ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรการแสดงออกบ่งบอกถึงอารมณ์

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ เข้าสู่แดนเกษมคือพระนิพพาน อันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทุกท่าน ธรรมะสมสมัยก่อนอื่นคงต้องบอกทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องน้ำบาดาลของทางวัดของเรา ว่า "หมดห่วงละ เรียบร้อยดีทุกอย่างใช้ได้ตามปรกติ"

@ อันความจริงน้ำบาดาลมิได้เหือดแห้งแต่ประการใด

@ แต่เป็นที่ระบบไฟไม่จ่ายปั้มน้ำจึงพร่อง

@ เหตุปัจจัยพิสูจน์ธรรมในใจให้ทดลอง

@ บารมีพ่อแม่พี่น้องผองศรัทธาที่มาทำบุญว่ามีต้นทุนเป็นอย่างไร

จ่ายค่า Service $120 ดีใจมาก เป็นค่าเช็คระบบทำงานของปั้ม

- ดีใจที่ไม่ต้องจ่าย $2,500

- ดีใจได้ซื้อประสบการณ์และความรู้

- ดีใจที่ได้รับความเอ็นดูจากน้ำใจผู้เลื่อมใสและศรัทธา

- ดีใจที่เห็นผู้ท่านมาร่วมบุญปวารณาเกื้อหนุนบุญทุกอย่างของทางวัด

- ดีใจได้กำจัดกิเลสอันเป็นเหตุเครื่องเศร้าหมอง

- ดีใจเห็นพุทธศาสนิกชนทั้งผองให้ความการุณย์

สาธุบุญทุกอย่างแด่...คุณแม่แอ็ด (ร้าน The Thai Restaurant) ดูแลใส่ใจเป็นธุระให้ทางวัดสำเร็จทุกอย่าง บุญรักษา และอนุโมทนาน้ำใจในศรัทธาทุกท่านจ้า

ช่วงนี้ที่เมือง Lancaster California อากาศหนาวมาก บางวันอุณหภูมิต่ำถึง 27 องศาฟาเรนไฮต์ (Degrees Fahrenheit) หรือเท่ากับ 3 องศาเซลเซียส (Degrees Celsius) ตั้งใจอยากทำวัดของเราให้เป็นอุทยาน เป็นสวนป่าสร้างความชุ่มชื่นคืนให้แผ่นดิน (Oasis of Land) ปลูกไม้ไว้ 200 ต้น ผลปรากฏว่า ....ใบและลำต้นเขียวงามมากในหน้าแล้ง ....ตอนนี้เจอภัยหนาวใบแห้งกรอบหมดเลย.... (โยมบางท่านบอกให้รีบทำกรีนเฮ้า ฮืมม... ทำไงอ่ะ ปลูกเกิบๆ 3 Acre's นะโยม เดี๋ยวมันก็ผ่านไป)

บอกข่าวเล่าบุญ ปลายเดือนนี้ลูกศิษย์นิมนต์ ชวนไปทำบุญทอดผ้าป่า ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดพุทธประทีป San Francisco ท่านผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมสร้างบุญสร้างบารมีตั้งต้นผ้าป่ากับทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีของเราไปร่วมบุญถวายร่วมสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรมกับทางวัดพุทธประทีป San Francisco โอกาสนี้ให้ติดต่อไปทางคุณก้องได้ โทร. 310-988-5845 หรือ หลวงพ่อไสว เจ้าอาวาสวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี โทร.562-249-3789 โดยให้ปวารณาตั้งต้นบุญร่วมกันที่วัดของเราได้ ไม่เกินวันที่ 28 พฤศจิกายน ศกนี้ บุญเป็นที่พึงของใจ ดีใจที่ลูกศิษย์ชวนไปร่วมบุญร่วมสร้างบารมี

อีกประการหนึ่ง จะได้แจ้งศรัทธาให้ทราบ เพื่อได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันคือ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ทางคณะสงฆ์ของเราได้ถวายปัจจัยจำนวน 50,000 เซ็น ($500) สมทบกองทุนซื้อที่ดินถวายวัดกับโครงการสร้างวัด สุชาดาธรรมจาริก กับท่านพระครูพิศาลธรรมจารี หัวหน้าสงฆ์มูลนิธิพระธรรมจาริก ลอสแองเจลีส โดยแม่ศรี ศศิญา เชียงกราว เป็นผู้แทนมอบถวายปัจจัยในวันพฤหัสฯ ที่12 ที่ผ่านมา


เตรียมตัวร่วมบุญ

- เตรียมตัวร่วมบุญ เตรียมทุนร่วมสร้างบารมี

- วันขึ้นปีใหม่ เถลิงศกพุทธศักราช 2564 นี้

- วันที่ 31 ธันวาคม ทำบุญโต้ลมหนาวและสวดมนต์ข้ามปี

- ใส่บาตรปัจจัยทิพย์นำวิถี ปีใหม่ใส่บาตร ถวายสังฆทาน

- ร่วมกิจกรรมงาน พิธีฝังเสาบอกเขตขอบขัณฑสีมา วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี

- ปักตุงช่อตุงไชยสวยสด ปักเขตสร้างพระอุโบสถพุทธสถานให้เรื่องชื่อ

ท่านสาธุชนทั้งหลาย การแสดงออกบ่งบอกถึงอารมณ์ สุข - ทุกข์ ถูก - ผิด เกิดภพนี้และพร้อมที่จะส่งผลไปยังภพหน้า บางทีบางกรรมอาจทำให้เห็นผลช้า แต่ว่ามินานให้ผลตามนิยามหลักกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ เช่นว่า กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม (กรรมสักว่าทำ - เศษกรรม) กรรมที่ทำไว้ด้วยเจตนาอันอ่อน หรือมิใช่เจตนาอย่างนั้นโดยตรง ต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่นให้ผลแล้วกรรมนี้จึงจะให้ผล

อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาไม่เคยปฏิเสธหลักกรรมและการให้ผลของกรรม วันนี้เจตนาเราท่านทุกคนว่างไว้ดีแล้ว การคิดดี พูดดี กระทำถูกต้องดีงาม ชอบธรรม อันนับเป็นไปในการสั่งสมบุญทานการกุศล ทุกคนย่อมหวังได้ในสมบัติ 3 คือ มนุษย์สมบัติ สวรรคสมบัติ พระนิพพานสมบัติ


บุญปัจจุบันสร้างสรรค์วาสนาได้ในอนาคต

มหาปทานสูตร บทว่า ปุพฺเพนิวาสปฏิสํยุตฺตา ความว่า ธรรมีกถาประกอบด้วยบุพเพสันนิวาส กล่าวคือขันธสันดานที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนจำแนกออกอย่างนี้ คือชาติหนึ่งบ้าง สองชาติบ้างอันเป็นไปแล้ว บทว่า อุทปาทิ ความว่า บุพเพนิวาสญาณของพระทศพลน่าอัศจรรย์จริง การสั่งสมอุปนิสัยย่อมเป็นปัจจัยสู่สิ่งอันพึงหวัง พระพุทธเจ้าสั่งสมอุปนิสัยแห่งโพธิญาณมานาน 4 อสงไขยแสนกัป เป็นการบำเพ็ญบารมีที่ยาวนานมาก จนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในกาลต่อมา

ดังนั้น เราอย่าพึงปฏิเสธการสั่งสมบุญ เพราะบุญเป็นสะพานข้ามพ้นความทุกข์ และบุญเป็นสะพานก้าวสู่สุขนิรันดร์ ใน San Francisco ท่านใดต้องการร่วมสร้างบุญกับหลวงพ่อไสว ขอน้อมกราบขอพรหลวงพ่อเพชรมีชัย คุ้มครองให้ปลอดภัยโชคดี ชีวิตดีการงานมั่นคง ขอความปรารถนาสัมเร็จสมประสงค์ ขอพุทธธรรมดำรงมั่งคงยิ่งยืนนานด้วยเทอญ 29 พ.ย. ศกนี้ พบหลวงพ่อที่นัดหมาย รูปขอจำเริญพร