ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสร้างรอยยิ้ม (ที่หายไป) เพื่อเติมความสุข

ไม่มีบุญ สงกรานต์ งานปีใหม่
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ให้จารึก
เป็นปีแรก แซกนำ ความรู้สึก
หวนรำลึก นึกย้อน ก่อนเก่ามา ฯ

ประเพณี มีมา แต่เก่าหลัง
บรรพชน ปลูกฝัง ยังรักษา
แต่ปีนี้ ไม่มี เหมือนก่อนมา
ประเพณี ล้ำค่า น่าเสียดาย ฯ

เหตุจำเป็น เพราะมี ภัยพิบัติ
Corona Virus ชัดเสียหาย
ผลกระทบ ทั่วโลก ก็เข้าใจ
ถ้าปลอดภัย ปีหน้า ค่อยว่ากัน ฯ

ท่านพุทธบริษัทสาธุผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย บุญสงกรานต์ปีนี้ หยุดกิจกรรมทุกวัดในประเทศไทยกระทบไกลไปทั่วโลก คุณค่าทางศีลธรรมอันดีที่เคยเกิดขึ้นจากแหล่งหลอมรวมใจของคนไทย ถูกระงับไปทั่วจากรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นผลทางด้านดีที่จะสามารถควบคุมการแพร่ขยายของ Corona virus ซึ่งก็ถือว่าพ้องรับกับมาตรการทั่วโลก

ในเทศกาลสงกรานต์ที่เคยมีรอยยิ้มและความร่าเริงบรรเทิงใจ ความสนุกสนานอย่างมีความสุขอย่างดูดดื่มภายในสังคมครอบครัว ในหมู่บ้าน ในตำบลอำเภอมันหายไป รอยยิ้มและความอบอุ่นใจ สิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวสังคมไทยที่มีมาอย่างช้านานนั้น ก็ได้ขาดหายไป กลับมีสิ่งที่ตรงข้ามเกิดขึ้นคือ ภาวะความเครียด ความหวาดระแวงและหวาดกลัวต่อเหตุปัจจัยที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน

ชีวิตชาวบ้าน วิถีชนบทที่แย่อยู่แล้ว มาเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ มองดูแล้วยิ่งดูเหมือนจะยิ่งย่ำแย่ลงไปอีก การให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เกิดมาตรการขึ้น แต่ก็ทำให้หลายๆ อย่างขาดหายไป เช่น เสรีภาพ ความสุข และรอยยิ้ม


แนวทางที่เคยปฏิบัติ

แนวทางที่เคยปฏิบัติในวันสงกรานต์กลับมีมาตรการ Lockdown การดำรงไว้ซึ่งความหมาย สาระ และคุณค่าของวันสงกรานต์ เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน น่าจะเป้นครั้งแรกแห่งยุคสมัยที่ควรแก่การจารจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ไม่มีอะไรในกิจกรรมที่เป็นแก่นแท้ หรือที่เป็นเนื้อหาสาระของประเพณีสงกรานต์อย่างแท้จริง ทุกอย่างตกอยู่ในกฎของ "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" เช่น

- ไม่มีการก่อพระเจดีย์ทราย อันเป็นการขนทรายเข้าวัด

- ไม่มีการขอขมาที่ได้เหยียบย่ำที่ดินที่เป็นธรณีสงฆ์

- ไม่มีสรงน้ำพระ ที่ในแต่ละปีหลั่งไหลกันเข้าร่วมกิจกรรมเรือนพันเรือนหมื่น

- ไม่มีพิธียกตุงช่อตุงไชย

- ไม่มีการสละปัจจัยทอดผ้าป่า

สำคัญคือการรับอาหารบิณฑบาตรของพระสงฆ์ ที่เป็นอาชีพบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตไว้แก่พระสงฆ์ศาสนทายาทก็ไม่มี แม้แต่ญาติโยมที่จะแสดงความห่วงใยกับความเป็นอยู่การดำรงชีพของสมณะบรรพชิตก็หาได้ยาก เพราะทุกคนมัวห่วงตัวเอง ห่วงครอบครัว ห่วงลูกหลาน พระสงฆ์ต้องลำบากมากเท่าที่ติดตามข่าวบ้านการเมืองมานั้น รัฐบาลไม่เคยห่วงใยพระสงฆ์เลยจริงๆ ลองไปค้นหาและติดตามย้อนหลังดูผลงานข่าวต่างๆ ที่ผ่านมากันได้

พระสงฆ์ในสังคมปฐมภูมิ ตามวิถีชนบทก็ดี ในมืองหลวงก็ดี ฝากชีวิตไว้กับชาวบ้านย่านตลอด สังคมใกล้วัด ต้นทุนของพระสงฆ์คือธรรม-วินัย กับข้อวัตรปฏิบัติ ที่เป็นผู้เลี้ยงง่าย เป็นไปและคล้อยตามระเบียบกฎหมายมาตรการต่างๆ ของรัฐ (ข่าวการสังหารพระสงฆ์ผู้ระเมิดฝ่า Curfew ดูแล้วไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย)

กิจกรรมที่ (เคย) เกิดขึ้นในวันสงกรานต์ จริยะธรรมทางสังคม เพื่อสืบทอดความดีงามของ คุณค่าของประเพณีนี้ไว้ (ถูก Lockdown และ Curfew) เช่น

1) การทำบุญตักบาตร

2) การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ

3) การสรงน้ำพระทั้งพระภิกษุสงฆ์และพระพุทธรูป

4) การรดน้ำขอพร เป็นการแสดงความเคารพ

5) การเล่นรดน้ำ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องและมิตรสหาย

6) การละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ การทำสลาการกุศล เพื่อประโยชน์ส่งเสริมเป็นต้น ฯ


วิปัสสนาสู่ชีวิตงาม

วันนี้เสนอคำว่า:- " รอยยิ้มบนใบหน้า บอกคุณค่าความรู้สึก "

ยิ้มสดใส ยิ้มไว้ พิมพ์ใจมิตร
ยิ้มด้วยจิต แจ่มใส ใจห้าวหาญ
ยิ้มละไม ยิ้มให้ ใจเบิกบาน
ยิ้มอ่อนหวาน ดูละมุน อบอุ่นใจ ฯ

ยิ้มกรุ้มกริ่ม ยั่วยวน ชวนเพ่งพิศ
ยิ้มชวนมิตร ตามติด อยากชิดใกล้
ยิ้มประสงค์ บ่งบอก ออกจากใจ
ยิ้มให้ใคร ยิ้มไปเถิด เกิดไมตรี ฯ

ยิ้มทุกวัน นั้นบอก ความรู้สึก
ยิ้มรำลึก นึกถวิล ถึงถิ่นที่
ยิ้มรักษา คุณค่า แห่งไมตรี
ยิ้มทุกที มีสตางค์ นั่งนับ เอย ฯ

ลองพิจารณาตรองดูกันนะ

โอกาสสงกรานต์ ประเพณีบุญปีใหม่ไทย อาตมภาพขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกป้องค้อมครองรักษาทุกท่านให้ปลอดภัย กราบหลวงพ่อเพชรมีชัย ปลอดภัยโชคดี ลาภผลพูนทวี ชีวิตดีการงานมั่นคงความปรารถนาใด ขอให้ได้สมประสงค์ ธุรกิจมั่นคงก้าวหน้า ด้วยบารมีหลวงพ่อเพชรมีชัย นะมามีมา นะชาลิติ ฯ รูปขอจำเริญพร