ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกร
ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มั่นคง

เจริญพรถึงท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย หลังจากหิมะตกลงมาเต็มลานวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ สิ่งที่เหลือทิ้งไว้คือความหนาวเย็นลบศูนย์องศาเซลเซียล มาถึงปัจจุบันความเย็นก็จางคลายลงบ้างแล้ว แต่ก็นั่นแหละ โลกนี้ไม่มีอะไรแน่ ผันแปรเลื่อยไป ลำบากยากใจไม่วายเว้นวัน ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มั่นคง มีแต่ความเปลี่ยนแปลงหมุนวนไปตามกฏเกณฑ์แห่งวัฏฏจักร สรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวงตกอยู่ในกฏของความเปลี่ยนแปลง ไม่เว้นแม้แต่อารมณ์ และความรู้สึกของปุถุชนคนสามัญที่ยังเสขะบุคคลที่ต้องศึกษาธรรม เพื่อก้าวให้ไปให้งาม เพื่อยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้น ดีขึ้น เจริญขึ้น รุ่งเรืองขึ้น จำเป็นที่เราต้องทำความรู้ความเห็นเหล่านี้ เช่น

ความรู้ว่า "สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง" ถือเป็นปัจจัยภายใน เป็นองค์ความรู้ที่ต้องเรียนรู้สมมุติบัญญัติว่า สามัญลักษณะ หรือ สรรพสิ่งทั้งปวงตกอยู่ในสภาพของ อนิจจัง ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน และทุกคนทุกชีวิตต้องรู้และยอมรับอย่างไม่มีหนทางจะหลีกเลี่ยง

ความเห็นว่า "สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง" ถือเป็นปัจจัยภายใน เป็นแสงสว่างที่ต้องเห็นความจริงทั้งมวลด้วยปัญญาว่านี้เป็นสัจจะธรรม ความเห็นแจ้งในสรรพสิ่งจนเกิดความเข้าใจชัดว่า สิ่งสมมุติก็เป็นปัจจัยสำคัญ เป็นเครื่องมือให้เข้าถึงความจริงอย่างถ่องแท้ด้วยปัญญาว่าทุกสิ่ง "อนิจจัง อย่ามัวนั่งประมาท"

ความจำเป็น "พื้นฐานการปฏิบัติต่อความจำเป็น" ถือเป็นปัจจัยภายนอก โดยที่บุคคลทั้งปวงนั้นมีความรู้ มีความเห็นว่า สิ่งทั้งปวงนั้นไม่เที่ยง สิ่งที่จำเป็นที่สุดต่อการดำรงชีพ และการประพฤติตนต่อกัน จำเป็นต้องเคารพสิ่งสมมุติ เคารพศีล เคารพธรรม เคารพสิทธิกันและกัน เพื่อให้สังคมรมเย็นเป็นสุขอยู่ภายใต้กฏแห่งพระไตรลักษณ์ หรือ สามัญลักษณะ 3 คือ อินิจจัง ทุกขัง อนัตตา

อย่างเรื่องความไม่เที่ยงนั้น ไม่เป็นห่วงความรู้ ความเห็น ความจำเป็นพื้นฐานใด ๆ ในท่านผู้รู้ท่านผู้ประพฤติธรรม เพราะถือว่าผู้ประพฤติธรรมได้นำมาเป็นบทสวด นำมาเป็นบทพิจารณาอยู่เป็นประจำ เช่น บทสวดในอานาปานสติสูตร ความว่า :-

- อะนิจจานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ภิกษุนั้น ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ, จักหายใจเข้า, ดังนี้

- อะนิจจานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ, จักหายใจออก, ดังนี้

ท่านทั้งหลาย จะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปทุกลมหายใจเข้า - ออก และขณะจิต ทุกอารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงนิรันดร์ ความเปลี่ยนแปลงเป็นบ่อเกิดของศีลธรรม รากเหง้าของศีลธรรม "เรียกหิริ - โอตตัปปะ" สติ คือ สำรวม และ สำรวม คือ ระวัง ความสำรวมระวังเป็นเหตุให้เกิดสิ่งดี ๆ ที่งดงามอย่างหลากหลาย

อย่าพูดกล่าว ข้อความ อันเป็นเท็จ
อาจเป็นเหตุ เภทภัย ให้เดือดร้อน
งามศีลธรรม ว่าเป็น เช่นอาภรณ์
แม้ม้วยมรณ์ บัณฑิตชี้ มียืนยัน ฯ

ในโลกนี้ มีอะไร ที่มั่นคง
ถ้าสติ ไม่ดำรง ให้คงมั่น
จะรวยจน สูงต่ำ ไม่สำคัญ
สติมั่น ไม่ประมาท ปราชญ์ชื่นชม ฯ


ข่าวศาสนกิจต้อนรับปีใหม่

แจ้งข่าวการปฏิบัติศาสนกิจของพระครูธรรมธรไสว จันทวัณโณ เจ้าอาวาส / และคณะสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม ศกนี้ คณะสงฆ์รับกิจนิมนต์สวดมนต์ฉันเพลที่ร้านอาหารของลูกสาวคุณอรทัย อังสโวทัย โดยคุณป้าพรเยาว์ ชอบชม และคระรับเป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงส่งพระครูธรรมธรไสว เดินทางกลับไปปฏิบัติศานกิจที่ประเทศไทย 3 สัปดาห์ โดยนัดกพบกันที่ Essential Thai Cuisine 2415 W Lincoln Ave H, Anaheim, CA 92801(714) 761-4585

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พระครูธรรมธรไสว เดินทางไปเป็นประธานดำเนินการพิธีพุทธบูชาขอขมาหลวงพ่อเพชรมีชัย และพิธีบวงสรวงตามโบราณประเพณี ณ วิหารพหลวงพ่อเพชรมีชัย วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง เลขที่ 29 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนที่จะจำลองหล่อองค์พระ เพื่อนำมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกของแลงแคลสเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย หน้าตัก 80 นิ้ว ถือว่าเป็นพระประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา และองค์ใหญที่สุดในโลกจากที่สืบประวัติศาสตร์ การขออนุญาตสร้างหลวงพ่อเพชรมีชัย พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หลวงพ่อเพชรมีชัย มีชื่อเป็นทางการว่า "พระพุทธวชิรวิชัยประทาน"

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 สวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามวัน ที่วัดพระธาตุทั่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย เลขที่ 6763 East Avenue H., Lancaster CA 93535 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 661-946-3335 เริ่มเวลา 4:00 นาที ถึง 01:00 นาที

วันที่ 3 - 4 - 5 - 6 มกราคม พ.ศ. 2563

งานทำบุญประจำปีที่สวนธรรม "บ้านไร่ปลายภู" วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับพี่น้องญาติธรรมที่เดินทางไปจาก San Francisco California โทร +6686 493 0785


ท้ายสุดแห่งคอลัมน์ธรรมสมสมัยฉบับนี้ ไม่มีอะไรที่มั่นคง มีแต่ความประสงค์ตั้งใจของผู้มีบุญที่จะสืบสร้างวัตถุธรรมต่าง ๆ ไว้ให้เป็นมรดกธรรมสืบลูกหลานต่อไปเบื้องหน้า วัตถุธรรมที่เราร่วมสร้างและร่วมสืบรักษาไว้จะเป็นอนุสสติ อย่างน้อย ๆ ได้สืบอายุพระพุทธศาสนาได้ร้อยปีห้าร้อยปีพันปี จึงขอชวนเชิญท่านผู้มีศรัทธาสร้างพระประธานเพื่อมาประดิษฐานไว้ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

จึงฝากบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ให้ได้มีโอกาสร่วมสร้างพระประธานที่ใหญที่สุดในประเทศอเมริกา เพื่อจะนำมาประดิษฐาน ไว้ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 661-946-3335, 661,510-7677, 661-409-5782, 562-249-3789 รูปขอจำเริญพร