้ห่างกันตามมาตรการ ตลอดถึงด้านอาหารโรงทานได้เตรียมทุกอย่างทั้งหมด Outdoor กลางแจ้ง และคิดว่าโครงการทอดกฐอนสามัคคีปีนี้ น่าจะเป็นการตอบโจทย์สังคมได้ กับสถานการณ์ป้องกัน Covid 19 ที่ต้องรับผิดชอบทางสังคม

อีกประการหนึ่ง เพราะผู้มาร่วมบุญมาจากหลากหลายครอบครัว สิ่งสำคัญท่านต้องติดหน้ากาก Mask อนามัย หรือหน้ากากผ้ามาด้วย และต้องใส่ใจว่ามีสุขภาพแข็งแรง แน่ใจตนเองว่าไม่เป็นโควิด 19 ก็ไปร่วมบุญกันได้ ถ้าไม่แน่ใจก็อยู่บ้าน โดยสามารถส่งเช็คไปร่วมบุญได้ ก็ถือว่าท่านได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในบุญพิเศษครั้งนี้อย่างทั่วถึง เพราะบุญทอดกฐินสามัคค้ปีนี้ พิเศษ 9 สาย 9 ไตร ก้าวหน้า เป็นบุญใหญ่ที่ไม่ควรพลาดโอกาส

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสายบุญทอดกฐินสามัคคี 9 สาย 9 ไตร ก้าวหน้าไปให้พร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ศรัทธาแห่งท่านทั้งหลายจะได้ร่วมบุญพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ "พิธียกช่อฟ้าศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี" ครั้งแรกและครั้งเดียว หากท่านพลาดโอกาสแล้วจะเสียดาย เพราะเป็นการพลาดโอกาสอันสำคัญกับบุญพิเศษที่จัดขึ้นครั้งเดียวจริง ๆ "อย่าลืม อย่าพลาด อย่าละโอกาสอันดีงาม"

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 "พิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี"

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 "พิธียกช่อฟ้า ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี"

ธรรมะสมสมัย วันนี้มีรายละเอียดกำหนดการ ข่าวบุญพิเศษมารายงานให้ทราบ และก็เชิญทำบุญกับทางวัดมาพร้อมด้วย ทั้งที่หลวงพ่อก็ทราบดีว่า สังคมการดำรงชีพต่างก็ลำบากตาม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคล บริษัท ห้างร้าน ทุกกิจการ แต่ก็นั่น วัดก็ต้องอยู่รอดให้ได้ ใครไปร่วมบุญร่วมงานไม่ได้ ส่งเช็คไปทำบุญนะโยมนะ ตามกำลังของเราที่ทำแล้วสละ สลัดหลุด น้อยก็ได้บุญได้อานิสงส์มาก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ให้อาหารผู้ที่ขาดแคลนหิวโหย ให้เสื้อผ้าผู้ที่หนาวเหน็บ ให้ที่อยู่อาศัยผู้ที่ลำบากยากไร้ ให้ยานพาหนะ ค่ารถค่าน้ำมันผู้เดินทาง และให้ธรรมเป็นทาน เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ต้องไปต่อให้ได้


กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (ปีชวด)

เวลา 09.30 น. - รวบรวมตั้งองค์กฐินสามัคคี จากสายบุญ- พระพิธีกรปรารภธรรม

เวลา 10.00 น. - บูชาพระรัตนตรัย / สวดมนต์ทำวัตรเช้า ไหว้พระสมาทานศีล-พระสงฆ์สวดถวายพรพระ-ถวายภัตตาหาร-กรวดน้ำอุทิศบุญ รับพรจากพระสงฆ์ / พระสงฆ์เดินรับอาหารบิณฑบาต

เวลา 11.30 น. - พระสงฆ์กระทำภัตตกิจ ฉันภัตตาหารเพล พุทธศาสนิกชน / คณะศรัทธาร่วมรับประทานอาหาร

เวลา 13.00 น. - ประกอบพิธีทอดผ้ากฐิน พระสงฆ์อปโลกน์ ประกอบวินัยกรรมตามพระบรมพุทธานุญาต พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 (ปีชวด)

เวลา 10.00 น. - บูชาพระรัตนตรัย / สวดมนต์ทำวัตรเช้า - ไหว้พระสมาทานศีล-พระสงฆ์พระปริตตมงคล - ปิดทองช่อฟ้า ถวายผ้า 7 สี ผูกช่อฟ้า ตั้งสัจจาอธิษฐานให้สำเร็จรุ่งโรจน์ พระพุทธศาสนารุ่งเรืองชั่วกาลนาน - ประกอบพิธียกช่อฟ้า "ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี"

เวลา 11.30 น. - พระสงฆ์กระทำภัตตกิจ ฉันภัตตาหารเพล

เวลา 12.00 น. - คณะศรัทธาร่วมรับประทานอาหาร เป็นอันเสร็จพิธี

ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย USA เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 661-932-3109, 562-249-3789


หมายเหตุ : Donation check payable to "Buddhist Meditation Society"

ขออนุโทนาบุญคุณโยม Thanin Munckong (คุณธนิน มั่นคง) เช็คใบแรก # 303 $ 20.00 ที่ร่วมบุญทอดกฐิน - ยกช่อฟ้า กับทางวัดไปทางไปรษณีย์ สาธุ ๆ และภาพประกอบธรรมะฉบับนี้ ขอขอบพระคุณคณะสงฆ์ที่ร่วมลงอุโบสถที่พัทธสีมา วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า เมื่อวันที่ 2 ที่ผ่านมา รูปขอจำเริญพร