ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกร
เตรียม...?...ก่อนที่ฝนจะตก

เพราะทุกอย่างบนโลกใบนี้ยากที่จะคาดเดา

Space and time ต้นทุนที่มอบให้แก่เราทุกผู้ทุกนาม

มีอำนาจจัดการ เวลา เพราะ :-

“เวลา”

ไม่ได้หยิบยื่นสิ่งใดให้เราถึงประตู แต่ “เวลา” ได้พาสิ่งต่างๆ มากมาย พัดผ่านเข้ามาในชีวิตเรา ทั้งดี และ ร้าย.... ขึ้นอยู่กับว่า เราจะคว้าได้อะไร และใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นได้หรือไม่ “เวลา” เท่านั้น ที่จะพิสูจน์ และเปลี่ยนแปลงเรา ให้ดี.....ให้ร้าย นั้น ขึ้นอยู่ที่ “ใจเรา” จะไขว่คว้า..ฯ

ประเด็นถามว่า เตรียม...(อะไร)...ก่อนที่ฝนจะตก หลายบอกมาว่า

- เตรียมร่ม ไว้กั้นฝน เพื่อปกป้องไม่ให้เสื้อผ้าและตัวของเราเปียก

- เตรียมเก็บข้าวปลาอาหาร ไว้ในบ้าน เพื่อไม่ต้องลำบากออกไปซื้อและเป็นการสะดวกที่สุด เพราะมีทุกอย่างอยู่ในบ้าน

- เตรียมฟืนเตรียมถ่าน หรือแก๊สหุงต้ม ไว้ในบ้านให้เพียบพร้อม เพื่อหุงต้มปรุงอาหาร และตลอดถึงใช้เป็นเชื้อเพลิงในเวลาที่อากาศเย็นลงจะได้ไม่เหน็บหนาว

- เตรียมผ้าห่มกันหนาวเสื้อผ้า ไว้ก่อนถึงฤดูหนาว เพื่อซื้อได้ราคาถูกและป้องกันปัญหาขาดตลาดอาจหาซื้อได้ยาก ไม่ต้องกังวลใจเพราะอย่างน้อยมีเตรียมไว้บ้างแล้ว

- เตรียมตรวจตราบ้านมีให้เกิดปัญหาฝนรั่ว เพื่อความสุขยามที่ฤดูฝนผ่านเข้ามาจริงๆ เพราะหากฝนรั่วปัญหามากมายที่จะปะเดปะดังเข้ามา

เตรียม เตรียม เตรียม โดยประการทั้งปวง ล้วนเตรียมเพื่อตนและคนในครอบครัว ธรรมสมสมัยวันนี้เป็นประเด็นง่ายๆ กับวิธีสอนถึงความไม่ประมาท เชิญเถิดทุกท่านมาสร้างบุญสร้างกุศลโดยการทำหน้าที่ของตนๆ ให้ครบพร้อมเรียบร้อยเพื่อเติมเต็มสู่ความสมบูรณ์ที่สุดของชีวิต

วันนี้...?....ถ้าคุณรู้วันตายของคุณล่วงหน้า คุณจะเอาเวลาที่เหลือไปทำสิ่งใด

1. สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวัน

2. ทำบุญ ถวายสังฆทาน ทุกวัน

3. ศึกษาและปฏิบัติธรรม ทุกวัน

4. ดูแลตัวเองอย่างมีสติ ทุกวัน

5. ดูแลพ่อ-แม่ ทุกวัน

6. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทุกวัน

7. อื่นๆ

วันนี้สอนถึงความไม่ประมาทก็ขอฝากจบที่ปัจฉิมโอวาทคาถา ในมหาปรินิพพานสูตร คำสอนครั้งสุดท้าย หมายถึง ปัจฉิมวาจา คือ พระดำรัสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานว่า :- “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”

แปลว่า

“สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจง (ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น) ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

และอีกคาถาหนึ่งภัทเทกรัตตสูตร ว่า :-

อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง, โก ชัญญา มะระณัง สุเว, ความพากเพียรปฏิบัติธรรมเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้,


ขอความรุ่งเรืองจงปรากฏมีแด่ทุกท่าน เทอญ ขอจำเริญพร