ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรบุญขนทรายเข้าวัด

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย สงกรานต์ปีนี้พร้อมใจขนทรายเข้าวัดกันเถอะ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย กำหนดจัดบุญสงกรานต์ประจำปี 2564 ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 17 - 18 เมษายน ศกนี้ รวม 2 วัน การขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นบุญก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา ว่ากันจริงๆ แล้ว ในประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่มีวัดไหนทำบุญขนทรายเข้าวัดเป็นจริงเป็นจังสักวัดนะ อาจด้วยเหตุปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น :-

พื้นที่ตั้งวัดคับแคบไม่มีลานบริเวณจัดงานพิธีเพียงพอ คือส่วนมากซื้อบ้านทำวัด ทำเป็นอ๊อฟฟิต เป็นสำนักงาน มีพื้นที่พอเป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุ พอมีที่บำเพ็ญบุญบ้างเล็กน้อย มีที่จอดรถหน้าบ้านได้ 3 คัน 5 คัน การมุ่งเน้นจัดงานประเพณีจึงไม่เป็นการโดดเด่นสักเท่าใด เห็นมีทำอยู่บ้างพอเป็นการรักษาประเพณี เพราะถ้าขนทรายเข้าวัดมากไปก็เป็นปัญหาว่าจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหน การก่อสร้างก็ไม่มี บุญพิธีนี้เลยไม่มีความจำเป็นในภูมิภาควัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาสักเท่าใด

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เป็นวัดใหม่ที่ตั้งขึ้นเป็นวัดไทยแห่งแรกในเมืองแลงแคสเตอร์ มีพื้นที่ 20.26 เอเคอร์ เป็นทุ่งโล่งกว้าง มีที่จอดรถได้เป็น 2-3 ร้อยคัน มีงาน Outdoor Ceremony มีงานกลางแจ้งตามมาตรการของรัฐได้ อีกมางวัดเรามีนโยบายพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ใช้สอยให้สะอาด สะดวก สงบร่มรื่น เป็นรมณียสถาน เพื่อให้เป็นสถานที่ที่น่าเดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นขนทรายเข้าวัด ขนดินหินกรวด ขนอิฐปูลานบุญลานธรรม การปลูกต้นไม้ เป็นไม้ดอกไม้ประดับล้วนมีความจำเป็นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ปัจจุบันได้เริ่มลงมือทำตามเท่าที่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาได้ ระยะเวลา 1 ปี ที่ทางวัดเราก่อตั้งขึ้น ได้ปูอิฐตามจุดต่างๆ ไปแล้วมากกว่า 3 พันตารางฟุต นับเป็นพาเลทก็น่าจะอยู่ที่ 20 พาเลท ๆ หนึ่งก็มี 168 ก้อน ฉะนั้นบุญสงกรานต์ปีนี้จึงมีนโยบายทำบุญขนทรายเข้าวัด เบื้องต้นก็จะฟื้นฟูประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย ให้เป็นจุด Check In ให้อลังการด้วยอาศัยประเพณีที่มีมายาวนาน การขนทรายเข้าวัดจะเป็นความงดงามทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี จะเป็นความแปลกใหม่ในบรรยากาศสงกรานต์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นครั้งแรกที่มีจุดเช็คอินได้สวยสดงดงาม และทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่ง อย่าลืมไปร่วมบุญขนทรายเข้าวัดกันนะ


ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย

การก่อพระเจดีย์ทรายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่อดีตกาล วัตถุประสงค์เพื่อนำเอาทรายมาใช้ทำสาธารณประโยชน์ในวัด การก่อพระเจดีย์ทรายเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งของชาวพุทธไทย - ลาว - กัมพูชา - เมียนม่า ที่ยังคงมีการสืบรักษากันอยู่

การก่อพระเจดีย์ทราย ทำกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อถึงวันกำหนดชาวบ้านก็จะนำเอาคุ เอาถัง เอากระบุงตระกร้า ใส่ทรายหาบหิ้ว บ้างก็ใส่รถเข็นไปวัด แล้วเอาไปเทกองรวมกันในที่วัดจัดไว้เพื่อก่อเป็นพระเจดีย์ ควบคู่ไปกับการทำบุญ เฉลิมฉลองสงกรานต์ สนุกสนานในสถานลานบุญประเพณีของวัดตลอดเทศกาลประจำปี การก่อพระเจดีย์ทราย เป็นการทำบุญศาสนาของชาวบ้าน โดยการมีวัดเป็นจัดนัดพบ (ปัจจุบันเราใช้ศัพท์ว่า Check In) ที่สำคัญ เป็นการได้มาร่วมกันบริจาคเพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนา อีกทั้งสร้างอุปนิสัยด้านการบริจาค และสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่ผู้คนในชุมชนนั่นเอง


อานิสงส์การก่อพระเจดีย์ทราย

ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถาตอนอรรถกถาเถรคาถา ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการก่อเจดีย์ทรายเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ มีอานิสงส์ถึงกับว่า ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทวีปทั้ง 4 มีเมืองใหญ่เมืองน้อยเป็นบริวารอันประมาณไม่ได้ เสวยราชสมบัติมาก ก็ด้วยอานิสงส์ก่อเจดีย์ทรายถวายแท้แน่นอน นอกจากนี้ยังเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่จะปลูกฝังความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและความสามัคคีให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป คือ

1) สอนให้รู้คุณวัดซึ่งเป็นสถานที่อบรมสั่งสอนศีลธรรม รู้คุณพระสงฆ์ผู้รักษาวัตร และอาราม การที่เศษดินเศษทรายจากวัดติดรองเท้าเราออกไปทั้งๆ ที่เราอาจไม่มีเจตนาแต่ก็ถือว่าต้องชำรพหนี้สงฆ์

2) สอนให้มีหิริ - โอตตัปปะ การเกรงใจความชั่ว ระอายกลัวต่อบาปกรรม

3) สอนให้เห็นคุณค่าของบุญประเพณี เห็นคุณค่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม

4) เป็นการสร้างความคุ้นเคย และสามัคคีให้เกิดแก่หมู่ญาติพี่น้องคนในชุมชน และพระภิกษุสงฆ์ ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน

5) ทำให้ใจผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยการก่อพระเจดีย์ทรายน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

เพราะฉะนั้นการก่อพระเจดีย์ทรายจะให้ได้อานิสงส์มาก เราต้องมีความตั้งใจว่าจะก่อพระเจดีย์ทรายนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา และสังฆบูชา และนึกน้อมไปว่าทรายที่เราขนเข้าวัดนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานพระศาสนาได้อีกต่อไป อีกทั้งเป็นการชำระหนี้สงฆ์ และชำระบาปเวรในอดีตชาติ ด้วยการก่อพระเจดีน์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา และพระพุทธศาสนาจะได้รับการดูแลรักษาไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาเป็นที่สุด รูปขอจำเริญพร

ถ้าส่งเช็คไปทำบุญก็ตามรายละเอียดที่แสดงไว้เบื้องต้น ฯ Payable to : Buddhist meditation Society เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535 Tel: (661) 946-3335 และ (562) 249-3789