ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรนกน้อยยังเพียรสร้างรัง เกิดเป็นคนต้องเพียรสร้างตัว

เจริญพร พุทธบริษัท สาธุชน ท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่าน โบราณท่านกล่าวว่า "ชีวิต คือ การต่อสู้ ศัตรู คือ ยากำลัง" (555 ขอขำนิดหน่อย) ภาษิตใดที่เราไม่ทราบที่มา และจำไม่ได้ว่าปรากฏขึ้นตอนไหนก็ผลักว่าเป็นของโบราณไว้ก่อนก็แล้วกันนะ คุณโยมทุกคนทุกท่านอยู่เมืองแลงแคสเตอร์มีนกตัวเล็กๆ บินมาทีเป็นฝูงๆ ไม่ได้ใส่ใจมันว่าจะกินจะนอนกันที่ไหน เมื่อไหร่ นกมันก็อยู่ธรรมชาติของมันเรื่อยไป วันหนึ่งพอดีฝูงมันใหญ่มีหลายตัวเลยทำให้ต้องแหงนหน้าขึ้นไปดู เท่าที่เราสามารถมองเห็นได้นั้น ก็ไม่รู้หรอกว่า ตัวไหนตัวผู้ ตัวไหนตัวเมีย มันบินไปเป็นฝูงใหญ่สังเกตไม่รู้และนับไม่ทัน

แต่ก็มีนกอีกกลุ่มเล็กๆ มันชอบมานอนอยู่ใต้ต้นหม่อนข้างๆ กุฏิ ตอนกลางวันไม่เห็นว่ามันอยู่กันกี่ตัว มันไปหากินทางไหน เห็นแต่ว่ามีรอยอุจจาระเรียราดอยู่ใต้ร่มไม้ขาวโพรนเต็มไปหมด วันหนึ่งหลวงพ่อจะไปทริมกิ่งไม้ที่มันย้อยลงมา ตัดไปแล้วหลายกิ่ง และอยากจะตัดอีกสักกิ่งดูท่าว่าจะดูงามตา มองไปมองมาไปเห็นรังนกเล็กๆ เลยเอาบันไดปีนขึ้นไปสำรวจดูว่าเป็นรังเก่าหรือรังใหม่ ก็ทราบและแน่ใจว่าเป็นรังที่พึ่งทำเสร็จใหม่ๆ เลยปล่อยไว้ ไม่ตัดอีกต่อไป เพราะสงสารนก เกรงว่าจะไปเบียดเบียนที่อยู่ของนก กว่านกจะทำรังเสร็จมันต้องบินกันหลายๆ เที่ยว เห็นช่วยกันทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมีย แต่เห็นช่วยกันไม่นานก็พากันสร้างสำเร็จ

ท่านผู้เจริญทั้งหลาย นกตัวเล็กๆ สมองก็เล็กๆ เล็กว่าคนเราหลายร้อยเท่า ยังเพียรพากันสร้างรังเป็นที่อิงอาศัยไว้เป็นที่หลับที่นอน มีความสุขอยู่โดยธรรมชาติตามประสานก - ตามประสากา คนยุคก่อนๆ โบร่ำโบราณนานมาไม่ได้เรียนหนังสือ ก็รู้ธรรม เข้าใจธรรมะ รู้แจ้งประจักษุ์ธรรมชาติอย่างถ่องแท้ ไม่มีโรคประสาท ไม่มีโรคปวดหัว ไม่มีหนี้ เพราะไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสิน จิตใจก็บริสุทธิ์งดงาม ใจดี ใจเย็น สุขุมลุ่มลึก สมาธิก็ใช้ได้มั่นคงและหนักแน่น ไม่โลภโมโทสัน

ชีวิตคนเราเกิดมาก็เหมือนนก แต่ไม่ได้เหมือนทั้งหมด เหมือนบางส่วน บางส่วนไม่เหมือน คนเราเกิดมาดีกว่านกเยอะแยะ แต่ว่าบางอย่างอย่าให้อายนกมัน เช่น "เกิดมาทั้งที ทำให้ได้ เกิดมาทั้งที ทำดีฝากไว้" เพียรสร้างเนื้อสร้างตัว เป็นผู้ครองเรือนต้องให้มีหลักฐานมั่นคง เป็นผู้มักน้อยสันโดษได้เพื่อไม่ให้ใจเป็นทุกข์ แต่ต้องรู้ภาวะอันผู้ครองเรือนมีหน้าที่ต้องเพียรเอาใจใส่ดูแลครอบครัวให้ไม่บกพร่อง อยู่กันให้มีธรรมะ ใช้ธรรมะครองรักครองเรือน เพราะเมื่อมีความรัก ความสุขก็บังเกิดขึ้น ความสำเร็จต่างๆ ก็จะติดตามมาเป็นพยานแห่งความรักที่อบอุ่นละมุน นั้นแหละชีวิตของผู้ครองเรือน


เกร็ดธรรมที่พารวยไปถึงชาติหน้า 8 ประการ

มีนิทานธรรมมาเล่าให้ฟัง ตั้งใจรวยนะ เออ

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวโกฬิยะชื่อกักกรปัตตะ ใกล้เมืองโกฬิยะ ครั้งนั้นทีฆชาณุ หรืออีกชื่อคือพยัคฆปัชชะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค แล้วกราบทูลให้พระองค์แสดงธรรมที่เหมาะสมกับตนซึ่งยังเป็นคฤหัสถ์ บริโภคกาม ครองเรือน ทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ ยินดีในเงินและทองอยู่ เพื่อประโยชน์สุขทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า


ธรรมะเพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบัน 4 ประการ

1) อุฏฐานสัมปทา คือ ขยันหา การเลี้ยงชีพด้วยการประกอบการงานที่สุจริต ขยันทำงานไม่เกียจคร้าน และต้องประกอบด้วยปัญญาในการงานนั้นๆ (อย่าให้เข้าคำโบราณว่า: เฮ็ดบ่เซา หาบ่อนสิเอาบ่ได้)

2) อารักขสัมปทา คือ รักษาดี การรักษาทรัพย์ที่หามาได้ให้มั่นคง อย่าจ่ายเรื่องฟุ่มเฟือยให้เสียประโยชน์ (รู้จักแบ่งทรัพย์ใช้จ่าย)

3) กัลยาณมิตตตา คือ เลือกคบคนดี คนดีคือมีสัจจะ ถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฆฐิศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา (บางครั้งเจอคนเทียมมิตร คือ ดีแต่พูด พูดแต่ดี ไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างก็มี)

4) สมชีวิตา คือ เลี้ยงชีวีเหมาะสม การรู้วิธีลงทุนอย่างไรให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้นเป็นต้น ฯ อีกทั้งรู้ทางเสื่อมแห่งทรัพย์ด้วย แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะอย่าให้ขัดสน


ธรรมะเพื่อประโยชน์สุขในอนาคต 4 ประการ

1) สัทธาสัมปทา คือ เป็นผู้ตั้งมั่นถึงพร้อมด้วยศรัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นต้น ฯ

2) สีลสัมปทา คือ เป็นผู้งดเว้นจากบาป ตั้งมั่นถึงพร้อมด้วยศีล-ธรรม อย่างงดงาม

3) จาคสัมปทา คือ เป็นผู้มีจิตปราศจากมลทิน คือความตระหนี่ มีจาคะอันปล่อยแล้ว ยินดีในการสละ การจำแนกทาน

4) ปัญญาสัมปทา คือ เป็นผู้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิ เป็นอารยะปัญญา เจริญยิ่งเป็นที่สุดคือให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวง


กำหนดการบุญทอดกฐินสามัคคี

ขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789 รูปขอจำเริญพร