ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรเมื่อวานที่ไม่อาจหวนคืน

เจริญพรญาติโยมพี่น้องเราทุกท่าน ดูว่าธรรมวันนี้อารมณ์ธรรมของหลวงพ่อเตือนให้กล่าวถึงเรื่อง โอกาส โอกาสดี ๆ หลาย ๆ อย่างที่เราปล่อยให้มันหลุดลอยไป บางทียังนึกเสียดายกับโอกาสดี ๆ เหล่านั้นที่ได้ผ่านเข้ามาในจังหวะชีวิตของเรา แต่แล้วมันก็ผ่านไปเปล่าโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเลยแม้แต่น้อย ซึ่งภายหลังก็เข้าใจได้ว่า ไม่ว่าจะเหตุผลใด มันไม่สามารถกลับมาหาเราได้อีกแล้ว


- อายุได้มาฟรี ๆ ส่วนความดีเราต้องลงมือทำเอง และต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะวันนี้จะเป็นเมื่อวานของวันพรุ่งนี้ แล้ววันนี้ของพรุ่งนี้ก็จะไม่สามารถหวนกลับคืนมาได้อีกแล้ว

- โอกาสมอบให้กันได้เบ็ดเสร็จ ส่วนความสำเร็จต้องขึ้นกับความสามารถของตนเอง หน้าที่อันควรใด ๆ ของเรา ที่ควรกระทำต่อใคร ๆ ถ้ายังไม่ได้ทำหรือได้พยายามทำแล้วแต่ยังไมสำเร็จก็อย่าพึ่งไปท้อ แม้ว่าโอกาส เวลา และเมื่อวานที่ผ่านไปแล้วก็ตาม ท่านทั้งหลายจงตั้งใจกระทำหน้าที่นั้น ๆ ให้ดีต่อไป

อย่าปล่อยโอกาสดี ๆ ให้ลอยนวล

ตราบใด แผ่นดิน ไม่สิ้นน้ำ
ตราบนั้น ฟ้าย้ำ ไม่สิ้นฝน
ตราบใด น้ำหลั่ง ฝั่งสายชล
ตราบนั้น ดินโคลน ปนเปื้อนคลอง ฯ

ตราบใด คนดี ไม่ท้อแท้
ตราบนั้น มีแต่ คนยกย่อง
ตราบใด คนดี มีธรรมครอง
ตราบนั้น โลกต้อง ป้องคนดี ฯ

ตราบใด ที่ใจ ยังฝันใฝ่
ตราบนั้น คงได้ ไปถึงที่
ตราบใด โลกไม่ สิ้นคนดี
ตราบนั้น โลกมี ความร่มเย็น ฯ


คำตอบมีในใจของทุกคน

การปฏิบัติธรรม คือการเข้าใจหน้าที่ของตน ๆ เมื่อเข้าใจสิ่งเล็ก ๆ ในใจของตน เรื่องใหญ่ ๆ มีในสรรพสิ่งใด ๆ ก็จะมีคำตอบเกิดขึ้นในใจของเราทุกคน ไม่เชื่อต้องลองเอาไปพิสูจน์ดูกันเอง ลองทบทวนถึงคำพูดที่กล่าวไปแล้ว ถูกกล่าวออกมาแล้ว ดูว่ามันจะเป็นนายเรา คือเราเป็นทาสของคำพูดที่กล่าวออกไปแล้วนั้น

"จริง ๆ อย่าพูดสักแต่ว่าพูด" ใช่ว่าสรรพสิ่งไม่ควรยึดมั่น เพราะสิ่งที่ควรยึดก็ต้องยึด เพราะถ้าไม่ยึดหลักความจริง คำพูดที่ว่าสักแต่ว่าพูดนั้นก็ไม่เป็นสัจจะวาจาได้ "ต้องยึดคำสัตย์คำจริง" นั่นคือสิ่งควรยึด

- บางท่านมาตั้งคำถาม ถามไม่ต้องการคำตอบ นี้เป็นสักว่าถาม ถามจนฟุ้งซ่านรำคาญ คำถามที่เรียกว่า ขว้างหินตามทางไปเลื่อย ๆ นี่คำตอบมีในใจของผู้ถาม

- ส่วนคำถามที่ต้องการคำตอบ เท่าที่หลวงพ่อสังเกตก็จะเป็นคำถามที่ปนปัญหาอุปสรรค หรือกำลังมีความทุกข์เรื่องนั้น ๆ หรือบางทีต้องการคำแนะนำ ต้องการความรู้เรื่องนั้นว่าต้องทำอย่างไร แบบไหน เป็นต้น เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ ไม่เหมือนคำถามแรก "น่าเบื่อ ฮึ ฮึ แต่ก็ไม่เบื่อหรอก"

"เมื่อวานที่ไม่อาจหวนคืนได้ ฉันใด หินที่ถูกขว้างหรือลูกธนูที่ถูกยิงออกไปแล้ว คำพูดที่หลุดจากปาก (โดยไม่ยั้งคิด) โอกาสที่หลุดลอยไปโดยไม่ได้ไขว่คว้ามาให้เป็นประโยชน์ตน และเพื่อเป็นประโยชน์ท่าน ประโยชน์โลกนั้น สุดท้ายเวลาที่ผ่านเลยไปแล้วก็มิอาจหวนคืนกลับมาดั่งสายน้ำที่ไหลเลยผ่านไป ฉันนั้น"

ช่วงนี้แคลิฟอร์เนียเราเป็นช่วงที่อากาศเริ่มทวีความร้อน การพิจารณาความร้อนให้เกิดธรรม มองได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นความร้อนภายนอก - และส่วนที่เป็นความร้อนภายใน ความจริงร้อนกายก็ว่าร้อนจริง แต่ร้อนใจนั้นร้อนยิ่งเกิดจะทนไหว

ข่าวเรื่องโควิด 19 ทำเอาเดือดร้อนไม่เป็นการทำอะไร บางท่านไม่มีแก่จิตแก่ใจทำอะไรกัน นั่งก็ทุกข์ นอนก็ทุกข์ ไปไหน ๆ ก็มีแต่ทุกข์มีแต่ปัญญา พระสงฆ์บอกสอนว่า ใจเย็น ๆ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ทุกข์ ยิ่งใจของเรายิ่งเข้าไปรับไปแบกเอาความทุกข์ มันก็ยิ่งจะเพิ่มทุกข์อย่างไม่มีวันผ่อนคลาย ทุกข์เกิดที่ใจ - ดับที่ใจ

เรายิ่งกลัวความทุกข์ ยิ่งกลัวปัญหา มันจะยิ่งเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มปัญหาเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น และเพิ่มความร้อนมากขึ้นทวีคูณ ดังนั้นขอให้ปล่อยเรื่องความร้อยภายนอกให้เป็นเรื่องธรรมชาติของมันไป มีเราอยู่หรือไม่ ธรรมชาติเป็นอยู่ของมันอยู่แล้วอย่างนี้ ๆ ตถตา ตถตา ตถตา

จงรักษาอุณหภูมิภายในใจของเราให้ สขุมลุ่มลึก สงบ และเย็น ปล่อยวาง ว่างเบา สบาย ๆ เกิดพลังใจทำงานอื่นหาเลี้ยงดูกันได้อีกหลายวิธี "ข้อสำคัญอย่าประมาท"

พิษโควิด ปลดปลิด กิจของสงฆ์
เคยดำรงครรลองส่องวิถี
มุขปาฐะปาฏิโมกข์ที่เคยมี
ต้องหลีกลี้หลบเลนเว้นประชุม ฯ

การประชุมสงฆ์ลงอุโบสถสดับฟังพระภิกษุปาฏิโมกข์ได้เว้นมาหลายเดือน ด้วยมาตรการทางกฎหมาย ให้รักษาระยะห่างกัน 6 ฟุต มาตรการห้ามธรรมชาติมนุษย์ได้ไม่ทั้งหมดหรอก พิจารณากันเป็นเรื่อง ๆ ไป ด้วยองค์ประชุมสงฆ์ในการลงอุโบสถนั้น ตามพระบรมพุทธนุญาตต้องกระทำโดยหัตถบาท

แต่ที่กล่าวไว้ในมหาประเทสนั้นก็จัดว่าสามารถอนุโลม หรืออนุวัติได้ตามบ้านเมืองหรือรัฐาธิปัตย์นั้น ๆ ได้อยู่ อย่ากังวลใจหรือกลัวมากเกินไป เพราะมิฉะนั้นจะพลาดในสิ่งอันควรแก่โอกาส "เพราะเมื่อวานไม่อาจหวนคืนมาให้เราได้สร้างบารมี

- เวลา คือโจทย์และคำตอบ

- เวลา คือเครื่องพิสูจน์เจตนา

- เวลา คือเครื่องมือของอิทธิบาทธรรม


พระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7859 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789 ขออนุโมทนา สาธุ รูปขอจำเริญพร