ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรเงาไม้ สู่ เงาธรรม

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย อะไรคือพระพุทธศาสนา เริ่มต้นจากตรงไหน และจะจบตรงไหน จบอย่างไร ? "และเราอยู่ตรงไหนของคำว่า พระพุทธศาสนา" ละครทุกฉากทุกบทแสดงมีเริ่มต้น และต้องมีบทสุดท้าย ทุกชีวิตก็เป็นเช่นนั้น พระพุทธศาสนาหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเราก็ยกขึ้นหิ้งบูชา มีไว้เพื่อสักการะ เช่นนั้น เพียงนั้นหรืออย่างไร ?

หลวงพ่อกำลังพยายามจะบอกสิ่งรู้ตามภูมิรู้และสิ่งที่หลวงพ่อเข้าใจนะ ส่วนผิดถูกก็นำไปคัดกรองกันอีกที พระพุทธศาสนาคือการลงมือทำงาน สิ่งที่สัมผัสได้ด้วยหยาดเหงื่อที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความคิด และสติปัญญา ความอุทิศตนเสียสละอย่างเต็มกำลังเท่าที่จะสามารถมีแรงสู้ คือ มโนปณิธานที่จะปฏิบัติรักษา และส่งต่อไปสู่อนาคตถึงลูกถึงหลานทุกคน ทุกเชื้อชาติชนชั้นทุกภาษา ในนามพระพุทธศาสนาที่ปลูกฝังคุณธรรมลึกลงไปในหัวใจของทุกคน คือพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อเข้าใจ และสิ่งที่หลวงพ่อกำลังทำอยู่ทุกวันนี้นี่แหละคือ "พระพุทธศาสนา"


เงาไม้ สู่ เงาธรรม

จากสิ่งเล็ก ๆ ที่ตั้งใจ การรุกคืบโครงการปลูกไม้ให้ร่มเรา ในฤดูกาลนี้ปลูกต้นไม้ไปกว่า 50 - 60 ต้นแล้ว ต้นไผ่ตรง / ไผ่สีทอง 14 ต้น ปลูกทิศมงคลตะวันออก กว่า 10 ต้นรอดแล้ว (มั่ง) ทอดยอดใหม่เขียวขจีเป็นทิวแถว ต้นที่ญาติโยมลูกหลานหามาให้อีกนับ 10 ต้น ไม่ทราบว่าชื่ออะไรบ้าง แรก ๆ เขาบอกไว้นานไปก็ลืมแล้ว ชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ค่อยเข้าสมองหลวงพ่อเอาซะเลย มี Apricots 2 ต้น มี Cherry 5-6 ต้น มีต้นทับทิม มีต้นหม่อน เกิบ 20 ต้น ต้นไทร 10 ต้น ต้นโพท้องถิ่น 5-6 ต้น โดยกระจายปลูกไปทางด้านหลัง ด้านหลังเราก็ได้เริ่มกันแล้ววันนี้ มีระบบน้ำหยดรอบ บอกได้คำเดียวกันว่า “เราจะสร้างวัดประกาศให้โลกอนุโมทนาบุญใหญ่กับร่มไม้เราธรรมของเราที่มีเป็นปณิธานอย่างเต็มกำลัง" - เราจะร่วมสร้างความฝันและฟันฝ่าอุปสรรคความลำบาก

- เราจะร่วมปักหลักพัฒนาอย่างหนักเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นป่าไม้ให้ร่มเงา

- เราจะร่วมใจปลุกเร้าให้เข้าใจเจตนารมณ์และอุดมการณ์

- เราจะร่วมใจสร้างสรรค์งานพระพุทธศาสนาให้ดำรงศีลธรรมสู่ชุมชนสังคม

- เราจะร่วมใจสร้างค่านิยมให้คนทั้งโลกรู้คุณค่าอเนกอนันต์ของพระพุทธศาสนา

ขอขอบคุณอนุโมทนา คุณแม่แอนนา คุณน้องปิ๊ก คุณน้องปุ๊ก เอาต้นไม้มาปลูก (เป็นต้นมะเดื่อ) และเอาข้าวมาเลี้ยงไก่ แล้วใส่ใจช่วยปลูกต้นหม่อน ด้านหลังอีก 10 ต้น ฝ่าร้อนอย่างไม่ย่อท้อ และขออนุโมทนาเจ้าภาพที่ถวายพันธุ์ไม้มา คือครอบครัวนายช่างชาตรี เชยเอี่ยม ผู้เป็นช่างสร้างศาลาซุ้มเสมาเศรษฐีให้วัด ปลื้มในผลงานและบุญทานเพื่อให้ร่มเรา ดีใจได้ปลูกต้นไม้ แต่ไม่ปลื้มค่าไฟฟ้าเลย ค่าไฟเพิ่มขึ้นสูงตามมาด้วยจ้า ใครมีโอกาสแวะมาหยอดตู้บริจาคด้วยนะ


เงาไม้เงาบุญอบอุ่นใจ

เงาไม้ที่เราร่วมกันปลูกไว้ก็ไม่ทราบจะให้ร่มเงาเราทันหรือไม่ แต่เงาบุญเงาธรรมเงาแห่งการกระทำกรรมดี เป็นเงาที่คิดถึงทีไรจิตใจร่มเย็น ญาติโยมพากันมาวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ พากันชมว่าบริเวณภายในวัดท่านร่มรื่นร่มเย็นดีจัง ข้างนอกออกไปนี้ โฮ้ !! ร้อนมากเลยคะท่าน

ต้องขอขอบคุณคนที่เขาอยู่มาก่อนนั้นแหละ กว่าจะเป็นร่มเงาขนาดนี้เขาใช้เวลา 20 - 30 ปี ส่วนที่หลวงพ่อทำวันนี้ คนที่อายุ 70 ปี ขึ้นไป ท่านปลูกเอาบุญเพื่อสร้างคุณค่าต่อโลก เมื่อไม้โตไปเบื้องหน้ามีร่มเงา ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับอนุชนลูกหลาน และนี้น่าจะเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดโดยศรัทธา คือคุณค่ายิ่งของคำว่าพระพุทธศาสนา สาธุ :-

- ได้ทำบุญร่วมชาติ

- ได้ตักบาตรร่วมขัน

- ได้ปลูกต้นไม้ร่วมต้น

- ได้สร้างกุศลร่วมกัน

- ได้แบ่งปันร่มเงาให้บรรเทาแดดร้อน

- ได้ปลูกสร้างอนุสรณ์ไว้สืบคำสอนพระพุทธเจ้า

- ได้ปลูกสร้างร่มเงาให้สุขเกิดขึ้นในใจ

สาธุๆ อนุโมทนามิ ทำบุญให้ครบถ้วน อย่าลืมชวนกันมาปลูกต้นไม้นะจ๊ะ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีเป็นพื้นที่รองรับบุญใหญ่ บนพ้นที่ กว่า 20 เอเคอร์ พระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่อสู้กับลัทธิความเชื่ออื่น ๆ มากมาย อีกทั้งต้องผจญเผชิญกับทิฏฐิของแต่ละกลุ่มปรัชญาอีกมากมาย ที่ปราชญ์สรุปได้ไว้ 62 ความเห็น พูดผ่าน ๆ ตามที่เห็นพอจะเป็นไปได้ แต่จะให้เข้าในรายละเอียดก็ต้องเปิดพระไตรปิฎก ปาฐกถากันเป็นข้อ ๆ เพื่อสืบต่อตั้งหลักให้ถูกทาง พุทธบุตรต้องไม่ทอดธุระการศึกษาพระไตรปิฎก และจะสำเร็จไม่ได้เลยหากมิได้รับการสนับสนุนจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนญาติโยมผู้ให้การอุปถัมภ์ภัตตาหารเช้า - เพล เพราะนั้นเปรียบดังเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสายใยให้กำลังพระพุทธศาสนาให้มั่นคง

- ทุกครั้งที่เราไหว้กราบ เราจะทราบว่าใจเราเบาหรือหนัก

- ทุกครั้งเราแสดงความเคารพรัก เราจะพบความสุขประจักษ์สลักจิต

- ทุกครั้งที่เราสำรวมสตินึกคิด เราจะมีชีวิตที่ราบรื่น

- ทุกครั้งที่เรามีสติรู้ตื่น เราจะมีอายุยืน วรรณะ สุขะ พละผ่องใส

- ทุกครั้งที่เราน้อมรับพระธรรมนำใจ เราจะพบความยิ่งใหญ่อย่างทรงพลัง

- ทุกครั้งที่เราไม่ประมาทพลาดพลั้ง เราจะมีสตังค์เติมกระเป๋าไม่เศร้าโศก

- ทุกครั้งที่เรากราบไหว้จะมีโชค เราจะหมดทุกข์หมดโศกหายโรคหายภัย

สาธุ ๆ อย่าลืมนะเมื่อใดที่เรากราบไหว้บูชาสักการะพระพุทธปฏิมา ทุกคราที่เราสักการะกราบไหว้ บุญเกิดทุกครั้ง กุศลเกิดทุกครั้ง จ้า น้อมกราบไหว้สักการะด้วยจิตเลื่อมใสเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่สืบไปเบื้องหน้า ร่วมด้วยช่วยกันรักษาไว้ซึ่งธรรมจริยาในปัจจุบันสมัย เพราะปัจจุบันคือเหตุปัจจัยสู่อนาคตที่งดงาม บุญก็ปรากฏ ยศก็ลือชา ผลด้วยการที่เราตั้งจิตไว้ในบุญ กุศลจะรักษาอารยะของเราไว้ในดวงจิตทุกครั้ง เอย ฯ

บุญใสงาม ก่อกำเนิด เกิดที่ใจ

ทุกคนได้ ตั้งสัจจะ อธิษฐาน

ด้วยศรัทธา บุญอุทิศ จิตเบิกบาน

ร่วมบุญทาน ถวายเพล เป็นนิตย์เอย ฯ

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H, Lancaster CA 93535 - 7849 Tel: 661-946-3335, 562-249-3789 มีโอกาสขอเชิญแวะมาเยี่ยมเยือนด้วยนะ ขอเชิญบริจาคพันธุ์ไม้ในโครงการ Love let’s go green (ก้าวไปด้วยกันสร้างสรรค์โลกสีเขียว) วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกของเมืองแลงแคสเตอร์ ขออนุโมทนา ๆ รูปขอจำเริญพร