ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรบุญจัดสรรสร้างฝันให้เป็นจริง

ท่านสาธุชนพุทธบริษัท ศิษยานุศิษย์ขณะนี้หลวงพ่อไสวอยู่เมืองไทย เกือบจะไม่ได้เสนอธรรมะสมสมัยเนื่องจากไม่มีคอมฯ 1 ไม่มีอินเตอร์เน็ต 1 สำคัญไม่มีเวลาหรือมีเวลาไม่พอ 1 สามเหตุผลหลักทำให้มีอุปสรรคเสนอธรรม แต่แล้วบุญก็จัดสรรให้ได้เขียนธรรมนำเสนอสู่ผู้ติดตามคอลัมน์ธรรมะสมสมัย นับว่าโชคดีมากบุญจัดสรรจริง ๆ

ศาสนกิจด่วนที่ต้องเดินทางไปเมืองไทยโดยมีได้ตั้งตัวเกิดด้วยบุญ เนื่องจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9, ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลส่งพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาให้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมชั้นธรรม ลำดับ 3 ให้พระไสว จันทวัณโณ (ชมไกร) เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี แคลิฟอร์เนีย “เป็นพระครูธรรมธรไสว” ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาพระอุโบสถ ตำหนักสมเด็จปุ่น ปุณณสิริ ท่ามกลางคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และสามเณร จำนวน กว่า 250 รูป

วันนี้ตั้งใจเขียน 1 ร้อยคำสโลแกนไหว้พระธาตุ แต่คงนำเสนอเป็นเบื้องเพียง 10 บท เมื่อครบ 100 สโลแกน หรือ 100 คำขวัญแล้วนั้นตั้งใจจัดพิมพ์ลงเป็นเล่มแจกในงานบุญทอดกฐิน และบุญฉลองสมณศักดิ์พัดยศ ที่ พระครูธรรมธรไสว เพื่อเป็นการประกาศรับสนองเมตตาที่ได้รับจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวิสุทธาจารย์ ตำแหน่งฐานานุกรมชั้นธรรมเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมอบสิทธิให้พระธรรมวิสุทธาจารย์พิจารณาแต่งตั้งได้ตามที่เห็นสมควร ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองรับทำงานพระพุทธศาสนาต่างพระเนตรพระกรรณ จึงตั้งใจไว้ว่าจะฉลองตราตั้งอันทรงเกียรติในวาระพร้อมกันในวันทอดกฐินปีนี้ ขอจำเริญพร


สโลแกนที่ ๑

บุญไหว้พระธาตุทุ่งเศรษฐี
คูณดำริสร้างอนุสรณ์สถาน
ทุ่งเมืองดอกป๊อปปี้สวยตระการ
ศรีศรัทธาธารรวมน้ำใจ

สโลแกนที่ ๒

เทศกาลไหว้พระธาตุทุ่งเศรษฐี
ฤดูดอกป๊อปปี้สวยตระการ
พระธรรมวิสุทธาจารย์อนุสรณ์
ศรีสุนทรปุณยเขตวิเศษเอ่ยฯ

สโลแกนที่ ๓

พร้อมใจไหว้พระธาตุทุ่งเศรษฐี
พร้อมชมดอกป๊อปปี้สวยเสริม
พร้อมเติมบุญหนุนราศี
พร้อมให้กำไรแด่ชีวิตงามฯ

สโลแกนที่ ๔

บุญได้พาครอบครัวมาไหว้พระธาตุทุ่งเศรษฐี
บุญได้สร้างบารมีร่วมพระธรรมวิสุทธาจารย์
บุญได้มีโอกาสร่วมบุญทานในเทศกาลชมดอกป๊อปปี้
บุญได้นำพาครอบครัวสร้างความดีศรีสังคมฯ

สโลแกนที่ ๕

อุทยานธรรมธาตุทุ่งเศรษฐี
พระธรรมวิสุทธาจารย์ดำริสร้างสรรค์
ทุ่งดอกป๊อปปี้แลงแคสเตอร์ศรีสัมพันธ์
เชิญเถิดมาร่วมกันหนุนเสริมเพิ่มบารมีฯ

สโลแกนที่ ๖

จิตผ่องใสใจสะอาด
ไหว้พุทธะธาตุทุ่งเศรษฐี
ชมความงามดอกป๊อปปี้
สร้างบารมีศรีสง่าเมือง

สโลแกนที่ ๗

พระธรรมวิสุทธาจารย์ท่านดำริ
ปักหลักที่แลงแคสเตอร์เป็นที่สร้าง
พระธาตุทุ่งเศรษฐีทองส่องนำทาง
ณ ท่ามกลางทุงตะวันออกดอกป๊อปปี้บานฯ

สโลแกนที่ ๘

หลากดวงจิตสถิตลงตรงพระธาตุ
ตั้งตระหงาดท่ามกลางพงศ์ดงป๊อปปี้
ชื่อมงคลพระธาตุทุ่งเศรษฐี
เปล่งรัศมี ศรีแสง แลงแคสเตอร์ฯ

สโลแกนที่ ๙

ผองชนหลั่งไหลไหว้พระธาตุ
จิตสะอาด สว่าง สงบยิ่ง
ไหว้พระธาตุทุ่งเศรษฐีมีบุญจริง
เกิดสิ่ง ดีงาม ตามปรารถนาเทอญฯ

สโลแกนที่ ๑๐

กลางดง พงป๊อปปี้ แลงแคสเตอร์
พบเจอ ไหว้พระธาตุ ทุ่งเศรษฐี
พระธรรมวิสุทธาจารย์ ประกาศชี้
คุณศรี ถวายมา ศรัทธาตามฯ