ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรความกลัว อุปสรรคขวางความสำเร็จ

ท่านสาธุชน พุทธบริษัทผู้เจริญในธรรม ทั้งหลาย ร่วม 2 ปีที่พยาธิภัย ภัยที่เกิดขึ้นจากไวรัส ที่ทราบกันดีในสถานการณ์ปัจจุบันคือ โควิวิด 19 เป็นภัยที่เข้าคุกคามผู้คนไปทั่วทุกหย่อมหญ้า ความกลัวเกิดขึ้นที่แห่งใด ที่แห่งนั้นจะปราศจากวีรบุรุษ วีรบุรุษต้องพิชิตความกลัว ผู้กล้าหาญจะเป็นวีรบุรุษหรือวีรสัตรีก็ได้ บททดสอบว่า ทำอย่างไรที่เราจะข้ามพ้นความกลัวนี้ไปได้ หากเราจะยกหัวข้อธรรมที่เป็นอุปสรรคไม่ให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จ ณ ตอนนี้นั้นก็มองว่า ภยาคติ มาจากคำว่า ภยะ + อคติ

ภยะ หมายถึง ความกลัว ความหวาดหวั่นต่อภัยอันตรายที่เกิดขึ้น เมื่อชีวิตมีภัย ทุกคนต่างแสวงหาสิ่งป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของตน ๆ ความกลัวจึงเข้าขัดขวางความสำเร็จ ความกลัวเกิดขึ้น ความทุกข์ก็เกิดขึ้น มีมีความกลัว ก็ไม่มีความทุกข์ คืออาจจะไม่ทุกข์เพราะความกลัว แต่อาจจะทุกข์เรื่องอื่นเพราะอย่างน้อยขันธ์ทั้ง 5 ก็เป็นทุกข์


อุปสรรคขวางความสำเร็จ

บางตัวอย่างของความสำเร็จก็เป็นเรื่องง่ายๆ นะ แต่ทำกันไม่ได้ เช่น

1) การฝึกวินัยให้กับตนเอง เช้าตื่นตี 4 ตี 5 ความตั้งใจที่จะตื่นขึ้นเพื่อกระทำความเพียรทางจิต เช่นการได้สวดมนต์ ได้นั่งสมาธิเจริญภาวนา ได้แผ่เมตตาให้ผู้มีบุญคุณ และสรรพสัตว์ ทุกเช้า ๆ (บางท่านก็ทำได้ / บางท่านก็ทำได้ไม่ตลอด ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องไม่ยาก)

2) การออกกำลังกาย การบริหารกาย การเดินแกว่งแขนแกว่งเท้า ให้ได้ทุกวัน ๆ ละไม่ต่ำกว่า 30 นาที ซึ่งเป็นยาที่วิเศษมาก คำขวัญทางด้านกีฬายังใช้ได้ผลดี "กีฬา ๆ เป็นยาวิเศษ" ร่างกายก็กำยำล่ำสัน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้าบียดเบียน เรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องยุ่งยากไปเทียวซื้อโปรแกรมอะไร ๆ

3) การเรียนรู้คุณค่าภูมิปัญญาชน สมุนไพรที่สามารถปลูกได้ หาได้ ใช้ต้ำใช้ทาสารพัดอย่าง แต่เราก็ทอดทิ้งภูมิปัญญาเหล่านั้นไปเสียหมด ทั้งที่มีต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว ยุคสมัยทำให้เราลืมคุณค่าแท้ของความสุข หวังแสวงหาความสำเร็จที่คิดว่ามันอยู่ไกลตัว แท้จริงอยู่ใกล้ ๆ ตัวนี่เอง กลับมาหาความสุข ณ ที่สวนหลังบ้านยังทันอยู่นะ กระเป๋าแบรนด์เนมขายออกไปได้ก็ขายซ่ะ เพราะยุคนี้อะไร ๆ ก็ขายดี (คือขายกินหมดเพื่อให้อยู่รอดสู้ภัยโควิด 19) บางทีเรื่องที่ว่าง่ายที่สุดนั่นแหละ คือเป็นเรื่องยากที่สุด

ดังนั้น ตัดความกลัวออกไปจากความคิดที่เป็นพลังลบ สร้างความคิดให้เกิดพลังบวก เพื่อเป็นกลังใจเคียงข้างกันไป

ธรรมลิขิต สะกิดใจ

ขาดเงิน แสวงหาเงิน

ขาดงาน แสวงหางาน

ขาดรัก แสวงหารัก

ขาดปัญญา แสวงหาปัญญา

ขาด Vaccine ก็ต้องรีบหาวัคซีน

เพราะถ้าขาดใจ มันหมดโอกาสทุกอย่าง ฯ

ตามที่หลวงพ่อไสวได้เจริญพรแจ้งปัญหาเรื่องสร้างแท็งค์น้ำ 5000 แกลลอนเพิ่มนั้น และกำลังจัดหาวันนัดให้ช่างมาตีราคาสัก 2-3 เจ้า วันนี้น้ำดื่มน้ำใช้มีสะภาพคล่อง หลังจาก มีเรื่องต้องจ่ายค่าน้ำ/ค่าซ่อมบำรุงไป ประเทศนี้ ไม่มีเงิน น้ำไม่ไหล ไฟไม่มา เทวดาไม่ปลื้ม ท่านผู้มีจิตศรัทธาทำบุญค่าน้ำ ค่าไฟ ขอให้รวย ๆ การเงิน การงาน ความรัก มิตรบริวาร การติดต่อประชาสัมพันธ์ ธุรกิจการค้า การพาณิชย์ ขอให้มีสะภาพคล่อง ทุกประการด้วยเทอญ สาธุ วันนี้แจ้งอนุโมทนารายนามเพิ่มเติม

- คุณสุพรรณี ศรีวิชัย $500.00

- คุณแม่กาญจณี โรเบส $1,000.00

- DR. OR MRS. T. NAKORNSRI $500.00

และตามที่แจ้งไปทางสื่อต่างๆ นั้น ได้มีผู้โอนเข้าบัญชีมาหลายท่าน โดยบริจาคท่านละ $50 บ้าง $100 บ้าง ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างแท้งน้ำถวายวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ ขอเชิญร่วมบริจาคได้ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789

อีกประการหนึ่ง เบอร์โทรศัพท์ของหลวงพ่อเจ้าอาวาส 562-249-3789 สามารถโอน Zelle ได้หรือเขียนเช็คส่งไป Payable to BUDDHIST MEDITATION SOCIETY ซึ่งเป็นชื่อที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี จดทะเบียนไว้ อนุโมทนา สัปดาห์ที่ผ่านมา พระสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี จำนวน 3 รูป รับเป็นธุระนิมนต์คณะสงฆ์จากลาสเวกัส 5 รูป วัดพระธาตุบัวหลวงไทย 1 รูป = รวม 9 รูป เพื่อเดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์ / ฉันเพล ในบุญพิธีขึ้นบ้านใหม่ที่เมือง California City วันนั้นมีรำนาฏศิลป์ไทยในงาน เท่าที่หลวงพ่อได้ทราบมา “ผู้รำเคยเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงนาฏศิลป์ ในภาพยนตร์ไทยเรื่อง “พระศรีสุริโยทัย” ขอนำภาพมาอนุโมทนาสาธุ รูปขอจำเริญพร