ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรความตาย : มัจจุราชที่อยู่ใกล้ตัว

อันความตาย ซ่อนอยู่ใน กายสังขาร
อยู่ชั่วกาล คืนวันซ่อน นอนหลับไหล
ซุกซ่อนตัว เกลือกกลั้วใน กายกับใจ
หลบไปไหน บ่ฮ่อนพ้น จนกว่ายอม ฯ

อันความตาย อยู่ใกล้ตัว มัวประมาท
มัจจุราช คอยตามติด อยู่ชิดพร้อม
เหมือนดังเงา เฝ้าตามดู รู้ออมชอม
เมื่อเรายอม ก็สลาย ตายด้วยกัน ฯ

ท่านพุทธบริษัทสาธุชน ผู้มีความยินดีสนใจในธรรมทุกท่าน เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 22 มกราคม เมื่อวานที่ผ่านมา ได้รับแจ้งข่าวเศร้าอย่างเป็นทางการจากหลวงพ่อ ดร. พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า แคลิฟอร์เนีย ท่านรายงานว่าพระที่วัดท่านถึงแก่มรณะภาพ ท่านได้สูญเสียพระภิกษุในสังกัดวัดพุทธปัญญา 1 รูป เมื่อวันที่ 21 มกราคม ตอนเช้า เวลา 6.05 น คือ :-

"หลวงพ่อเกาหลี Bhikkhu Chuo Bhante หรือ อมโร ภิกขุ"

ชาตะ 11 มีนาคม 1938

มรณะ 21 มกราคม 2021

สิริอายุ 83 ปี ณ วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า 1157 Indian hill blvd, Pomona CA 90767 โทร. (909) 629-1771

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมกราบถวายอาลัย น้อมส่งวิญญาณดับแสงลงอย่างสงบให้ไปสู่ภพภูมิ แห่งพระนิพพานด้วย เทอญ วิธีการน้อมส่งวิญญาณธาตุหลวงพ่อ "อมโร ภิกขุ" นั้น ในขณะที่ทางวัดพุทธปัญญา ยังไม่มีกำหนดการพิธีสวดใดๆ เกิดขึ้น ขอให้เราท่านทั้งหลายปฏิบัติสมาธิ เป็นเวลา 5 นาที ถึง 15 นาที ปฏิบัติอยู่ที่บ้าน เพียงน้อมของเราจิตระลึกถึง ท่านอมโรภิกขุ แล้วแผ่ส่วนบุญให้ท่าน ตั้งกิริยาไว้ในองค์เคารพศพพระสงฆ์ ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดีเสมอมา

และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยตามระเบียบประกาศของทางบ้านเมือง อันหมายถึงเป็นการปกป้องศิษยานุศิษย์ทุกคนให้ปลอดภัยด้วยจึงไม่มีพิธีสวดใดๆ รายละเอียดทั้งหมดทางวัดพุทธปัญญา จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ คาดว่าจะเก็บศพไว้ถึง 100 วัน ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อเป็นอนุสสติรำลึกอาลัยในการจากไปของหลวงพ่อเกาหลีอันเป็นที่รักเคารพยิ่ง เป็นต้น ฯ

ท่านทั้งหลาย ความตายเป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่ติดตัวมาพร้อมการอุบัติขึ้นของชีวิต ความตายเป็นภัยที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ขอโทษญาติโยมไว้ก่อนนะ ถ้าอาตมาจะใช้คำให้แตะหู สะดุดใจว่า เราทุกท่านทุกคนล้วนปรารถนาก้าวไปสู่ความดีงาม มีอะไรที่เราช่วยกันได้ เราท่านทั้งหลายก็ช่วยกันด้วยดีเสมอมา กิจกรรมหลายอย่าง หลายต่อหลายครั้งก็ร่วมสร้างบุญสร้างบารมีร่วมสร้างความดีกันมา กับหลวงพ่อเกาหลีของเรา กับคณะสงฆ์ของเรา กับหลวงพ่อจรรยา ของเรา กับวัดพุทธปัญญาของเรา "ฉันข้าวหม้อเดียวด้วยกันมา" ส่วนที่น้อมถวายคณะสงฆ์ท่านพิจารณาแล้ว ก็มอบให้เลี้ยงดูพุทธศาสนิกชนอย่างเป็นระเบียบเป็นธรรมเนียมด้วยความงดงามทางวัฒนธรรมและอารยประเพณี ใครช่วยอะไรได้ต้องช่วยกันต้อนนี้นะ ปรึกษาพระอาจารย์จรรยา สุทธิญาโณ คือผู้แทนหัวใจของเราทุกคน

ขอให้เราห่วงใยกันนะ โรคโควิดเรามองไม่เห็น มันอยู่ในอากาศ มันสามารถไปที่ไหนๆ ก็ได้ เราดูแลตนเองโดย รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนๆ หมั่นล้างมือ ดูแลความสะอาด ไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยง "ปฏิบัติตามที่เราทราบกันนั่นแหละ กินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ เป็นต้น

อาตมาขอยอมรับว่า ตนเองยังเป็นสามัญชนอยู่ รู้สึกเสียใจมากที่สูญเสียพระมหาเถระอันเป็นที่เคารพยิ่ง หลวงพ่อเกาหลีท่านเป็นกัลยาณมิตรกับพระสงฆ์ทุกรูป เป็นกัลยาณมิตรกับญาติโยมทุกคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรักอาตมาเหมือนลูกชาย ท่านช่วยให้คำปรึกษา ช่วยดูเอกสาร ให้กำลังใจ ให้ความรักความเมตตาต่ออาตมามากๆ แม้กระทั้งช่วยเรื่องการเงิน อาตมารู้สึกอย่างนี้ตลอดมา

บุญนี้เป็นบุญของพี่น้องทุกคน ขอให้เอาใจใส่ช่วยกันดูแล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ วัดพุทธปัญญา โดยหลวงพ่อ ดร. พระมหาจรรยาท่านเจ้าอาวาสเป็นเจ้าภาพทั้งหมด ท่านปากแข็ง ท่านจะเอาค่าใช้จ่ายมาจากไหน พวกเราต้องช่วยท่านพระอาจารย์ของเรา ช่วยวัดพุทธปัญญาของเรา ช่วยจัดการศพหลวงพ่อเกาหลีของเรา เราไม่มีเงินไม่มีมรัพย์ ก็ช่วยแรงกายแรงใจแรงศรทธา ทำเพื่ออุทิศเป็นบุญทิพย์เป็นกัลปนาผล

ความตาย....ไม่แบ่ง แยกเรื่องเพศ
ความตาย....ไม่แบ่งขอบเขต เรื่องศาสนา
ความตาย....ไม่จำกัด คืนวันและเวลา
ความตาย....ไม่รารถนา เรื่องของวัย

ความตาย....ไม่กำหนด เรื่องชนชั้น
ความตาย....ไม่สำคัญ ว่าที่ไหน
ความตาย....ไม่บอกว่า ตายอย่างไร
ความตาย....ใกล้ชิดกายใจเรา เหมือนเงาติดตามตัว ฯ


คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี น้อมส่งวิญญาณและน้อมถวายอาลัยพระมหาเถระ หลวงพ่อ เชาว์ภันเต อมโร (หลวงพ่อเกาหลี) เป็นการสูญเสียบุคลากรคณะสงฆ์อย่างปัจจุบันทันที โดยไม่มีโอกาสจะส่งเสียใดๆ ท่านจากไปด้วยอาการสงบนิรันดร์ น้อมรำลึกบูชาพระคุณด้วยเคารพ

รูปขอจำเริญพร