ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรปีใหม่ใส่ใจตนเป็นมงคลยั่งยืน

ท่านพุทธบริษัท สาธุชน ท่านผู้แสวงหามงคลสัจจะให้กับตนเองทุกท่าน 2562 พุทธศักราชใหม่ ปีนี้ การกระทำ การพูด การคิด ล้วนเป็นสิ่งมงคลที่เกิดขึ้นในตนได้ทุกวันเวลา และทุกสถานที่ ฟังแล้วไม่ใช่เรื่องยาก เพราะใจนั้นสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ ขอเพียงใส่ใจตนเองกับสิ่งที่ทำนั้นด้วยความตั้งใจ ผลสำเร็จย่อมเกิดขึ้นมอบเป็นรางวัลอันไพบูลย์ให้กับเราเสมอ (ทุกเวลา)


การคิดดี พูดดี กระทำดี เป็นมงคลยั่งยืน

คนผู้แสวงหาโชคลาภเงินทอง ต้องเริ่มต้นจากการพูดการคิดการกระทำ ไม่มีโชคลาภเงินทอง เดือนร้อนเรื่องเงินๆ ทองๆ เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้เป็นสิริมงคลได้ เรียกว่า “ปฏิสรณะกรรม”

กรรมปฏิสรณะ แปลว่า มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยที่พึ่งแยกออกได้เป็น 2 อย่าง คือ ตนและผู้อื่น พึ่งตนดีกว่าพึ่งผู้อื่น กรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราทำไว้จะเป็นที่พึ่งของเรา “ดี - ชั่ว อยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว” เวลาเป็นเงินเป็นทองนะลูก อยากมีเงินต้องไม่เกียจคร้าน


อยากมีเงิน ต้องทำงาน จึงพานพบ
อยากเรียนจบ ต้องขยัน หมั่นฝึกฝน
อยากเป็นหนึ่ง ต้องพึ่ง หนึ่งใจตน
อยากเป็นคน ต้องมีธรรม ประจำใจ ฯ

ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมอันสูงศักดิ์ พฤติกรรมภายนอก บ่งบอกถึงลักษณะของพฤติกรรมภายในใจที่ครุ่นคิด บัณฑิตหรือพาลชน จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้สนทนา การแสวงหามงคลยั่งยืนให้กับตนเอง เริ่มที่ กาย วาจา ใจ กรรมดีความซื่อสัตย์จริงใจ จะนำทรัพย์สินเงินทองมาให้ถึงหัวกระไดบ้าน ไม่ต้องเชื่อทันทีนะลูก เอาไปทดลองทำกันดูก่อน ไม่เสียเวลาและไม่เสียหาย ได้ผลอย่างไรแล้วนั้น นั่นแหละคือมหามงคลอันยั่งยืน


ทำกรรมแบบไหนดีที่จะทำให้มีโชคลาภเงินทอง

พระพุทธเจ้าอาจจะมิได้ใช้คำและภาษาแบบนี้ หากแต่หลวงพ่อไสว ชมไกร จะพยายามสื่อความหมายออกมาให้เป็นความเข้าใจร่วมกัน การที่ไม่มีโชคลาภเงินทอง การเงินติดขัดอึดอัดขัดข้อง มีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ นั้นมีได้หลายสาเหตุ ทั้งจากกรรมเก่าในอดีตชาติ และกรรมใหม่ในปัจจุบันชาติ ให้ประสบกับวิกฤตทางการเงินและการบริหารทรัพย์สินนานาประการ


สาเหตุปัญหาเรื่องวิกฤตทางการเงิน

หากมองการแก้ปัญหาแบบอริยสัจ คงมีคำตอบได้เร็ว คือ 1) มีปัญหา มีความทุกข์ 2) มีสาเหตุของปัญหา มีต้นตอของความทุกข์ 3) การระงับปัญหา การทำให้ทุกข์ดับ 4) มีหนทางแก้ปัญหา มีวิธีดับทุกข์ ดังนั้นเรื่องวิกฤตทางการเงินดูแล้วก็ไม่น่าจะยากใช่ไหม

วิธีคิดตามหลักกรรม การศึกษาถึงสาเหตุวิกฤตปัญหาทางการเงิน ตลอดถึงโชคลาภ สาเหตุนั้นเริ่มจากอดีตชาติ ตนไม่เคยสั่งสมสร้างบุญทำทาน ไม่เคยเสียสละแบ่งปันเครื่องใช้ของสอย ไม่เคยให้เงินทองข้าวน้ำแก่ใครเลย มีแต่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของๆ ตน หรือทำทานมาก็หวังผลมากมาย เช่น ความเป็นหน้าตาทางสังคม ไม่ยินดีกับการปิดทองหลังพระ ทำทานแบบมีกิเลสครอบงำตลอดเวลา บุญที่ได้จากทานนั้นจึงน้อยนิด ไม่ส่งผลมากพอที่จะให้เกิดลาภต้นผลลอย หรือรางวัลโชคลาภอะไรแก่ตน แก่บุคคลที่เป็นที่รัก


บุญวาสนาสำเร็จด้วยการให้

ได้ยินไหมคำว่า “เมื่อบุญนำพา วาสนาก็ช่วย” นักปราชญ์บัณฑิตจึงสอนให้หมั่นทำบุญ ด้วยทาน ศีล ภาวนา แล้วอุทิศให้เขาบ่อย ๆ แล้วชีวิตจะดีขึ้น ทุกครั้งที่มีการสร้างบุญ ควรอุทิศบุญ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรด้วย ข้อนี้หลวงพ่อคิดว่าจิตของผู้ให้นั้นย่อมผ่องใส

ด้วยผลกรรมพยาบาทของเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีเหมือนอย่างเรา เมื่อเขาได้อนุโมทนาบุญที่เราอุทิศไปให้แล้วนั้น กรรมย่อมเป็น “อโหสิ” (ในเชิงลึกที่ซ่อนแฝงคือ ใจของเรานั้นแหละเป็นการผูกกรรม จึงควรชำระจิตให้ผ่องใส ชำระใจให้ผ่องแผ้วแล้วจะสบายกาย - ใจ และเป็นสุขทุกคืนวัน ทีนี้บุญก็นำพา วาสนาก็ช่วย)


ปีใหม่ มงคล ก้าวไปพร้อมใจ

มงคลยั่งยืนเกิดขึ้นที่ใจ สำเร็จแล้วที่ใจเริ่ม ก้าวรับสู่ความก้าวหน้า ในพุทธศักราชใหม่ กาย วาจา ใจ ที่เคยก้าวล่วงกล่าวคำผรุสวาทต่าง ๆ ด้วยเรื่องหลายสาเหตุอันเป็นภาวะของความเสื่อมคุณธรรม ประเภทอย่างนี้มักพบเจอแต่อุปสรรคที่ขัดข้อง ให้ลูกให้หลานจงละเสีย “ปฏิสรณะกรรม สร้างกรรมใหม่กรรมดีที่นำพาให้กว้างไกลก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นมงคลอย่างยั่งยืน” กรรมใหม่ ต้องรู้ตัวทั่วพร้อม ต้องสำรวจตรวจตราตนเอง สำคัญคือเรื่องวจีกรรม การพูดจาที่ไม่ดีอย่าได้กล่าว เพราะจะไปขัดขวางโชคลาภตัวเอง


ปีใหม่มงคลเริ่มต้นด้วยภาษิตเรื่องใจ

ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น ถ้าคนมีใจชั่ว ก็พูดชั่วหรือทำชั่วตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป

ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือทำดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น


ใจดีงาม กรรมจึงเป็นบุญ

บุญเดิมเสริมส่งให้ ได้ดี
บุญยิ่งทำยิ่งทวี เพริดพริ้ง
บุญยิ่งทำก็ยิ่งมี ความสุข
บุญติดตามไม่ทิ้ง เช่นเค้าเงาตน ฯ

บาปแม้เพียงน้อยนิดนั้น อย่าทำ
จิตจักทุกข์ระกำ หม่นไหม้
หากแม้พลาดทำ รีบกลับ ตัวเฮย
ตั้งหลักใจใหม่ไซร้ เร่งสร้างความดี ฯ


รูปขอจำเริญพร