ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรปลูกสนสานสายใยธรรม สร้างร่มอารามรวมใจ

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย โครงการเล็กๆ พี่น้องเราได้ร่วมทำร่วมบุญปลูกต้นสนที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ดูว่าเป็นโครงการเล็กๆ แต่ไม่เล็ก ด้วยเหตุว่าต้นกล้าไม้สนที่นำมาปลูกนั้นเป็นสนสายพันธุ์ใหญ่มาก จะมีอายุยืนต้นไปหลายร้อยปี อีกทั้งโครงการปลูกสน 100 ต้นนั้นปลูกจริงๆ ก็เกินร้อยต้น วันหนึ่งในอนาคตข้างหน้า เมื่อต้นสนโตขึ้นจักให้ร่มเงาร่มเย็นเป็นร่มอารามเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทุ่งทะเลทรายที่แห้งแล้ง ให้ชุ่มชื้น ชุ่มฉ่ำ และชุ่มเย็น

การปลูกป่าเป็นการคืนชีวิตให้ผืนโลกและพื้นแผ่นดินให้เขียวขจี การกระทำเหตุได้อย่างที่พี่น้องสาธุชนได้พร้อมใจกันปลูกสน 100 ต้นในวันนั้น เป็นการมีวิศัยทัศน์ ได้มองถึงพัฒนาการปลูกสนพันธุ์ใหญ่ และเขาจะเติบโตเป็นร่มอาราม สู่ความเป็นพื้นที่สงบร่มเย็นเป็นสุขให้ทุกคนและสรรพสิ่ง ด้วยธรรมชาติของแมกไม้ที่เราเป็นผู้สร้างขึ้นร่วมกัน "เรารุน...บุกเบิก" บุกเบิกดินแดนพื้นที่ที่เร่าร้อนใน Sumertime ให้เป็นสวรรค์บนผืนแผ่นดิน สวรรค์ที่เราร่วมเสกสร้าง คือที่มาของการยกจิตสู่เส้นทางความเป็นอารยะ ดั่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา องค์ประธานโครงการปลูกป่าร่วมสร้างโลกสีเขียวลดภาวะโลกร้อน

โครงการนี้ ภายหลังกำหนดการผ่านไปไม่กี่วัน มีอีกหลายท่านถามมาว่ายังจะขอร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกเพิ่มได้ไหม? จริงๆ ก็ยังปลูกได้อยู่ การปลูกต้นไม้ให้รอดนั้นต้องมีหลายดีอยู่นะ เช่น

- ต้องตั้งใจดี (คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถาที่ดี)

- ต้องขุดหลุมเตรียมดินดี (จัดเป็น Zone เป็นซุ้ม เป็นกลุ่มเป็นหมู่ เป็นทิวเป็นแถว ยามมองก็ดูงาม ยามดูแลก็สะดวก)

- ต้องเตรียมไม้สายพันธุ์ต้นกล้าที่ดี ผู้รู้ทั้งหลายเข้าใจได้ว่า เรา...รุ่นบุกเบิก ต่างมุ่งหมายสร้างร่มเงา ร่มธรรม ร่มอาราม ไม่ถกเถียงกันภายหลังเรื่องพันธุ์ไม้ เพราะเราตั้งใจปลูกป่าเอาร่มเอาใบ เอาให้ต้นไม้รอดทุกฤดูกาล เหมาะต่อสภาพภูมิอากาศเมืองแลงแคสเตอร์ เพราะก่อนหน้านั้น 1 ปี วัดเราปลูกโพธิ์ ปลูกไทรไปกว่า 60 ต้น ไม่สู่หนาวในท้องถิ่น (ขออภัยเจ้าภาพปีที่แล้วนะ โพธิ์และไทรตายหมดเลย)

- ต้องมีแหล่งน้ำดี ที่ตั้งวัดใหม่ของเรานั้น เป็นพื้นที่เคยทำเกษตรกรรมาก่อน มีน้ำบาดาลสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ จึงไม่เป็นความกังวัลใจเรื่องแหล่งน้ำ (แต่กังวลใจเรื่องค่าไฟฟ้า ยิ่งปลูกมากยิ่มมีค่าดูแลรักษามาก อันนี้ญาติโยมต้องเข้าใจ โครงการปลูกป่า ก็คือโครงการรักษาป่า โครงการพิสูจน์ความมั่นคงศรัทธาต่ออุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของ เรา...รุ่นบุกเบิก) นี้คือที่มาของโครงการปลูกสน 100 ต้น ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวาระดิถี "มาฆปุรณมีบูชา" ปีพุทธศักราช 2564

ส่วนสำหรับการเตรียมพื้นที่รองรับบุญของท่านผู้มีจิตใสใจศรัทธานั้น เบื้องต้นทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นสนไว้ 2.5 เอเคอร์ ตอนนี้ปลูกกันแรงลมไว้ทางด้านทิศตะวันตกไป 3 แถว เพราะ 90 เปอร์เซ็นต์ ลมมาทางทิศนี้

และเช่นกันวันนั้นได้ปลูกทางทิศตะวันออกไป 3 แถว ตอนแรกว่าจะปลูกเพียง 2 แถว พอดีวันนั้นมีผู้คนมาร่วมบุญปลูกต้นไม้เยอะมาก อาจเป็นด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อ ดร.พระมหาจรรยา เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เมือง Pomona และบารมีท่าน ดร. พระครูพิศาลธรรมจารี วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร เมือง Sun Valley ได้เมตตากรุณาต่อวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดบ้านไกลในชนบทซานเมืองของมหานคร Los Angeles

ดังนั้นที่ถามมาว่ายังเป็นเจ้าภาพปลูกร่วมได้อยู่ไหม? คำตอบก็คือ "ปลูกได้อยู่จ้า" จะปลูกทางด้านทิศเหนือ ส่วนช่วงกลางๆ ของพื้นที่นั้นกันไว้สำหรับสร้างพระอุโบสถในภายหน้า ส่วนทิศใต้ให้เป็นทางเข้า ถ้าสามารถเดินทางไปปลูกด้วยตนเองได้ยิ่งดี ถ้าส่งเช็คไปทำบุญก็ตามรายละเอียดที่แสดงไว้เบื้องต้น ฯ Payable to : Buddhist meditation Society เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535 Tel: (661) 946-3335 และ (562) 249-3789


ขอบคุณศรัทธาที่ร่วมบุญ

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายต้นสนจ้า ผลบุญที่ทุกท่านร่วมสร้างครั้งนี้ ขอให้ประสบผลสำเร็จ ขอให้เจริญรุ่งเรือง สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการ ด้วยเทอญ รูปขอจำเริญพร


ขอบคุณ บุญทาน ท่านแบ่งปัน
ร่วมกัน ค้ำจุน หนุนส่งให้
ร่วมแรง แข็งขัน ปันน้ำใจ
ปลูกไม้ ไว้ชม เป็นร่มเงา ฯ

ร้อยต้น สนงาม ตามตั้งใจ
ปลูกไม้ ร่วมต้น คนลือเล่า
ผลบุญ หนุนชู อยู่ยืนยาว
บรรเทา โลกร้อน ให้ผ่อนเย็น ฯ

บุญเป็น สะพาน ธารน้ำใจ
บุญเป็น สายใย ไกลทุกข์เข็ญ
บุญเป็น ความสุข ทุกเช้าเย็น
บุญเป็น ทรัพย์เลิศ ประเสริฐเอย ฯ

สัปดาห์นี้ก่อนจากกัน ขอแจ้งกำหนดการจัดงานประเพณีบุญสงกรานต์ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ประจำปีพุทธศักราช 2564 มีกำหนดการไว้ที่ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ที่ 17 - 18 เมษายน ศกนี้

- บุญพิธีสรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย

- บุญก่อพระเจดีย์ทรายย้อนยุค

- บุญสนุกสอยดาวสงกรานต์ Festival

- บุญไถ่ถอนที่ดินสร้างวัด

- บุญตักบาตรปัจจัยทิพย์สูงค่า

- บุญรักษาสืบครรลองใส่ชุดผ้าไทย

- บุญยิ่งใหญ่ปิดทองลูกนิมิตสถิตมั่นคงอริยทรัพย์