ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรยอดแห่งบุญแห่งทาน

ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้เจริญในธรรม ทั้งหลาย วันนี้ขอแจ้งถึงปัญหาเรื่องวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนอุณหภูมิสูงตามที่มีรายงานข่าว ทางวัดจึงอยากสร้างแทงค์น้ำเพิ่มขึ้นอีก 1 ใบ เพื่อสำรองน้ำไว้ป้องกันการขาดแคลน คือปัจจุบันต้องทราบว่าวัดเราใช้น้ำบาดาล บางทีวันไหนไดร์โว่ไม่ทำงานน้ำที่เก็บไว้ในแทงค์ก็ไม่พอใช้ การจ่ายน้ำส่งไปรดน้ำต้นไม้ก็ต้องหยุด การที่ได้มีผู้รับทราบปัญหาวัดขาดแคลนน้ำ ก็ได้รับการตอบรับมาจากท่านผู้มีจิตศรัทธาหลายท่าน ปวารณาช่วยเป็นเจ้าภาพสร้างแท้งน้ำถวายให้วัด เบื้องต้นได้ซ่อมบำรุงและได้น้ำกลับมาใช้ได้ปกติแล้ว

จึงขอเจริญพรวันนี้น้ำดื่มน้ำใช้มีสะภาพคล่อง หลังจากมีเรื่องต้องจ่ายค่าน้ำ/ค่าซ่อมบำรุงไป $390 USD ประเทศนี้ ไม่มีเงิน น้ำไม่ไหล ไฟไม่มา เทวดาไม่ปลื้ม ท่านผู้มีจิตศรัทธาทำบุญค่าน้ำ ค่าไฟ ขอให้รวย ๆ การเงิน การงาน ความรัก มิตรบริวาร การติดต่อปนะชาสัมพันธ์ ธุรกิจการค้า การพาณิชย์ ขอให้มีสะภาพคล่อง ทุกประการด้วยเทอญ สาธุ


รายนามเจ้าภาพร่วมถวายแท้งค์น้ำ

โดยโยมแม้วได้บอกบุญกับเพื่อนๆ และได้รวบรวมปัจจัยทั้งหมดถวายให้วัดเพื่อนำไปจัดประโยชน์สร้างแท้งค์บรรจุเก็บน้ำไว้ใช้ให้อุดมสมบูรณ์ป้องกันปัญหาการขาดแคลนนำกินน้ำใช้ต่อไป เจ้าภาพกอปรด้วย ดังนี้

ครอบครัว ตุลาภรณ์ (โยมแม้ว $2,500), คุณสิทธิ วงศ์ษาโรจน์ $500, ครอบครัวคุณอนุพงศ์ $200, คุณหญิง Patcharin $100, Hong Family $50, คุณ Joy Maikeo $50, คุณ Susan Wong $50, คุณ Pearl คุณFern $40, คุณโจอี้ คุณแมว $25, คุณเต๋า $20, หลวงตาเพ้ง $1,300, ณ ปัจจุบัน รวมยอด $4,835 USD

ตามที่แจ้งไปทางสื่อต่างๆ นั้น ได้มีผู้โอนเข้าบัญชีมาหลายท่าน โดยบริจาคท่านละ $50 บ้าง $100 บ้าง เป็นจำนวน 2-3 ดอลล่าร์ ตอนนี้กำลังประสานปยังบริษัทเพื่อสอบและเทียบราคาได้ข้อสรุปอย่างไรจะนำมาแจ้งให้ท่านสาธุชนทราบในกาลต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างแท้งน้ำถวายวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ ขอเชิญร่วมบริจาคได้ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7859 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789

อีกประการหนึ่ง เบอร์โทรศัพท์ของหลวงพ่อเจ้าอาวาส 562-249-3789 สามารถโอน Zelle ได้หรือเขียนเช็คส่งไป Payable to BUDDHIST MEDITATION SOCIETY ซึ่งเป็นชื่อที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี จดทะเบียนไว้ ขออนุโมทนา สาธุ

ขอน้อมรับศรัทธาและอนุโมทนาท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่กรุณา ช่วยเหลือแบ่งเบา ภาระที่พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบวัดทั้งระบบ ในนามวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี อาตมภาพขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องกราสร้างแทงค์น้ำถวายให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนวัด มา ณ โอกาสนี้

และขอเจริญพรมวลชนศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ตั้งแต่ "ทศพร" กัณฑ์แรก ถึงกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ เป็นเจ้าภาพ อาตมาจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์สุดท้ายสรุปจบครบ 13 กัณฑ์ ก็ขอเชิญไปร่วมบุญกันกับคณะศรัทธาที่รับเป็นเจ้าภาพต้นประธานหลัก ได้โดยพร้อมเพียงกัน เริ่มต้นแสดงธรรมกัณฑ์ "ทศพร" แรก ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 และทุกวันอาทิตย์ตลอจนถึงออกพรรษา

อนึ่ง เข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ถ้าโชคดีอาจได้มีพระภิกษุมาร่วมจำพรรษานี้ด้วย 5 รูป

พิธีทำบุญเข้าพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ชาวบ้านมีการถวายภัตตาหารเข้าหรือเพล พร้อมเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นแด่พระสงฆ์เรียกปัจจัย 4 เช่น ไตรจีวร ข้าวสารอาหารแห้ง บำรุงส่งเสริมหรือซ่อมแซอมเสนาสนะวัด ยารักษาโรค เป็นต้นฯ

เรื่องปัจจัย 4 เป็นเรื่องปกติการทำบุญให้ทาน ให้ดีถวายสิ่งที่จำเป็นเช่น การถวายน้ำดื่มน้ำใช้ไว้ในพระพุทธศาสนา ถือเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก บุญจากการถวายน้ำแด่พระภิกษุนี้ ดลช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไปเกิดเป็นเปรตให้พ้นจากทุกข์

ดังนั้น ให้เราปลื้มปีติเถิด ที่จะได้ทำบุญค่าน้ำ ถวายน้ำฉัน-น้ำใช้ให้กับวัดเถิด เพราะการถวายน้ำเท่ากับเราต่อชีวิตให้พระภิกษุ - สามเณร ซึ่งเท่ากับต่อชีวิตให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไป

....ความสุข อยู่ที่ใด ไหนก็สุข

...ไม่มีทุกข์ กับใคร ในโลกหล้า

...ยิ้มส่งสุข สุขสะท้อน ย้อนกลับมา

....สร้างคุณค่า พาสุขสันต์ ปันสุข เอย ฯ

....รูปขอจำเริญพร....