ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรกวีบุญ กวีธรรม

วัดทุ่งเศรษฐี มีธรรม หนุนนำส่อง
ชนแซ่ซ้อง จ้องพา มากราบไหว้
พระประธาน หลวงพ่อ เพชรมีชัย
เกียรติเกริกไกร ใสสว่าง หยั่งใจชนฯ


ใครได้มา พาให้ ใจเจิดแจ่ม
ศีลแต่งแต้ม แถมธรรม นำส่งผล
ขยันหา รักษามั่น กัลยาณ์ชน
ต่างยินยล ผลศรัทธา พามั่นคงฯ


อุ หมายถึง พากเพียร ขยันหา
อา นั้นหนา รักษาดี ไม่ไหลหลง
กะ เลือกคบ กัลยาณ - มิตร พงศ์
สะ ธำรง อาชีพชอบ ประกอบธรรมฯ


วัดทุ่งเศรษฐี ชื่อนี้ ดีงามนัก
เป็นแหล่งหลัก พักพิง อิงสุขล้ำ
หลวงพ่อเพชร มีชัย ไกวัลย์ธรรม
ประเสริฐนาม งามประวัติ วิวัฒนาฯสรงน้ำกราบขมาวันทา หลวงพ่อ เพชรมีชัย


.....@@@.....มงคลงาม ยามดี ดิถีแก้ว
สงกรานต์แล้ว ตามโฉลก ศกเปลี่ยนผัน
เย็นสายน้ำ ฉ่ำสายใจ ให้ผ่องพรรณ
วันสงกรานต์ ผ่านสายบุญ อบอุ่นใจฯ

.....@@@.....ปี..มงคล สงกรานต์ ผ่านทุกข์โศก
ปี..แห่งโชค รับคำสอน พรปีใหม่
ปี..ได้มา ไหว้หลวงพ่อ เพชรมีชัย
ปี..พร้อมใจ ได้สรงน้ำ พระปฏิมาฯ

.....@@@.....ด้วย..คุณพระ คุ้มครอง ปกป้องจิต
ด้วย..นิมิต ชีวิตงาม ความก้าวหน้า
ด้วย..หลวงพ่อ เพชรมีชัย ทรงฤทธา
ด้วย..ปัญญา ส่องสว่าง ส่องทางเดินฯ

.....@@@.....ให้..อายุ มั่นคง ทรงวรรณะ
ให้..สุขะ พลังฤทธิ์ บพิธเสริญ
ให้..อายุ อย่างน้อย ได้ร้อยเกิน
ให้..จำเริญ แจ่มจรัส วิวัฒนาฯ

.....@@@.....ให้..สมหวัง สำเร็จ เป็นอย่างสูง
ให้..นกยูง นำโชคสม ปรารถนา
ให้..ทุกอย่าง สมจิต เจตนา
ให้..การค้า การงาน นั้นรุ่งเรืองฯ

.....@@@.....ได้..ลาภยศ สรรเสริญ เจริญยิ่ง
ได้..เพื่อนจริง เพื่อนแท้ ผู้ปราชญ์เปรื่อง
ได้..เสริมบุญ เสริมวาสนา พารุ่งเรือง
ได้..ลือเลื่อง เสียงชื่อ ละบือก้องฯ

.....@@@.....ขออัญเชิญ เทพไท้ องค์เทวัน
ประทับชั้น หลั่นบายศรี มีหอห้อง
ราชพฤกษ์ ภูงาม จรุงรอง
สิบหกช่อง ส่องสู่ฟ้า พิมานธรรมฯ

หลวงพ่อไสว ชมไกร / ร้อยกรอง
7 เมษายน 2561